Utajovaný spis je prejavom otvorenej iredenty


jobbikRadikálna maďarská strana Jobbik agituje aj na Slovensku

Utajovaný spis je prejavom otvorenej iredenty

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: internet – zdroj: 444.hu

Maďarská televízna stanica ATV informovala o utajovanom dokumente extrémistickej strany Jobbik, ktorá je usadená v maďarskom aj v európskom parlamente. Spis, ktorého autorom je poslanec maďarského parlamentu István Szávay, rozoberá okrem iného šance strany Jobbik uspieť u príslušníkov maďarskej menšiny v štátoch susediacich s Maďarskom a navrhuje stratégiu, ako ich osloviť. Ide o to, aby sa príslušníci maďarskej menšiny v zahraničí prihlásili o maďarské občianstvo, čím by získavali volebné právo v Maďarskej republike, a tak by sa stali potenciálnymi voličmi strany Jobbik.

SLOVO O SLOVENSKU 49_2013


KERNÝ webSLOVO O SLOVENSKU

Dušan D. KERNÝ

Divákov jednej súkromnej televízie možno prekvapilo, že počas troch dní mohli trikrát zhliadnuť dokument o Alexandrovi Dubčekovi. Vystupovali v ňom hneď traja svedkovia, dnes autori matičných médií. Vo filme sa neraz spomínala Matica slovenská. Synovia pripomenuli, ako Alexander Dubček podporil Maticu, aká veľká udalosť to bola, keď prišiel do Martina na jej Prahou zakázané oslavy. Autori Slovenských národných novín – doc. Pavol Pollák a prof. Ivan Laluha – poskytli zo svojich archívov dokumentárne fotografie – dokumenty o Alexandrovi Dubčekovi. Jednoznačne vypovedali, akú úlohu hralo národné cítenie v Dubčekovom živote – nielen súkromnom, ale i politickom.

SLOVO O SLOVENSKU 48_2013


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ 

Diagnostika zdravotného stavu slovenčiny, ktorú nedávno v matičnom týždenníku publikoval univerzitný profesor Ábel Kráľ, je otrasným svedectvom o našom jazykovom lajdáctve, neúcte verejných činiteľov k jazyku,  trestuhodnom ignorantstve pravidiel slovenčiny a jej výslovnosti v masmédiách, aj o úbohosti jazykovej kultúry hercov a hlásateľov, ktorí ešte donedávna boli nositeľmi ľubozvučnosti slovenčiny a ich výslovnosť bola často normou správnej slovenskej fonetiky. Je len malým ospravedlnením, že strata úcty k jazyku je dôsledkom všeobecného úpadku spoločnosti a stavu prevrátených hodnôt, keď na pomyselnom spoločenskom rebríčku stojí oveľa vyššie díler, agent, maklér ako učiteľ, konštruktér alebo projektant, keď má neporovnateľne viac slávy i peňazí prostoduchý televízny zabávač ako básnik, skladateľ alebo sochár.