Aj takúto podobu môže mať šťastie


MACHALAO ČOM JE REČ

Aj takúto podobu môže mať šťastie

Drahoslav MACHALA

„Dejiny – či nebesia – bývajú niekedy milostivé; zosielajú rosu na najnúdznejší úhor. Veď čím by sme boli bez neho?“ Tento výrok Vladimíra Mináča presne platí rovnako na Jána Chryzostoma kardinála Korca ako na Jozefa kardinála Tomka. Nedávno v januári sme si pripomenuli deväťdesiatku veľkého rodáka z Bošian, v tomto mesiaci sa skláňame pred deväťdesiatkou Jozefa kardinála Tomka, rodáka z Udavského na východe Slovenska. Povolaním je kňaz, vyvolením je to veľký misionár kresťanstva po celom svete. Na túto úlohu ho vybral slovanský pápež Ján Pavol II. My Slováci sa radi sťažujeme na ťažký osud, ale stačí, aby sme si skúsili uvedomiť, komu bolo dopriate mať takýchto dvoch ozajstných velikánov v čase, keď sa konečne rozhodovalo o slovenskej štátnej suverenite a slobode? Obaja sa jasne vyslovili za slovenskú štátnu slobodu.

3 OTÁZKY PRE: Ľuba Beláka, predsedu organizácie spisovateľov AOSS


3 OTÁZKY PRE: Ľuba Beláka, predsedu organizácie spisovateľov AOSS

Potrebný dialóg so štátom

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

  • Slovenskí spisovatelia sú združení cez jednotlivé organizácie v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS). Dá sa formulovať hlavný okruh problémov, ktoré v súčasnosti chce Rada AOSS vo vzťahu k štátnym orgánom riešiť?

Hlavným obsahom činnosti jednotlivých organizácií združených v AOSS je podporovať tvorbu svojich členov a zároveň vytvárať priestor na propagáciu ich diel. V skromných podmienkach sa to čiastočne darí. AOSS je však členom SKKD, Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, cez ktorú sa spoločne s inými umeleckými združeniami snaží aktívne rozvíjať dialóg so štátom nielen na domácej pôde, ale aj smerom k EÚ. V súčasnosti sa pripravuje návrh zákona o Štatúte umelca, ktorý by zásadne zmenil postavenie profesionálnych umelcov v našej spoločnosti.

3 OTÁZKY PRE: Petra MULÍKA, tajomníka Historického odboru Matice slovenskej


Mulík - štvorec3 otázky pre: Petra MULÍKA, tajomníka Historického odboru Matice slovenskej

Matiční historici pre verejnosť

Zhováral sa Dušan KERNÝ - Foto: SNN

 

● Prečo začal Historický odbor MS sériu besied o dejinách ?

Historický odbor Matice slovenskej je vedeckým odborom, združujúcim veľa profesionálnych historikov. Teraz ponúka aj širšej verejnosti cyklické vedecko-populárne Rozhovory o histórii. Tým však nijako neutrpí jeho odborná úroveň. Chceme dať možnosť záujemcom o históriu dávať otázky historikom o kľúčových témach našich dejín. Sme svedkami, že národne cítiaci Slováci dnes akosi častejšie skĺzavajú do pasce všelijakých čudných až fantastických obrazov našich dejín. Sme presvedčení, že jedine správnymi argumentmi podkutý národovec obstojí v polemike s protislovenskými tendenciami v médiách a vo verejnosti. Matiční historici radi poskytnú najnovšie overené vedecké poznatky.

3 OTÁZKY PRE: Kristiána BEZÁKA, spolutvorcu dokumentu Misia bratov zo Solúna


Bezák  Misia bratov zo Solúna - štvorecTri otázky pre: Kristiána BEZÁKA, spolutvorcu dokumentu Misia bratov zo Solúna

Svätopluka ako kráľa zahraničie nespochybňuje

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ 

● Vatikánsky tajný archív je pojem – boli ste tam ako prvý ?

Musím sa priznať, že táto skutočnosť bola pri samotnom nakrúcaní v Tajnom vatikánskom archíve podružná. Všetko sme robili v strese, lebo čas, ktorý nám bol naplánovaný, bol z hľadiska nášho dokumentu nedostatočný. Aj tak ďakujem Pánu Bohu, že sme to nakoniec aj vďaka sústredenosti a pracovitosti kameramana a osvetľovača nakrútili.

3 OTÁZKY PRE: Alojza HLINU, člena Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť


Tri otázky pre: Alojza HLINU, člena Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

Násilie nezastaví bezbrannosť

Zhováral sa Ivan BROŽÍK 

Iniciovali ste mimoriadne zvolanie branno-bezpečnostného výboru parlamentu pre množiace sa lúpežné, brutálne a bezcitné útoky asociálov na starých bezbranných ľudí.

