Koniec širokorozchodných debát


širokorozchodná trať foto 1Koniec širokorozchodných debát

Ivan BROŽÍK - Foto: archív SNN

Dlhé, neplodné, všetkými smermi sa rozchádzajúce debaty o širokorozchodnej trati sa končia. O termíne, v ktorom by mala vzniknúť definitívna verzia štúdie uskutočniteľnosti projektu predĺženia širokorozchodnej železnice cez Slovensko až do Viedne, rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti Breitspur Planunsgesellschaft, ktorú vytvorili železničné spoločnosti Ruska, Ukrajiny, Rakúska a Slovenska. Presný dátum zhromaždenia zatiaľ nestanovili.

Budú mať homosexuáli a pedofili rovnaké práva?


dúha štvorecStratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku je vo finálnej fáze

Budú mať homosexuáli a pedofili rovnaké práva?

(mrs) - Foto: archív - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Ministerstvo zahraničných vecí SR zriadilo expertnú skupinu, ktorá pracuje na kontroverznom dokumente na implementáciu nových práv do spoločnosti pod názvom Stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku. Hoci Slovensko k tejto stratégii nezaväzuje žiaden medzinárodný dokument, stratégia má za cieľ vyrovnať sa európskym trendom v oblasti nových ľudských práv a vytvoriť akési podhubie pre tvorbu či zmenu zákonov na Slovensku najmä pre tzv. sexuálne menšiny.

3 OTÁZKY pre Otakara KOŘÍNKA, prekladateľa a predsedu Rady Litfondu


3 OTÁZKY pre Otakara KOŘÍNKA, prekladateľa a predsedu Rady Litfondu

Boh ochraňuj naše pamiatky!

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Foto: archív

● Ako predseda Výboru sekcie umeleckého prekladu Literárneho fondu si pamätáte na Letné školy prekladu, ktoré sa konali v budmerickom Domove slovenských spisovateľov. Čo podujatia prinášali?

Boli fórom, na ktorom sa zúčastňovali najmä mladí prekladatelia, a prednášali tam skúsení teoretici aj praktici. Podujatia mali vyše tridsaťročnú tradíciu.

3 OTÁZKY pre predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka


Krajňák UPN štvorecTri otázky pre predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka

Tí, ktorí ničili životy iným, budú konečne platiť

Ivan Brožík- Foto: archív ÚPN

ÚPN oznámil zámer odobrať výsluhové dôchodky osobám, ktoré pracovali pre bývalú tajnú službu ŠTB, môžete vymedziť okruh, o koho vlastne konkrétne ide? Zamestnancov ŠTB, agentov, donášačov?

V tomto prípade by išlo len o príslušníkov ZNB zaradených v jednotlivých zložkách Štátnej bezpečnosti, ktorý v zmysle právnych predpisov za svoju službu splnili nárok na priznanie a poberanie výsluhového, resp. starobného dôchodku.

Spája nás spoločný matičný cieľ


Parenička PavolKOMENTÁR

Spája nás spoločný matičný cieľ

Pavol PARENIČKA

Titus Livius, zvaný aj Patavinus, sa vo svojich Dejinách zmieňuje aj o starom keltsko-rímskom spore, v ktorom sa galský náčelník Brennus vyhrážal porazeným Rimanom, lebo nedali také výkupné, ako požadoval, aj keď pri určení jeho výšky podvádzal, jednoducho vedome nedodržal daný sľub. Tak teda naoko nahnevaný barbar s plnou vážnosťou zvolal: „Beda porazeným!“

Chrámy kníh


POZNÁMKA

Chrámy kníh

Maroš M. BANČEJ

Jeseň odjakživa vnímame ako obdobie zberu úrody. No nielen tej z polí a zo záhrad. Ľudia zviazaní s literatúrou vedia, že jeseň je aj čas literárnych súťaží, kde sa prezentuje to, čo sa urodilo a dozrelo v mladej literatúre. Takmer v každej takejto literárnej akcii má prsty príslušná knižnica. Či už mestská alebo krajská zvyčajne organizuje či spoluorganizuje túto dôležitú súčasť literárneho života. Mám tú možnosť, že každú jeseň absolvujem niekoľko literárnych súťaží. V prvom rade tie, ktorých gestorom je Národné literárne centrum, a potom aj tie, kde ma delegujú do poroty, prípadne pozvú na rozborové semináre.

