3 OTÁZKY PRE: Sergeja KOZLÍKA, predsedu Strany demokratického Slovenska


Kozlík-štvorec3 OTÁZKY PRE: Sergeja KOZLÍKA, predsedu Strany demokratického Slovenska

Je na čase spoliehať sa na seba

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: L. LESAY

● Má v súčasnosti význam zakladať nové politické strany?

Isteže má, predovšetkým preto, že po zániku HZDS vzniklo na politickej scéne vákuum. Na Slovensku chýba skutočná stredoľavá strana so zreteľným národným, sociálnym aj kresťanským prístupom, ktorá nemá zjavné prepojenie na silné a nátlakové podnikateľské skupiny.

Vydieranie v prospech homosexuálov


dúha štvorecPOZNÁMKA          

Vydieranie v prospech homosexuálov

Eva ZELENAYOVÁ

Kardinál Turkson, predseda Pápežskej rady Spravodlivosť a pokoj, sa v Bratislave stretol so slovenskými novinármi na brífingu počas medzinárodnej konferencie Katolícka cirkev a ľudské práva. Program konferencie bol zaujímavý a mnohostranný, novinárov však najviac zaujímali práva homosexuálov v niektorých afrických krajinách, najmä v Nigérii, Ugande a Ghane.

Keď domáci mlčia, zahraniční vyjú


židovská hviezdaVkrádanie sa cudzích autorov a historikov do našich dejín

Keď domáci mlčia, zahraniční vyjú

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

Jedným z výdobytkov novembra 1989 mala byť pluralita spoločnosti. O jednostrannosti médií sa už verejnosť dostatočne presvedčila, o pluralite v historiografii vieme toho oveľa menej. Hoci následky jej absencie sú citeľné. Najmladšou inštitúciou, ktorá sa zaoberá dejinami totalitných režimov na Slovensku je Ústav pamäti národa. Keďže vznikol až koncom roku 2002, zamestnali sa v ňom prevažne mladí historici. Ako vraví historik Ivan Kamenec nezaťažení prednovembrovými hriechmi.

Dramatický príbeh vojnových rokov


Adolf Eichmann navštívil Slovensko hneď začiatkom novembra 1938

Dramatický príbeh vojnových rokov

Dušan D. KERNÝ - Foto:L.LESAY

 letz profesor 1V Literárnom informačnom centre (LIC), jednej z inštitúcií Ministerstva kultúry SR, vychádzajú mimoriadne diela v pozoruhodných edičných programoch týkajúcich sa slovenských dejín. Originálne edície vyplnili obrovskú medzeru, pokiaľ ide o slovenskú národnú identitu a štátnosť. Prvotne sa koncept zrodil v programe ešte pôvodného Národného literárneho centra založeného Drahoslavom Machalom – a Machalova základná idea, i keď v zmennej podobe, predsa len ukazuje svoju životaschopnosť aj po vyše desaťročí.

Kto je Andrej Kiska?


kiska - štvorecPOZNÁMKA

Kto je Andrej Kiska?

Peter JÁNOŠÍK

Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Andrej Kiska potenciálneho voliča, ale nielen jeho, upúta najmä neotrasiteľnou suverénnosťou, rovnako neotrasiteľnou vierou zmeniť celý slovenský svet a z toho vyplývajúcou nebývalou samoľúbosťou. Novodobý narcista odmietol, že by mal súkromné lietadlo, hoci jedna z firiem, v ktorých figuruje, ho vlastní. On sám by sa najradšej rozdal celý, bez suity akýchkoľvek politikov – preto sa aj vystríhal s nimi nadviazať vzťahy.

Jar by bola, no lastovičiek niet


VŠIMLI SME SI

Jar by bola, no lastovičiek niet

(ib)

Nie, to nie je teraz aktuálna mediálna téma o počasí. Slovenské národné noviny si totiž všimli, že v okolitých štátoch rastie výkonnosť textilného a odevného priemyslu. To, čo sa z produkčných kapacít dá obnoviť, obnovujú v ČR. Tam, kde sa čínsky dovoz dá nahradiť, nahradzujú ho v Poľsku domácou výrobou.

