Perspektívne Dotyky slovanskej vzájomnosti


cyril a metod socha v BARok viery a 1 150. výročie misie sv. Cyrila a Metoda si uctili aj slovenskí umelci

Perspektívne Dotyky slovanskej vzájomnosti

Emil SEMANCO – Foto: autor

Keď vlani koncom júna metropolitná Kapitula sv. Víta v Prahe pripravovala pod patronátom pražského arcibiskupa Dominika Duku na Pražskom hrade v Mladotovom dome výstavu Cestou k poznaniu ako príspevok k Roku viery a 1 150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, manažérka Hradčanskej galérie Svetlana Kalousková ponúkla účasť na nej aj slovenským výtvarným umelcom, aby v týchto kultúrno-duchovných dimenziách vkročili do projektu Dotyky slovanskej vzájomnosti.

Milan AUGUSTÍN: O vlasti, ktorú sme zmenili na odcudzenú krajinu


Augustin milanROZHOVOR TÝŽDŇA 

S Milanom AUGUSTÍNOM o  vlasti, ktorú sme zmenili na odcudzenú krajinu

Balansovanie na rozžeravených kameňoch 

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ – Foto: Maroš M. BANČEJ 

Milan Augustín je historik umenia a jeden z najlepších znalcov ťažby drahých a farebných kovov u nás. Ako autor dvadsiatich troch knižných publikácií, ale aj ďalších kníh, v ktorých sa literatúra faktu prelína s originálnymi autorskými beletristickými postupmi, posunul tento žáner o hodný kus napred. Nie nadarmo ho odborná kritika pasovala za dôstojného nástupcu Vojtecha Zamarovského. Okrem toho je Milan Augustín neúnavný cestovateľ po rôznych, väčšinou exotických destináciách a v neposlednom rade aj výtvarník, ktorý má za sebou celý rad úspešných výstav.  

 

● Zdá sa, že pomerne rozšírenou mienkou medzi bežnou populáciou je bezvýznamnosť slovenskej histórie. Ešte stále veľká časť Slovákov, vrátane tých mladých, je ochotná tvrdiť, že sme nemali kráľov, výrazné dejinné osobnosti, vedcov a spisovateľov, skrátka boli sme poľnohospodárskym a manufaktúrne zaostalým  príveskom Uhorska.

Jedine nevzdelaný hlupák a ignorant môže tvrdiť podobné veci. V roku 813 bavorský geograf napísal o Moravanoch, že majú desať opevnených hradísk, a o Maheránoch, obyvateľoch Nitrianskeho kniežatstva, že majú až tridsať hradísk a ich územie siahalo až na dnešnú Podkarpatskú Rus a nadol až po Sremskú Mitrovicu. V ostatnom čase toľko diskutovaný Svätopluk bol regulárnym kráľoms vlastnou korunou, ktorej ideovým autorom bol moravsko-panónsky arcibiskup Metod, o čom sú aj písomné dokumenty, ako list pápeža, kde ho oslovuje Rex Sventoplukiensis, a jeho meno nasledovné tri storočiadávali svojim potomkom mocní vtedajšieho slovanského sveta počnúc od Kyjevskej Rusi až po Poľsko, Česko, ale aj v iných krajinách. Aj spoluzakladateľmi Uhorského štátu boli slovanskí veľmoži Hont a Poznan spolu s nemeckým rytierom Vendelínom, ktorí opásali mečom istého Vajka a český biskup, neskorší svätý Vojtech, ho pokrstil na Štefana. Postavili sme Svätoplukovi konečne a s peripetiami jazdeckú sochu. Samozrejme že vyvolala istú dávku nevôle, a to aj od ľudí, od ktorých by ste to nečakali. Lenže ak k nej prídete, nech už máte akýkoľvek názor na úroveň a kvalitu tohto monumentu, nájdete tam skryté memento. Kamenný podstavec, ktorý vždy podčiarkuje monumentálnosť sochy, je vytvorený spojením dvoch kusov kameňa, čo sa žiaľ nikdy nerobí. Zdá sa mi, ako by to bolo znakom našej rozpoltenosti, ktorú takto chtiac-nechtiacpodčiarkujeme a dávame aj takýmto spôsobom dôvod na útoky našim neprajníkom,podľa slov Proglasu – nepriaznikom.