Výbor mal byť k tejto problematike zvolaný už dávno. Čím neskôr sa tým budeme zaoberať, hľadať riešenia a zavádzať opatrenia, tým to bude dramatickejšie. Situácia sa v niektorých oblastiach Slovenska už „vymkla“ z rúk a niektorí nezodpovední politici sa stále tvária, akoby sa nič nedialo. Sociálny systém tak, ako je nastavený teraz, je neudržateľný, a nad tým, aby občan pochopil, že sa rúti, už vôbec netreba dlho rozmýšľať.

SLOVO O SLOVENSKU 11 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Vystúpenia kandidátov a výsledky prvého kola prezidentských volieb boli – nazdávam sa – výstižným obrazom slovenskej politickej reality. Sú aktom: ukázali súčasnosť v  nahote. Najprv si všimnime kortešačky. V prípade premiéra kandidáta nik nemohol očakávať, že prednesie prekvapivé vízie alebo vymenuje nové lákavé programové ciele, lebo je ešte stále premiérom a predsedom strany, ktorá má svoj program a z neho za dnešnej konštelácie vychádza aj program vlády.

SLOVO O SLOVENSKU 9 - 2014


SEMANCOSLOVO O SLOVENSKU

Emil SEMANCO

Keď sa začal ten cirkus okolo bronzového Svätopluka na hradnom kopci, kde vraj nikdy nebol, necítil som sa dosť povolaný a podkutý v historických vedách, aby som sa pustil do jednačiek s tými sulíkovskými konskými handliarmi, čo mu vtedy kadečo merali, hanili aj hanobili – pre kríž robili nad ním kríž – a najmä upierali mu kráľovský titul rex. Pritom pochybovať o jeho hlave pomazanej mohli iba hlavy namazané či podmazané, lebo dobre vedeli o oslovení „môj jediný a najdrahší syn“, ktorým sa mu zaliečal aj pápež Ján VIII.

Pripomíname si 75. výročie vzniku prvej slovenskej štátnosti


Slovenský štát pečať 1.SRSlováci počas holokaustu zachránili najviac Židov v prepočte na obyvateľov

Marxistická historiografia je dodnes rešpektovaná

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

O tom, že vyhlásenie samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939 znamenalo záchranu národnej existencie, dnes pochybuje málokto. Navzdory tomu slovenská historiografia dosiaľ nedokázala predložiť objektívne zhodnotené obdobie prvej Slovenskej republiky (SR).   Najväčším bremenom sa javí židovská otázka. V súčasnosti jestvujú dôkladne spracované údaje o dôsledkoch prenasledovania Židov počas vojny, no takmer nijaká pozornosť sa nevenuje jeho príčinám.

SVäTOPLUK - Kráľovský titul je vierohodný


Svätopluk pohľadnica Matice slovenskej dvojkrížStaromaďarské kmene ešte neboli v Karpatskej kotline, keď starí Slováci už mali kráľa

Svätoplukov kráľovský titul je vierohodný

Peter MULÍK – Foto: archív SNN

Titulatúra panovníkov sa vyvíjala v každom civilizačnom okruhu osobitne. Slovanský svet, do ktorého sme v 9. storočí patrili, mal svoje zvyklosti titulovania panovníkov, ktoré boli odlišné od používania titulov povedzme v antickom (gréckom a rímskom), v germánskom a v islamskom prostredí. Práve v rímskom antickom prostredí vznikol titul rex, ktorým v latinských prameňoch niekedy označujú nášho panovníka Svätopluka I. Veľkého.

Ernest ZMETÁK - Keď nemáš poriadok na palete, nemáš ho ani v hlave...


Zmetak - štvorecVýtvarník a editor Milan STANO o učiteľovi a priateľovi Ernestovi ZMETÁKOVI

Keď nemáš poriadok na palete, nemáš ho ani v hlave...

Milan STANO – Portrétna kresba a fotografie: autor

Jeho drevorezy som poznal odmalička. Ako desaťročnému mi rodičia darovali na narodeniny knihu Slovenské ľudové rozprávky od Sama Czambela. Ilustroval ju práve Ernest Zmeták. Obrázky v knihe ma očarili. Neskôr som sa veľa od neho naučil. Boli sme priatelia. Každý, kto sa zaoberá na Slovensku výtvarným umením, pozná dielo tohto skvelého majstra a zberateľa, ktorý by sa nedávno dožil deväťdesiatich piatich rokov. Smrť ho však z nášho stredu vytrhla pred desiatimi rokmi. Po skončení štúdia grafiky na „šupke“ (SŠUP) som často rámoval svoje drevorezy v ramárstve na bratislavskom Kollárovom námestí. Vedúcim tu bol pán Baďura, bývalý letec. Raz, bolo to niekedy koncom roku 1971, som prišiel do dielne. Vraví mi: „Vidím, že sa vám páči Zmeták. Poznáte sa?“ – „Nie, osobne sa nepoznáme, ale veľmi rád by som sa s ním zoznámil. Aký je to človek?“ – „Uvidíte, každú chvíľu sa zjaví, pred polhodinou mi telefonoval, že príde.“