Korektnosť takmer ako cunami


zelenayová webKOMENTÁR

Korektnosť takmer ako cunami

Eva ZELENAYOVÁ

Vlna či už politickej alebo spoločenskej korektnosti v ostatnom čase nadobúda silu cunami. Napriek informačným diaľniciam je stále zložitejšie odhaľovať a poukazovať na množstvo rozsiahlej „korektnej“ agendy, ktorá denne zaplavuje spoločnosť a predpisuje jej spôsoby správania sa. Pravda, iba korektného. Presadzovanie požiadaviek skupín LGBTI do legislatívneho rámca sa nedeje len otvoreným spôsobom, teda prijímaním ľudsko-právnych dohovorov so zakomponovanými požiadavkami inakosti. Rozširuje sa pod povrchom. Príkladom môže byť aj prvácka učebnica Hupsovho šlabikára Lipka. Postavička Hups je a musí byť podľa predstaviteľov rezortu školstva taká, aby sa predišlo diskriminácii pohlaví. Správanie Hupsa nemá byť pripisované ani chlapcom, ani dievčatám, ale vo všeobecnosti deťom. Nový šlabikár vznikol v chvate, za pozoruhodných okolností. Kým na podobnú učebnicu podľa odborníkov sú potrebné dva až tri roky, nový šlabikár bol hotový za rekordné dva mesiace. Hupsov šlabikár Lipka už nereflektuje vzor rodiny ako šlabikár Lipka, neupevňuje povedomie dieťaťa, že patrí do rodiny, ale naopak. V šlabikári Lipka „je téma rodiny podaná v atmosfére lásky, úcty, pokoja, radosti, harmónie a šťastia“, hovorí riaditeľ jednej bratislavskej základnej školy Ján Horecký. A pripomína, že nielen Hups nie je začlenený do žiadnych vzťahov, ale ani deti. Niektorí rodičia sú z toho zmätení, niektorým sa zdajú nové učebnice chaotické, pýtajú sa, kto je to Hups, a domnievajú sa, že školy objednávajú najlacnejšie učebnice.

Spoločenská korektnosť už od prvej triedy


šlabikár - štvorecNový Hupsov šlabikár Lipka dezorientuje deti v ich prirodzenosti

Spoločenská korektnosť už od prvej triedy

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

Základným a stredným školám dlhodobo chýbajú učebnice. Aj pred začiatkom tohto školského roku bolo známe, že školy si budú musieť poradiť bez trinástich učebníc. Pred začiatkom letných prázdnin rezort školstva oznámil, že šlabikár Lipka nebude. Takmer tisícke základných škôl hrozilo, že nebudú mať pre prvákov šlabikáre. Táto situácia vznikla preto, lebo jedna z autoriek odstúpila od licenčnej zmluvy s vydavateľstvom Aitec, ktoré šlabikár pripravovalo.

Bordel v Raji

cigáni 2 štvorec

POZNÁMKA

Bordel v Raji

Roman KALISKÝ HRONSKÝ

Vstup do Slovenského raja by mohol čoskoro vyzerať krajšie ako doteraz. Rómovia z osady Letanovský mlyn, ktorá dlhé roky obmedzovala a odpudzovala turistov pri národnom parku, sa konečne presťahovali do novopostavených domov vo vzdialenom areáli Strelník. Projekt financovala Európska únia a tiež slovenský štátny rozpočet. Lenže po presťahovaní obyvateľov bývalej osady ostal v priestore nehorázny neporiadok, ktorý je hrozbou pre rezerváciu Slovenský raj. Rómovia sa potešili novému bývaniu. Sú zvyknutí dostávať a brať. Kedy si zvyknú na to, že po sebe nesmú nechať absolútnu spúšť, nevedno.

Fraška v službách štátu


SMOLEC webKOMENTÁR

Fraška v službách štátu

Maroš SMOLEC, šéfredaktor Slovenských národných novín

Denník SME dobehla jeho minulosť. Redakcia zažíva fiasko s menom Peter Tóth. Tento angažovaný novinár z čias tzv. mečiarizmu spôsobuje redakcii nemalé vrásky na tvári serióznosti. Peter Tóth sedel na dvoch stoličkách: novinárskej a spravodajskej. Súbežne vykonával profesiu novinára a spravodajského dôstojníka Slovenskej informačnej služby (!!!).