Vytrvalec v kriesení historickej mŕtvoly


duray - štvorecMiklos Duray a maďarský prezidentský kandidát pre Felvidék

Vytrvalec v kriesení historickej mŕtvoly

Július HANDŽÁRIK

Miklos Duray usilovne pracuje. Pracuje na kriesení historickej mŕtvoly mnohonárodného Uhorska, privedeného k jeho prirodzenému zániku násilnou maďarizáciou jeho väčšinového nemaďarského obyvateľstva (v žargóne veľkomaďarských nacionalistov: történelmi Magyarország), a kým sa to nepodarí, tak aspoň na návrate jeho osoby do funkcie vodcu štatistických Maďarov na Slovensku (v žargóne veľkomaďarských nacionalistov: Felvidék).

Z Vatikánu putujú na Slovensko


cyril a metod socha NitraVÝSTAVA

Z Vatikánu putujú na Slovensko

(ar)

Výstava s názvom Svätí Cyril a Metod – patróni Európy, ktorá bola počas troch mesiacov inštalovaná vo Vatikánskych múzeách, sa v týchto dňoch presúva na Slovensko. Návštevníci si budú môcť v priestoroch Predsália Rytierskej sály Bratislavského hradu od 20. februára do 30. júna 2014 prezrieť množstvo vzácnych exponátov dokumentujúcich starobylosť kresťanskej kultúry Slovenska.

Národ sporiteľov


SEBAOBRANA

Národ sporiteľov

Robert LANDIS

Slováci si v súčasnosti radšej v bankách sporia, než by si vo väčšej miere od finančných domov peniaze požičiavali. Aj preto stále patríme medzi typicky sporiace národy, čo ukázal najnovší prieskum v strednej a vo východnej Európe. Skúmanie finančného správania verejnosti najmä na tému ako ľudia využívajú bankové a poisťovacie služby, prebieha kontinuálne už od roku 2000.

Keď je tvorca cenín neoceniteľná cenina


Činovský Martin - štvorecS Martinom ČINOVSKÝM o pozícii a pocitoch prvotvorcu slovenských známok

Keď je tvorca cenín neoceniteľná cenina

Zhováral sa Emil SEMANCO – Foto: autor

Pred desiatimi rokmi som v profilovej črte Neoceniteľná cenina do publikácie Najkrajší kút napísal o docentovi Martinovi ČINOVSKOM, PhD., že si najprv dobre obzrie, čo neskôr vyryje do kovu. Z oceľovej platničky hrot rydla vylúpne stružlinku z motívu na budúcej známke. Vlásočnicovú linku už nemožno korigovať, zmeniť, nijaký zmizík ju už odtiaľ nedostane... Nemyslel som však na pracovný postup, ale na spôsob, ako sa tento náš uznávaný tvorca oboznamuje s námetom budúcej známky – doslova ho zažije – a túto svoju pedantnosť prenáša aj do ďalších svojich profesijných a umeleckých orientácií či už v pedagogickom pôsobení, v hudobnom a muzikantskom objavovaní aj vo voľnej výtvarnej tvorbe. Nič na tejto starostlivej príprave, na osobnom bezprostrednom dotyku a skúsenosti nezmenil fakt, že mu medzitým do galérie pôct a ocenení pribudol francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry a najnovšie aj Pribinov kríž I. triedy.   

Dopovedzme teda, ako sa rytca a výtvarníka zmocňuje inšpirácia a ako sa on zmocňuje toho, čo sa stáva umením. A aj keď to jeho dielko nie je veľké – zvyčajne má len niekoľko štvorcových centimetrov, predsa je uznávaným a výrečným poslom svojej krajiny...

