Ako sa rúcala deväťstoročná maďarská poroba


štúr štvorecBojový januárový triumf dobrovoľníkov v Turci v roku 1849

Ako sa rúcala deväťstoročná maďarská poroba    

Text a foto: Vojtech KARÁTY

S bojovými operáciami zimnej dobrovoľníckej výpravy 1848 – 1849 boli spojené aj politické udalosti na severovýchodnom a strednom Slovensku. Stali sa základom pre jej ďalší postup do ostatných slovenských regiónov. Z hľadiska dozrievania slovenského politického programu a najmä jeho praktického uskutočňovania v reálnych podmienkach mali pre slovenskú politickú reprezentáciu tieto praktické revolučno-politické skúsenosti a poučenia z nich mimoriadny význam. Na ich odkaz sa neprávom zabúda.

Čo je doma, to sa im veru ráta...


Maďarskí nacionalisti si ničia dôveryhodnosť

Čo je doma, to sa im veru ráta...

Ján ČERNÝ Foto: internet

Strana maďarskej komunity (SMK) si problémy nerobí. Ani z pravdy, ani zo štátnych dotácií. Škrabance či doslova hlboké zádery na vlastnej cti obchádza mlčaním či výsmešnými gestami. V nedávnych voľbách do vyšších územných celkov sa predseda tejto strany nedokázal pozrieť voličom do očí a povedať im pravdu o svojej štátnej príslušnosti...

Poľské štátne vyznamenanie pre slovenského kňaza


VÝZNAMNÍ SLOVÁCI

Poľské štátne vyznamenanie pre slovenského kňaza

Ján KOŠIAR

Tradičné predvianočné stretnutie na veľvyslanectve Poľskej republiky pri Svätej stolici v sobotu 14. decembra 2013 malo pre Slovákov žijúcich vo večnom meste osobitný význam. Osobne sme mohli zablahoželať kňazovi Šebastiánovi Košútovi k udeleniu vysokého poľského štátneho vyznamenania Dôstojníckeho kríža Rádu Obrodenia Poľska. Prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski rozhodnutím č. 340/2011 poctil ním nášho krajana za jeho mimoriadny prínos k demokratickým zmenám v Poľsku.

Urbi et orbi po novom


POZNÁMKA

Urbi et orbi po novom

Peter JÁNOŠÍK

Požehnanie Mestu a svetu – Urbi et orbi – bolo prvým vianočným posolstvom nového pápeža od jeho nástupu do úradu vlani na jar. Pápež František v ňom hovoril o násilí a vojnách v mnohých krajinách sveta. Požehnanie však predniesol iba v dvoch jazykoch – v taliančine a latinčine – na rozdiel od svojich dvoch predchodcov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Nie je to škoda, najmä keď veľkú silu cirkvi vidí práve v laikoch?

Ján BUDAJ: Politici rátajú s tým, že sa im všetko prepečie


Budaj - štvorecChyby urobili všetci, aj novembroví revolucionári

Politici rátajú s tým, že sa im všetko prepečie

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto – zdroj: slovenskyportal.sk

V novembri 1989 sa výrazne podieľal na tom, že padol komunistický režim. Hnutie občanov, ktoré zakladal a potom aj viedol, dosiahlo od novembra 1989 do júna 1990 takmer všetko, čo si dalo do programu... Málokedy sa neskôr stávalo, že by politickí lídri splnili tak presne a dôsledne to, čo sľubovali. Napriek tomu sme náš rozhovor s Jánom BUDAJOM začínali otázkou, či je spokojný so zmenami v uplynulom období.

SLOVO O SLOVENSKU 2 - 2014

SLOVO O SLOVENSKU Maroš SMOLEC šéfredaktor Slovenské národné noviny v uplynulom roku konali tak, ako povedal ich zakladateľ, velikán Ľudovít Štúr: „Servilnosť je, keď sa človek vzdáva svojej dôstojnosti a výhod a podrobuje sa vôli iného; o servilnosti možno hovoriť vtedy, keď sa nechá človek z úbohej vypočítavosti zneužívať ako nástroj proti svojmu národu...“ Redakčný kolektív sa v roku 2013 upevnil a spoločne sme nastúpili na cestu neľahkú, no potrebnú. Cestu ochrany ...

