Pripíjam teraz na Štefana Wolfa...


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Pripíjam teraz na Štefana Wolfa...

Peter VALO

Slová prípitkov akosi patria k našej kultúre. Pripíjame si často a niekedy ešte častejšie. Najviac prípitkov na hodinu som zažil pri ceste po stopách českého spisovateľa Jaroslava Haška v nebohom Sovietskom zväze. Z Moskvy sme odleteli smerom na Ural. Postáli sme v Buguľme, kde bol Hašek boľševickým veliteľom, aby neskôr svoje hrdinstvá opísal v žartovných poviedkach. Cez Ufu sme pokračovali do Belebeja. Všade nás vítali tajomníci „gorkomov“. Všade sa pripíjalo na družbu, na padlých vo vojnách, na naše mamy, otcov a keď sa všetko vyčerpalo, tak na trávu, po ktorej chodia a budú chodiť naše nohy.

Všade nás hostili. Možno nás chceli opiť do nemoty, aby si tak zabezpečili, že ostaneme v hodovných miestnostiach a neuvidíme ošarpané okraje miest. V Belebeji nás medzi piatym a šiestym chodom odviedli k dreveničke v okrajovej štvrti, v ktorej prenocoval Jaroslav Hašek. Položili sme kyticu pod pamätnú tabuľu. Potom priviedli ženu pamätníčku, ktorá sa stretla s naším spisovateľom. Spýtali sme sa jej, či vie, kto tu býval. Riekla: „Pisáteľ.“ Na otázku aký, odvetila: „Amerikánskij,“ a na ďalšiu, či od neho niečo čítala, odpovedala: „Ja neviem čítať, ja analfabet.“ Ešte sme sa od nej dozvedeli, že robila hlavnú sestru v nemocnici. Náš známy Jaro Hašek by o vrchnej nemocničnej sestre analfabetke, ktorá nadeľuje chorým lieky, isto napísal humoresku. Hneď nám bolo jasné, že tabuľu na domec osadili len preto, aby sme my oficiálna delegácia zahraničných novinárov mali kde položiť kvety...

Prehľad zmien podľa sociálnych skupín a charakteristík

Od 1. januára 2014 sa menia viaceré povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Prehľad zmien podľa sociálnych skupín a charakteristík

Martin MITOŠINKA – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Novela Zákona 461 o sociálnom poistení prináša od 1. januára 2014 celý rad zmien vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, k nároku na rôzne typy dávok a podobne. Prinášame stručný a názorný prehľad zmien, ktoré sa možno týkajú aj vás. Ak si zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca do účinnosti novely spomínaného zákona nesplnili povinnosť potvrdiť údaje potrebné na určenie výšky dávky garančného poistenia, ale zamestnanec preukázal existenciu nároku na dávku garančného poistenia, mal nárok na preddavok tejto dávky vo výške 99,60 eura za jeden kalendárny mesiac.

O miesto pri stole národov treba bojovať aj dnes


Svätopluk pohľadnica Matice slovenskej dvojkrížRok 2014 bude matičným Rokom kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku

O miesto pri stole národov treba bojovať aj dnes

(mrs) - Foto: SNN

Matica slovenská považuje uplynulý rok 2013 za svoj jubilejný. Oslávila v ňom 150 rokov založenia a 1 150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na historické územie starých Slovákov. Okrem toho Matica rok 2013 pomenovala Rokom Antona Bernoláka, keďže uplynulo 200 rokov od jeho úmrtia. Bol to teda bohatý rok na matičné kultúrno-spoločenské podujatia. Rok 2014 nebude o nič chudobnejší. Matičiari ho nazvali Rokom kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku.

Inakosť nemôže meniť normy


zelenayová webKOMENTÁR

Inakosť nemôže meniť normy

Eva ZELENAYOVÁ

Premiér Robert Fico nazval rok 2014 rokom volieb a symbolov. Iste, pripomenieme si 25. výročie nežnej revolúcie, 70. výročie SNP, 10. výročie členstva v eurozóne a Smer-SD aj 15. výročie svojho vzniku. Už v januári čakajú niektoré obce nové voľby, v marci budeme voliť prezidenta republiky a v máji poslancov do Európskeho parlamentu. V jeseni sa pripomenú komunálne voľby, takže demokracia si nás vyskúša.

Pakultúra sa z obrazoviek tlačí už aj do škôl


deti spievajú štvorecNa ministerstve školstva rozhodli o budúcnosti Hupsovho šlabikára Lipka

Pakultúra sa z obrazoviek tlačí už aj do škôl

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY, infovranov.sk

Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal v predvečer Štedrého dňa stanovisko o ďalšom osude Hupsovho šlabikára Lipka. Vydavateľstvo Aitec musí sporný text o rozvedenej rodine chlapca nahradiť novým. Školy tiež môžu Hupsov šlabikár Lipka vrátiť a namiesto neho si objednať jeden z dvoch iných dostupných šlabikárov. Minister podpísal rozhodnutie po tom, čo sa okolo Hupsovho šlabikára rozvírila spoločenská diskusia.