Treba odškodniť obete represií a šikanovania


Krajňák UPN štvorecPríslušníci ŠtB majú niekoľkonásobne vyššie dôchodky ako ich obete

Treba odškodniť obete represií a šikanovania

Ivan BROŽÍK, Maroš SMOLEC – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Socializmus nebol spravodlivý režim. Neexistovala sloboda prejavu, slova, vierovyznania, politickej činnosti. Riadili ho skorumpovaní politici a sivé eminencie. Tie sústreďovali vo svojich rukách moc. Boli to najmä komunistické tajné služby. Kádre režimu celý život usilovne pracovali. Odporcov komunizmu prenasledovali, väznili a z intelektuálnych spoločenských pozícií zatláčali do podzemia medzi kuričov, robotníkov a pomocných brigádnikov.

Zvaliť symboly českej kolonizácie Slovenska


ESEJ

Prečo nedať jednému mäsiarikovi batôžtek na cestu

Zvaliť symboly českej kolonizácie Slovenska

Ján LITECKÝ ŠVEDA – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Pokiaľ my sme už dlhé desaťročia naučení brániť svoju identitu – najprv proti Maďarom, neskôr proti Čechom, väčšina západnej Európy mala v tomto ohľade život oveľa jednoduchší. Aj preto ľudia zo Západu veľmi často nerozumejú takým organizáciám, ako je Matica slovenská. Všeličo sa už však začína meniť. Najmä pričinením ľavičiarskych intelektuálov, ktorí po roku 1968 ovládli verejný diskurz a svoje globalistické ciele už začínajú presadzovať nielen chytráckou propagandou, ale už aj nezakryto totalitne.

Oprieť sa o národnú historickú skúsenosť


Ruský prezident Vladimír V. Putin. „Je nevyhnutné zachovať si identitu.“

Oprieť sa o národnú historickú skúsenosť

Dušan D. KERNÝ – Foto:SNN

Už desať rokov sa v Ruskej federácii konajú stretnutia s poprednými predstaviteľmi z rôznych častí sveta. Tento rok ich bolo dvesto, medzi nimi bývalí predsedovia vlád Francúzska a Talianska, bývalý minister obrany zjednoteného Nemecka, bývalý predseda Európskej komisie a mnohí iní.

Hľadíme na seba cudzou optikou


Hrabovec štvorecV kultúrnej a duchovnej transformácii sme neurobili ani krok

Hľadíme na seba cudzou optikou

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Mladá generácia, ale ani generácie predchádzajúce nemajú veľa informácií o tom, čo sa stalo 6. októbra 1938. Národno-emancipačný zápas Slovákov počas prvej ČSR, vyhlásenie autonómie Slovenska v roku 1938, existencia prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 i povojnový zánik Slovenskej republiky a obnova ČSR sú dodnes témy uzamknuté v trinástej komnate. V roku 1989 sme sa síce vybrali cestou demokratizácie a transformácie spoločnosti, no dostali sme sa len po ekonomickú úroveň. Kultúrna a duchovná sféra zostali nedotknuté. Dodnes sa v historických vedách používajú ahistorické konštrukty vytvorené na základe cudzích záujmov.

Koniec širokorozchodných debát


širokorozchodná trať foto 1Koniec širokorozchodných debát

Ivan BROŽÍK - Foto: archív SNN

Dlhé, neplodné, všetkými smermi sa rozchádzajúce debaty o širokorozchodnej trati sa končia. O termíne, v ktorom by mala vzniknúť definitívna verzia štúdie uskutočniteľnosti projektu predĺženia širokorozchodnej železnice cez Slovensko až do Viedne, rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti Breitspur Planunsgesellschaft, ktorú vytvorili železničné spoločnosti Ruska, Ukrajiny, Rakúska a Slovenska. Presný dátum zhromaždenia zatiaľ nestanovili.

Budú mať homosexuáli a pedofili rovnaké práva?


dúha štvorecStratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku je vo finálnej fáze

Budú mať homosexuáli a pedofili rovnaké práva?

(mrs) - Foto: archív - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Ministerstvo zahraničných vecí SR zriadilo expertnú skupinu, ktorá pracuje na kontroverznom dokumente na implementáciu nových práv do spoločnosti pod názvom Stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku. Hoci Slovensko k tejto stratégii nezaväzuje žiaden medzinárodný dokument, stratégia má za cieľ vyrovnať sa európskym trendom v oblasti nových ľudských práv a vytvoriť akési podhubie pre tvorbu či zmenu zákonov na Slovensku najmä pre tzv. sexuálne menšiny.

3 OTÁZKY pre Otakara KOŘÍNKA, prekladateľa a predsedu Rady Litfondu


3 OTÁZKY pre Otakara KOŘÍNKA, prekladateľa a predsedu Rady Litfondu

Boh ochraňuj naše pamiatky!

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Foto: archív

● Ako predseda Výboru sekcie umeleckého prekladu Literárneho fondu si pamätáte na Letné školy prekladu, ktoré sa konali v budmerickom Domove slovenských spisovateľov. Čo podujatia prinášali?

Boli fórom, na ktorom sa zúčastňovali najmä mladí prekladatelia, a prednášali tam skúsení teoretici aj praktici. Podujatia mali vyše tridsaťročnú tradíciu.

3 OTÁZKY pre predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka


Krajňák UPN štvorecTri otázky pre predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka

Tí, ktorí ničili životy iným, budú konečne platiť

Ivan Brožík- Foto: archív ÚPN

ÚPN oznámil zámer odobrať výsluhové dôchodky osobám, ktoré pracovali pre bývalú tajnú službu ŠTB, môžete vymedziť okruh, o koho vlastne konkrétne ide? Zamestnancov ŠTB, agentov, donášačov?

V tomto prípade by išlo len o príslušníkov ZNB zaradených v jednotlivých zložkách Štátnej bezpečnosti, ktorý v zmysle právnych predpisov za svoju službu splnili nárok na priznanie a poberanie výsluhového, resp. starobného dôchodku.

Spája nás spoločný matičný cieľ


Parenička PavolKOMENTÁR

Spája nás spoločný matičný cieľ

Pavol PARENIČKA

Titus Livius, zvaný aj Patavinus, sa vo svojich Dejinách zmieňuje aj o starom keltsko-rímskom spore, v ktorom sa galský náčelník Brennus vyhrážal porazeným Rimanom, lebo nedali také výkupné, ako požadoval, aj keď pri určení jeho výšky podvádzal, jednoducho vedome nedodržal daný sľub. Tak teda naoko nahnevaný barbar s plnou vážnosťou zvolal: „Beda porazeným!“

Chrámy kníh


POZNÁMKA

Chrámy kníh

Maroš M. BANČEJ

Jeseň odjakživa vnímame ako obdobie zberu úrody. No nielen tej z polí a zo záhrad. Ľudia zviazaní s literatúrou vedia, že jeseň je aj čas literárnych súťaží, kde sa prezentuje to, čo sa urodilo a dozrelo v mladej literatúre. Takmer v každej takejto literárnej akcii má prsty príslušná knižnica. Či už mestská alebo krajská zvyčajne organizuje či spoluorganizuje túto dôležitú súčasť literárneho života. Mám tú možnosť, že každú jeseň absolvujem niekoľko literárnych súťaží. V prvom rade tie, ktorých gestorom je Národné literárne centrum, a potom aj tie, kde ma delegujú do poroty, prípadne pozvú na rozborové semináre.