O voľbe vlasteneckého prezidenta


MACHALAO ČOM JE REČ

O voľbe vlasteneckého prezidenta

 Drahoslav MACHALA                            

 Ľudovít Štúr sa na Slovanskom zjazde v Prahe v júni 1848 postavil proti Palackého koncepcii austroslavizmu. Jeho výrok pre Slovákov znie prorocky aj dnes: „Najskôr musíme slúžiť sebe, potom iným!“ V tomto štúrovskom duchu konal Kongres slovenskej inteligencie aj všetky spolky a výrazné slovenské osobnosti v roku 1992 a 1993, lebo skutkami podporili vznik slobodnej a nezávislej Slovenskej republiky. V tomto medzičase si každý politik napísal aj dejiny vlastnej tváre biblickým výrokom: „Podľa skutkov poznáte ich!“ Existuje skupina politikov, ktorí sa postavili proti slovenskej zvrchovanosti a proti slovenskej nezávislosti, a práve v súčasných prezidentských voľbách ich vlastná minulosť dobehla, preto sa dostali na okraj rešpektu slovenskej spoločnosti. Ale vynárajú sa aj takí, ktorí sa v čase rozhodovania skrývali. Pravda, sú tu aj muži a politici, ktorí v rozhodujúcej chvíli prejavili odvahu aj statočnosť a spomedzi tých, ktorí hlasovali za slovenskú nezávislosť, sú v aktívnej slovenskej politike: Ivan Gašparovič a Robert Fico. Dejiny ich tvárí sú popísané prácou pre Slovensko, lebo aj oni získali počas nefér súbojov od politických súperov a dobre zaplatených žoldnierskych mediálnych sluhov údery, po ktorých im zostali na tvárach aj v srdci jazvy.

V čom je iné Kosovo než Krym


MICHELKOPOZNÁMKA

V čom je iné Kosovo než Krym 

Roman MICHELKO

Keď v roku 2008 Kosovo za asistencie niektorých veľmocí vyhlásilo samostatnosť, viacero expertov na medzinárodné právo trpko konštatovalo, že to znamená koniec helsinského systému, ktorým sa v roku 1975 vo fínskom hlavnom meste dohodlo povojnové usporiadanie Európy, zadefinovala sa nemennosť hraníc bez súhlasu dotknutej krajiny. Povestná rezolúcia OSN 1244 jasne konštatovala, že Kosovo má zostať súčasťou srbsko-čiernohorskej Juhoslávie. Každému len trocha realistickejšie uvažujúcemu odborníkovi na medzinárodné právo bolo jasné, že Kosovom vzniká veľmi nebezpečný precedens, aj keď vtedajšia ministerka zahraničných veci USA C. Riceová tvrdila niečo celkom iné...

Jediný hriech Ivana Štelcera


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Jediný hriech Ivana Štelcera

Peter VALO

Na Sibíri sa stretnú traja trestanci. Prvého zavreli za to, že v roku 1939 nadával na Ivana Ivanoviča. Druhého za to, že Ivana Ivanoviča chválil v roku 1941 a tretí z nich bol Ivan Ivanovič. Tento vtip mi prišiel na um pri čítaní knižky Ivana Štelcera, ktorá vyšla s poznámkovým aparátom Martina Lacka, Náš zápas o samostatnosť (1945 – 1992). Autor píše, ako sa v päťdesiatych rokoch stretol v leopoldovskej väznici s ministrom vnútra Alexandrom Machom, partizánskym veliteľom Jozefom Brunovským, ministrom spravodlivosti Prokopom Drtinom, komunistom Gustávom Husákom a s biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Gojdičom a Vasilom Hopkom.

Prestaňme hodnotiť a zdôvodňovať, konajme!


logo-maticaMatičný okrúhly stôl ťal do živého – dajte prácu ľuďom, je jej dosť

Prestaňme hodnotiť a zdôvodňovať, konajme!

Ivan BROŽÍK – Foto: Ivan KRAJČOVIČ, TTSK

Matica slovenská usporiadala v kongresovej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja druhý Okrúhly stôl, tentoraz na tému Zamestnanie a vytváranie pracovných príležitostí. Viedol ho člen predsedníctva Matice slovenskej Viliam Oberhauser.