Už počas štúdií som sa zamestnal v denníku REPUBLIKA. Na starosť som dostal oblasť kriminality. Vtedy som prišiel aj do kontaktu s Petrom Tóthom. Poznám ho. Napokon nie politici alebo SIS v roku 2003, ale ja som odhalil jeho skutočnú identitu spravodajského spolupracovníka krátkou správou na titulnej strane REPUBLIKY dávno predtým, ako musel zo služby odísť. Nikto vtedy nezareagoval, nikto ma nežaloval za prezradenie utajovanej skutočnosti alebo štátneho tajomstva, ako ma zastrašovali predtým. Všetci cudne mlčali. Pochopil som, že som trafil klinec po hlavičke.

Štefan GRÁF - Odišiel, keď mu zastrelili priateľa


Gráf portrét - štvorecSpomienky Vladimíra Gráfa, syna exulantského spisovateľa a matičiara Štefana Gráfa

Odišiel, keď mu zastrelili priateľa

Dušan D. KERNÝ – Foto: autor

V  deväťdesiatych rokoch bolo pre Bratislavčanov dosť bežné kupovať si na vidieku polovicu prasaťa na „domáce“ zabíjačky. Dostal som tip na družstvo v dedine na Záhorí, neďaleko rodiska Martina Benku, presnejšie v obci, kde sa narodil iný známy slovenský maliar – Dominik Skutecký. Že vraj je tam výhodná cena. Tak som tam zatelefonoval. Povedali mi: samozrejme, príďte si pre mäso na Gráfovu ulicu do Gajár. A na aké meno máme urobiť rezerváciu? Na meno Gráf, v Gajaroch sa narodil môj otec, povedal som za smiechu na oboch stranách linky...

Päť matičných rokov v Holíči


Dôležitá spolupráca ustanovizne s mestskou samosprávou

Päť matičných rokov v Holíči

Spracoval: Igor VÁLEK

V utorok 16. novembra 2013 sa v priestoroch Mestskej galérie v Holíči uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavného projektu Matica v národe, národ v Matici, ktorú pripravil tamojší Miestny odbor Matice slovenskej s podporou mesta Holíč, Matice slovenskej a súkromných sponzorov.     

Vtedy v chladnom novembri 1989...


Matica história 1Aj v Matici slovenskej sa našli odvážni kritici komunistického režimu

Vtedy v chladnom novembri 1989...

Claude BALÁŽ

V týchto dňoch sme si pripomínali pohnuté udalosti spred dvadsiatich štyroch rokov, ktoré odštartovali demonštráciou bratislavských vysokoškolákov 16. novembra a známymi udalosťami 17. novembra 1989 v Prahe na Národní třídě. Masové vystúpenia nespokojných občanov a neskorší generálny štrajk boli začiatkom konca skorumpovaného a neschopného komunistického režimu vo vtedajšom Česko-Slovensku.

Keď Budapešť jasala a Slováci smútili


arbitráž - štvorecMladý historik o slovensko-maďarských vzťahoch v jeseni 1938

Keď Budapešť jasala a Slováci smútili

Ján MITÁČ – Sken titulnej strany dobového denníka SLOVÁK

Rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie po prvej svetovej vojne znamenal vznik nových nástupnických štátov v strednej a juhovýchodnej Európe. Zatiaľ čo menšiny žijúce po neustálym asimilačným tlakom v Uhorsku tento fakt prijali s uspokojením, pre Maďarov a najmä ich politickú reprezentáciu znamenal traumu, ktorá je ešte podnes prítomná vo veľkej časti maďarskej spoločnosti. Trianonskou zmluvou bola určená konečná hranica, s ktorou sa maďarské elity nevedeli a nechceli zmieriť.

Ľuboslav HROMJÁK: V Historickom ústave Slovenskej akadémie vied nie je ani jeden cirkevný historik


Hromják - štvorecROZHOVOR TÝŽDŇA

V Historickom ústave Slovenskej akadémie vied nie je ani jeden cirkevný historik

Cyrilo-metodské dedičstvo je most medzi Východom a Západom

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív autora

Patrí medzi zanietených cirkevných historikov Slovenska. Organizuje konferencie, sympóziá, aby odkryl slovenskú minulosť. Ale s rovnakou láskou vyučuje svoj predmet na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Odovzdávanie poznatkov spôsobom, ktorý do vedomia poslucháčov zasieva lásku k svojej domovine, je neoceniteľný čin najmä v čase a v prostredí hodnotovo takmer úplne vyprázdnenom. Mladý kňaz a historik HEDr. Ľuboslav HROMJÁK, PhD., (1976) kráča v šľapajach najšľachetnejších duchov národa.

● Hovoríte, že slovenský národ prežil vďaka svojej religiozite. Súčasne však zdôrazňujete význam krajiny. Prečo?

            Lebo naša krajina má v sebe úžasný pokoj.

Fakt? V našej krajine je pokoj? A my to vôbec takto nevnímame.

            Lebo sme národ hašterivý.