Eugen KRAMÁR - Potrhaný život profesora Kramára


KRAMÁR portrétTvoriť mohol pár rokov, ale vyprojektoval hrdé, architektonické skvosty

Potrhaný život profesora Kramára

Ján ČOMAJ – Foto: archív SNN

Keď si vtedajší minister kultúry Ivan Hudec päť rokov po novembri 89 zavolal veľkého slovenského architekta Eugena Kramára, aby mu oznámil, že bude mať tú česť udeliť mu cenu za celoživotné staviteľské dielo, pán profesor sa iba trpko pousmial a vraví: „Akéže celoživotné, pán minister. Tých pár rokov, čo som mohol naozaj tvoriť, zrátam na prstoch. Inak som musel čosi kresliť v kúte ateliéru alebo trčať v base...“

Grálová sonáta ako živé duchovné posolstvo


recitácia kostol teofil klas - štvorecVerše Teofila Klasa nadväzujú na dielo básnikov Katolíckej moderny

Grálová sonáta ako živé duchovné posolstvo

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Adventnú nedeľu 15. decembra 2013 mali veriaci a zároveň milovníci poézie nevšedný zážitok. V bratislavskom františkánskom Kostole Zvestovania Pána sa konala prezentácia básnickej zbierky Teofila Klasa Grálová sonáta − Eucharistická poéma, ktorú pripravili Dom Matice slovenskej v Bratislave, Vydavateľstvo Post Scriptum a Rehoľa menších bratov františkánov.

Ak chceš naozaj vidieť, nauč sa čítať v očiach


gabcikovo vd štvorecLoď je láska na celý život – rozprávanie o lodníkoch a ľuďoch, čo zrástli s Dunajom

Ak chceš naozaj vidieť, nauč sa čítať v očiach

Ivan BROŽÍK - archív, SNN, (ib)

Každý z nás má ten svoj vlastný breh a pozerá sa z neho na život. Na život tých, ktorí sú „za vodou“. Príliš často sa mi zdá, že ten „môj“ breh je zarastený burinou, plný ostrých skál, že naň nesvieti slnko, že na tom druhom. ... že na tom druhom by bolo dobre, že tam by som zarobil viac, že tam by som bol šťastnejší. Druhý breh. Preplával som naň cez rieku. Mal som to šťastie.

Imrich SEDLÁK: Matica je jedinečná a nenahraditeľná ustanovizeň slovenskej spoločnosti


Sedlák Imrich MS tajomníkImrich SEDLÁK uprostred literárno-vedného, kultúrno-národného a matičného života

Matica je jedinečná a nenahraditeľná ustanovizeň slovenskej spoločnosti

Zhováral sa Pavol PARENIČKA – Foto: SNN

Univ. prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc., (1933, Červenica pri Prešove) patrí medzi významné osobnosti slovenského literárneho, kultúrneho i matičného života. Ako organizátor a vedec sa sústreďoval na literárnohistorickú, kulturologickú a literárno-muzeologickú činnosť. Bohaté sú aj jeho vedecko-pedagogické aktivity spojené s prešovskou a banskobystrickou univerzitou. Srdcovou záležitosťou a celoživotnou láskou sa mu stalo pôsobenie v Matici slovenskej. V roku 2013 si pripomenul významné životné jubileum – osemdesiatiny – a zároveň uplynulo štyridsaťpäť rokov od vstupu do služieb v Matici.

● Po absolvovaní Filologickej fakulty UPJŠ v Prešove si viac rokov pôsobil v tomto meste. Ako hodnotíš toto obdobie?

Sú s ním spojené začiatky mojich kultúrno-spoločenských, publikačných, redakčných a vedeckovýskumných aktivít. Spočiatku som bol ako spoluautor a oponent zainteresovaný na tvorbe učebníc pre ukrajinské školy (Slovenský jazyk pre 5. ročník, Literárna výchova pre 9. a 10. ročník). Početnými novinovými článkami s literárno-regionálnou tematikou som prispieval do dennej tlače, ale už aj do zborníkov. Publikoval som v almanachu Dukla (1959) a v Almanachu Zemplína (1958). Z môjho pohľadu, najvýznamnejším činom v tomto období bolo vydávanie spoločensko-vedného zborníka Nové obzory (1959).

Maďari na vlastnej ceste neblúdia


turul štvorecZdá sa, že Bruselu sú prijateľní len tí, ktorí mu v ničom neprotirečia

Maďari na vlastnej ceste neblúdia

Tibor B. HAČKO

V slovenských médiách dominuje bulvár, nejaké škreky z USA a sem-tam čosi nepodstatné z islamských či ázijských krajín, sprostredkované tam náhodne vydanou Slovenkou. Sporadicky sa dozvedáme čosi reálne o Maďarsku či Česku a veľmi málo o situácii v Poľsku. O živote v Rakúsku nevieme prakticky nič. Je to zámer tutlať vývoj u bezprostredných susedov? O doslova revolučných zmenách v Budapešti nevieme zhola nič.