SLOVO O SLOVENSKU 1 - 2014


SEMANCOSLOVO O SLOVENSKU

Emil SEMANCO

„Ani nebude dobre na svete, kým ruky, ktoré plnia náboje, nenavrátia sa ku plneniu fliaš. Prečo má tiecť krv? Nech tečú nápoje...,“ apeluje Ján Smrek v básni plnej (r)umu a napomína všetkých zbrojnošov a záškodníkov života, aby všade vo svete vybuchovali len zátky zo šampanského... Toto som si prial pri koncoročnom odratúvaní zvyšných dní dvetisíctrinásteho aj pri reklamných verbovačkách na zábavnú pyrotechniku úplne presvedčený predošlými predsilvestrovskými aj novoročnými úrazmi detvákov a iných jej odpaľovačov o zvrátenosti tohto spojenia. Vraj zábavná pyrotechnika! A tragédie, čo sa vzápätí stali v ďalekom Kábule aj v nemenej krvou poznačenom Volgograde, ma ešte viac uistili o potrebe mať sa na pozore, varovať pred akoukoľvek pyrotechnikou a pripomenúť tieto básnikove verše.

Naši dvaja (...) elitní výsadkári už nijaké narodeniny mať nebudú. Život im uprostred zrelosti pretrhli nálože a k všetkým tým otázkam o zmysle takýchto obetí sa pridružili zákonite ďalšie – za koho a za čo vlastne prelievame krv v Afganistane?

SLOVO O SLOVENSKU 51-52


Parenička PavolSLOVO O SLOVENSKU

Pavol PARENIČKA

Dohoreli adventné sviečky v zvestovaní narodenia Krista Pána a pred ním naši predkovia vítali vatrami a pochodňami pohanské božstvá zimných slnovratov od najstaršej praslovanskej pospolitosti. Zhasínajú teda jedny akoby historické i súčasné svetielka, aby zablikali nové iskričky vianočných a novoročných sviečkových stromčekových i prskavých plamienkov. Už stovky, ba tisícky rokov našich dejín a kultúry symbolizovali tieto malé ohníčky i veľké žiare vieru, svetlo, videnie i vedenie od svätýň vediem pohanov až po kresťanské chrámy. Kostol aj ako symbol cyrilo-metodského odkazu sa i dnes stáva tým miestom, kde sa už odnepamäti v slovenských reáliách prosí za lepšie blízke časy a za vzdialenejšie večné časy, lebo z časnosti je len maličký krôčik do večnosti či k zatrateniu.

Cesta zo škôl na úrady práce je scestná


KALISKÝ-HRONSKÝKOMENTÁR

Cesta zo škôl na úrady práce je scestná

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Možnosť pracovať v profesii, ktorá je zaujímavá nielen náplňou práce, ale aj finančným a spoločenským uznaním, to je jeden z predpokladov spokojnosti človeka s vlastným životom. Ak si svoju budúcnosť ďalším vzdelávaním po základnej škole majú plánovať deti hoci aj s prispením názorov rodičov, je to zložité. Pätnásťročný človek aj keď už má občiansky preukaz, len ťažko sa môže objektívne rozhodnúť, v akom odbore bude chcieť pracovať ak aj nie celý život, tak určite nejakú časť z neho. Problém výberu „tej správnej školy“ pre budúceho stredoškoláka ovplyvňuje atmosféru v tisíckach slovenských domácností každý rok.

Podľa ministerstva školstva v tomto roku študuje v odboroch „nad rozsah potrieb trhu práce“ vyše desaťtisíc stredoškolákov. Naopak, tridsaťdeväť odborov s nedostatočným počtom absolventov navštevuje iba 1 868 stredoškolákov. Napríklad tesár, kachliar, kominár, chovateľ oviec či rybár sú profesie, ktoré na trhu práce chýbajú. No sú tu aj študijné odbory, ktorých absolventi sú prebytoční, napríklad strojár, operátor ekologických zariadení, grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí či pracovník spoločného stravovania. Rezort školstva zoznamy vypracoval podľa zákona o odbornom vzdelávaní. Na ich príprave spolupracoval s ústredím práce, so zamestnávateľmi, živnostenskou, priemyselnou, banskou, lesníckou, potravinárskou komorou i školskými odborármi.

Nevyužité mnohé inšpirácie


BANČEJ webPOZNÁMKA

Nevyužité mnohé inšpirácie

Maroš M. BANČEJ

Pri čítaní niektorých periodík, pri pozeraní komerčnej, ale bohužiaľ aj verejnoprávnej televízie, no najmä na internetových diskusiách môže nestranný pozorovateľ získať pocit, že Slováci sú národní masochisti. To neustále zhadzovanie vlastnej štátnosti, slovenských dejín a ich významných dejateľov je skrátka neprehliadnuteľné.Bežný Čech schuti kritizuje politické pomery, korupciu a stranícke tančeky vo svojej vlasti, ale na históriu počnúc Přemyslovcami a končiac „tatíčkom Masarykom“ nedá dopustiť. Podobne je to aj u našich poľských severných susedov, no a o Maďarsku je zbytočné hovoriť. Pokiaľ sa však pozrieme do našich končín, skutočne systematické popularizačné úsilie sprítomňovať významné, zlomové či zaujímavé momenty slovenských dejín od najstarších čias po časy nedávno minulé je skôr výnimkou.