Odstaviť mlyn matičných podrývačov


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Odstaviť mlyn matičných podrývačov

Peter VALO

„Ak to pôjde takto ďalej, budú sa naši vnuci stretávať pred véčkom a zakladať Maticu,“ povedal mi raz herec Poldo Haverl na bratislavskom Kamennom námestí. Tak došla do reči Matica. Môj priateľ Štefan Fejko sa vyjadril, že bola stvorená za grajciare ľudu, a preto bola a je potrebná ako ČIERNE SVEDOMIE pre príslušníkov elity žijúcej na Slovensku, ktorí sa v minulosti pýšili, že sú uhorskejší ako Uhor, a dnes všemožne dokazujú, že sú európskejší ako Európa. Práve oni neradi počúvajú, že Matica v rokoch 1863 – 1875 vytvorila predpoklady na niečo také, ako je národný politik, národný parlament a národný štát. Kde boli vtedy bohatí slovenskí podnikatelia? Kde bola, okrem Moysesa a Kuzmányho a niekoľkých desiatok vzdelaných rodoľubov, cirkevná verchuška?

Košútova tabuľa na veľvyslanectve MR v Bratislave?


KALISKÝ-HRONSKÝKOMENTÁR

Košútova tabuľa na veľvyslanectve MR v Bratislave?

 Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Slovenské národné noviny ako prvé informovali o zámere Veľvyslanectva Maďarskej republiky (VMR) v Bratislave umiestniť na svojej budove pamätnú tabuľu politikovi 19. storočia L. Košútovi. Tabuľa je už vyrobená, ale dátum jej osadenia zatiaľ podľa hovorcu VMR nie je presne stanovený. Táto snaha VMR nie je ľahostajná ani Matici slovenskej, keďže osoba L. Košúta a jeho postoje k Slovákom počas meruôsmych rokov sú veľmi rozporuplné. V stanovisku MS k tejto téme sa píše: „Po tom, ako sme sa celé mesiace neúspešne usilovali umiestniť v našom  hlavnom meste v Bratislave súsošie solúnskych bratov ako pripomienku 1 150. výročia ich príchodu na územie Slovenska, prichádza informácia, že v tom istom meste na Sedlárskej ulici č. 3 hodlá maďarské veľvyslanectvo odhaliť pamätnú tabuľu maďarskému politikovi Lajošovi Košútovi.

Grantoví šamani a vysávači fondov


POZNÁMKA

Grantoví šamani a vysávači fondov

Maroš M. BANČEJ

Skutočná kultúra na rozdiel od svojej komerčnej nevlastnej sestry si vie na seba zarobiť len výnimočne. Práve preto je pre zdravé fungovanie spoločnosti potrebný objektívny, a najmä funkčný grantový systém. Pôvodný zámer vyústil začiatkom deväťdesiatych rokov do fondu Pro Slovakia, ktorý vznikol na ministerstve kultúry. Odvtedy sa jeho koncepcia niekoľkokrát menila a najmä – rok od roku bol finančne chudobnejší. Dnes je grantový systém nočnou morou pre organizátorov kultúrnych podujatí, najmä pre neuveriteľné papierovanie okolo a neistotu, kedy financie prídu. Lenže pozornejší ctiteľ kultúry môže zistiť, že existujú subjekty, ktoré grantový systém vedia využívať pomerne šikovne a už dlhší čas.

Prečo majú Rakúšania steny zo skla


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo majú Rakúšania steny zo skla

Dušan D. KERNÝ

Rakúske veľvyslanectvo, ako aj rakúske kultúrne fórum sú nerozlučne spojené s príbehom hlavného mesta. Tak ako napokon mnohé veľvyslanectvá – britské je v pamiatkovej budove pešej zóny, ulica sa volá Panská. Prvá adresa nemeckého bola na parádnom mieste, kde pohotovo vysťahovali jeden ústav SAV, presklený dvor budovy rovno za chrbtom hotela Devín sa stal výborným miestom, keď ktorýsi z veľvyslancov dal priechod svojej záľube vo výtvarnom umení, čo ocenil nejeden slovenský výtvarník. Francúzske sa dokonale rozhostilo v starom meste, rovno v jeho srdci, kultúrnemu inštitútu Francúzskej republiky vidno cez veľké okná priamo do kuchyne. Tam pohotovo vysťahovali lekársky Ústav výživy ľudu. Ústav prestal byť v centre a napokon aj ľud dostal inú výživu.