Kabinet čaká veľa úloh, len či má na ne potenciál


Praha štvorecNová česká vláda vstupuje na politickú scénu so slovenským oligarchom Babišom

Kabinet čaká veľa úloh, len či má na ne potenciál

Peter JÁNOŠÍK - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Po minuloročnom páde českej vlády, ktorú spôsobila milenka predsedu kabinetu Petra Nečasa, budú naši západní susedia mať vládu novú, ktorú prezident Miloš Zeman sľúbil vymenovať do konca januára. V novej českej vláde bude mať dôležitú pozíciu aj oligarcha Andrej Babiš – pôvodom Slovák.

Boris ZALA: Kozmetické opatrenia neprispôsobivým nepomôžu


Zala Boris - štvorecROZHOVOR

Neúčasť cirkví v terénnej výchovnej práci s Rómami je neospravedlniteľná

Kozmetické opatrenia neprispôsobivým nepomôžu

Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto-zdroj: europskenoviny.sk

Europoslanec Boris ZALA na nedávnom sneme Smeru okrem iného povedal: „Sú tu citlivé otázky, jednou z nich je práve cigánska otázka. Nebojme sa veci pomenovať správnym spôsobom. ... Často sa hovorí, že EÚ nám bude brániť. EÚ nám brániť nebude, lebo sama je v tejto otázke v úzkych. ... Budú vykrikovať mimovládky, budú vykrikovať rôzne občianske organizácie. Ale nebojme sa, že by prišiel nejaký priamy negatívny tlak zo strany EÚ.“ B. Zalu sme v tejto súvislosti požiadali o rozhovor.

Na Slovensku sme neustále konfrontovaní hrozbou zo strany mnohých mimovládok, ako s našou vládou a jej vraj neústavnými postupmi zatočí Európa v súvislosti s prístupom k Cigánom. Je tá hrozba aktuálna?

Je to nezmysel. Orgány EÚ majú záujem o riešenie tohto problému a poskytujú na to aj finančné prostriedky. Záleží na našej vláde. Samozrejme, treba dodržovať zákony. Ale vláda má voľnú ruku postupovať podľa konkrétnej situácie: Iste sa bude líšiť prístup v obciach, kde sú Cigáni čiastočne alebo úplne integrovaní a sú súčasťou normálneho občianskeho života (čo si často neuvedomujeme, že je prípad okolo šesťdesiat percent ich komunity), a iný prístup je potrebný v neformálnych osadách či lokalitách, kde je sociálny rozklad a strata občianskych schopností mimoriadne veľká.

Nevyhnutnosť otvoriť konečne dvere slovenskosti


RTVS logoPrvý Okrúhly matičný stôl 2014 je o verejnoprávnych médiách

Nevyhnutnosť otvoriť konečne dvere slovenskosti

Dušan D. KERNÝ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Rok 2014 je plný významných výročí a Matica slovenská chce vytvoriť legitímnu aktívnu skupinu, aby nevypadla, či nebola vytláčaná z priestoru verejnoprávnych médií. Ako verejnoprávna ustanovizeň chce čo najväčšmi prispieť k tomu, aby jej tridsaťtisíc členov – teda pre verejnoprávnu RTVS aj koncesionárov – získalo trvalo potrebný priestor tak v rozhlase, ako aj v televízii. Matica slovenská a jej organizácie a matičné domy sa preto stanú tiež iniciátormi mediálnych akcií, ktoré otvárajú cestu tak pre spravodajstvo, ako aj publicistiku verejnoprávnych médií.

Pracujúci s nízkymi príjmami nezaujímajú u nás nikoho


peniaze 2Demokracia nesmie byť len o nekonečnej ústretovosti, je aj o povinnostiach

Pracujúci s nízkymi príjmami nezaujímajú u nás nikoho

Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: archív

Keď vlani splnomocnenec vlády pre Rómov Peter Pollák predstavil základné piliere reformy, Slovenské národné noviny okamžite poukázali na to, že niekto, kto si mýli demokraciu s politizovaním, ju napadne na ústavnom súde. Deje sa tak v týchto dňoch. Opäť niekto poukazuje iba na práva a zabúda na povinnosti. Podľa nového zákona o hmotnej núdzi, ak obec ponúkne sociálne odkázanému občanovi prácu, musí odpracovať aspoň tridsaťdva hodín mesačne. Inak nemá nárok na dávku vo výške približne šesťdesiat eur.

Hospodárstvo patrí tomu, komu patria podniky...


slovenská vlajkaMáme ešte našu slovenskú ekonomiku, alebo je to ekonomika na Slovensku?

Hospodárstvo patrí tomu, komu patria podniky...

Štefan SAMSON

Už dnes nás stále viac zaujíma, ako je to vlastne s naším hospodárstvom. A otázky budú čoraz naliehavejšie: Čie je to hospodárstvo? Komu patria podniky, komu produkcia a komu zisky, ktoré sa u nás vytvárajú? Je to naša slovenská ekonomika, alebo len ekonomika na Slovensku? Na spomenuté otázky sa dá odpovedať viacerými spôsobmi. Jednou z možností je, že budeme vychádzať z vlastníctva zdrojov, práce, kapitálu , pôdy a prírodných zdrojov, na základe ktorých naše hospodárstvo funguje.