Môj učiteľ Albín Brunovský hľadel na známku ako na výtvarnú šancu povedať veľa na malej ploche. Držím sa toho prakticky od roku 1986, keď som vytvoril svoju prvú známku MS vo volejbale žien, Praha. Odvtedy ich počet prevýšil stopäťdesiat. Na mnohých sú pamätihodnosti alebo prírodné jedinečnosti Slovenska. Mám zásadu, že si idem najprv obzrieť, čo bude neskôr na oceľovej platničke a na zúbkovanom obrázku. Nezháňam dajaké fotky, prospekty alebo iné predlohy, chcem tie miesta, námety, motívy vidieť, zažiť. A tak sú z toho rodinné výlety, túry aj pobyty. Moja dcéra zavše frflala, prečo si povedzme nenaplánujem známku koraly Červeného mora... Dokonca aj nášho psa vláčime so sebou. Hovoríme mu pes vlastivedec. Ten bol vari štyrikrát vo Vlkolínci, keď som pripravoval známku o tamojšej rezervácii ľudovej architektúry. To sa daktorému Slovákovi nepodarí za celý život. Tak to bolo aj so Spišským hradom a slovenskými jaskyňami v dedičstve UNESCO, ku ktorým nedávno pribudli známka Dobšinská ľadová jaskyňa, Chata pri Zelenom plese aj Malá Studená dolina v edícii Krásy našej vlasti.

Vývoz rozvratu a revolúcií, s. r. o.


VŠIMLI SME SI

Vývoz rozvratu a revolúcií, s. r. o.

Ján ČERNÝ

Malé Slovensko hýbe svetom. Na takú vetu by sme mohli byť hrdí. Už menej hrdí však môžeme byť na niektoré naše „šedé eminencie“, ukrývajúce sa pod rôznymi honosne znejúcimi nadáciami, fondmi a inými, zväčša anglicky nazývanými spoločnosťami.

Prvé kolo volieb odhalilo nahých kráľov


fico robertSlovenskí občania opäť stoja pred dilemou koho nevoliť za prezidenta

Prvé kolo volieb odhalilo nahých kráľov

Ivan BROŽÍK – Karikatúry: Ľubomír KOTRHA

Ľudová platforma nedostala ani len toľko dôvery, koľko potrebuje od voličov na postup do parlamentných lavíc. Naopak, kandidát Strany maďarskej komunity po nedávnom úspechu v župných voľbách potvrdil známu múdrosť: Tam, kde sa všetci bijú, my vyhrávame.V prvom kole volieb hlavy štátu nešlo ani tak o prezidentský úrad. Išlo o referendum o stave slovenskej vnútropolitickej scény.

Voľby s otvoreným koncom


MICHELKOKOMENTÁR

Voľby s otvoreným koncom

Roman MICHELKO

Prvé kolo prezidentských volieb potvrdilo zopár skutočností. Volebné správanie značnej časti voličov je oveľa viac emocionálne než racionálne. To potom logicky rezultuje do výsledkov, ktoré sa síce dajú očakávať, ale nie sú pre budúcnosť našej spoločnosti práve najlepšie. Z tohto môžeme odvodzovať aj volebný zisk Roberta Fica, ktorý nepotvrdil očakávania, ktoré mu dávali prieskumy verejnej mienky. V istom zmysle to je však aj pochopiteľné. Sotva totiž mohol mať horšie podmienky pre štart svojej kandidatúry. Už vyše dvoch rokov vládne sám, je vystavený veľmi nevyberavej kritike takmer všetkých médií, ale v podstate i všetkých politických strán, s výnimkou vlastného Smeru. Z tohto hľadiska jeho kandidatúra bola veľmi rizikový podnik, neznamená to však, že nemá šancu.

Prečo práve neďaleká Ukrajina


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo práve neďaleká Ukrajina

Dušan D. KERNÝ

Na Ukrajine sa odohráva reparát poriadne nevydarenej revolúcie spred desaťročia. Teším sa, veď vidím, ako sa o to usilujú aj tie isté osoby! V roku 2004 boli oranžoví a bezmajetní. Dnes len jeden z nich na ukrajinskej čokoláde získal 1,8 miliardy dolárov a horlí za vstup Ukrajiny, Ukrajincov, seba a svojich bonbónov nielen do EÚ, ale aj NATO. Nová kyjevská moc postavila do čela všetkých ukrajinských gubernií miliardárov neraz aj bez ukrajinského pasu či adresy trvalého pobytu. Je predsa jasné, že zhora dosadení bohatí privatizéri a podnikatelia sú prínosom pre gubernie. Brusel a EÚ, ako aj Washington tento model teraz z celej duše podporujú, kým nám to pred rokmi hovorili úplne naopak. A tak teraz iba pre nás trpákov pod Tatrami je novinka, že skutočnou zárukou demokracie je miliardár na čele gubernie. Ale všetko je podľa zákona!