Mešita v Bratislave - kolosálna kačica


POZNÁMKA

Kolosálna kačica

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Začalo sa to na sociálnych sieťach krátko pred Vianocami. Prostredníctvom internetu sa rozšírila textová správa aj s obrázkom vizualizácie chystaného projektu, ktorého realizácia by mala byť takpovediac za dverami. Spustil sa huriavk a kolotoč otázok adresovaných samospráve mesta Bratislava.Internetom sa rozšírila takáto správa: „Občianske združenie Islam na Slovensku v spolupráci s priateľmi Islamu v Bratislave odkúpili pozemky na výstavbu prvej mešity na Slovensku.

Naďa HEJNÁ – hviezda komédií, drám i tragédií


Hejna - štvorecV javisku pamäti stále zostáva, aj keď opustila scénu života pred dvadsiatimi rokmi

Naďa Hejná – hviezda komédií, drám i tragédií

Milan POLÁK – Foto: Divadelný ústav, Bratislava

 Na rozdiel od iných umení, trebárs literatúry, výtvarného umenia či filmu, divadlo má tú zvláštnosť, že je umením prítomného času. Aj tie najslávnejšie divadelné diela, keď za nimi spadne posledná opona, akoby odišli do zabudnutia. Zostane po nich síce zopár svedectiev, povedzme fotografie či novinové články, pre pamätníkov zostávajú zážitky z nich v spomienkach, ale ako umelecké diela prestanú jestvovať v čase a priestore. To sa v istom zmysle dotýka aj divadelných umelcov a z nich nadovšetko hercov. Ale zasa: nie všetkých. O jednej osobnosti, ktorej pamiatka je stále živá, o Nadi HEJNEJ (16. 10. 1906 – 7. 2. 1994), budú nasledujúce riadky.

Ako Slováci krivdia Maďarom


turulMnohí stál smútia za veľkým Uhorskom

Ako Slováci krivdia Maďarom

Peter KOŠTÚR

Nedávno sa mi jedna sprievodkyňa turistov ponosovala, že nemecky hovoriaci študenti sa jej často pýtajú: Prečo Slováci utláčajú Maďarov? Takáto mienka je výsledok činnosti inštitútu v Budapešti so sto päťdesiatimi zamestnancami, ktorý chrlí klamstvá o Slovákoch do sveta. Aká je teda skutočnosť? Československá presídľovacia komisia po druhej svetovej vojne zistila, že v Maďarsku žilo 473 552 Slovákov, z ktorých sa presťahovalo na Slovensko 73 273, takže v Maďarsku zostalo ešte po presídlení 400 271 Slovákov.

Kultúrne mosty za Moravu


RECENZIA

Kultúrne mosty za Moravu

Dagmar JORDOVÁ

Koncom vlaňajšieho roka sa stal novým umeleckým šéfom Baletu ND v Brne M. Radačovský, ktorý ako choreograf má s divadlom dlhoročnú spoluprácu a v tomto roku s moravským baletom naštudoval tanečný triptych Osudové lásky. Náš Balet SND zatancoval pred brnianskym publikom svoj najúspešnejší projekt minulej baletnej sezóny Rómeo a Júlia. Herci Janáčkovho divadla sa našim divákom predstavili v novembri v priestoroch  SND uvedením známeho diela D. Seidlera Kráľova reč o rečovo handicapovanom anglickom kráľovi Jurajovi VI.

Knihy, ktoré naozaj chutia


Packa - štvorecO veľhorách na tanieri aj o láske k veršom a kolážam

Knihy, ktoré naozaj chutia

Zhováral sa Emil SEMANCO – Foto: autor

V Tatrách prešiel zaujímavou profesijnou cestou od čašníckeho učňa po riaditeľa špičkového hotela. V hotelierstve a gastronómii pôsobil vyše polstoročie, ale zároveň sa venoval aj literárnej a výtvarnej tvorbe. Zostavil niekoľko čitateľsky úspešných kníh z oblasti kulinárstva, je spoluautor príťažlivých veršovaných obrazových publikácií a aj vo výtvarnom kumšte dosiahol pozoruhodnú úroveň. Prednedávnom dal Štefan PACKA opäť o sebe vedieť zaujímavým edičným skutkom – publikáciou z vydavateľského zázemia Matice slovenskej, ktorou nám ponúka naše veľhory doslova na tanieri.

Ako ste vystúpili po stupienkoch pracovnej kariéry k chýru špičkového hoteliera a ako sa k tomuto profesijnému renomé, ktoré sme mohli pred časom osobne spoznávať vo vašej pozícii riaditeľa hotela Grand v Jasnej, pridružili ďalšie koníčky, ba aj horolezectvo...

Moje profesijné smerovanie ovplyvnilo viac-menej náhodné rozhodnutie. Ako štrnásťročný som sa začal učiť za čašníka v Grandhoteli v Starom Smokovci. Mňa ako chlapca z Dolniakov naše veľhory očarili a hlboký vzťah k nim pretrval dodnes. Počas osemročného pobytu v nich zoznámil som sa s mnohými skvelými Tatrancami i návštevníkmi Tatier. Obohacujúce už boli stretnutia s kňazom Jankom Silanom a s jeho poéziou počas vojenčiny v Kežmarku. Zaujímavé spomienky mám na spoluprácu s legendárnym reportérom a bývalým šéfredaktorom Smeny Gavrilom Gryzlovom, ale aj na chatára a spisovateľa Bela Kapolku či na mužov z Horskej služby Arna Puškáša či Ferka Mrázika. Žiaľ, dnes už o nich môžeme hovoriť iba v minulom čase...

Demografia podľa „zlatej miliardy“


Blíži sa zákaz slovného spojenia matka a otec

Demografia podľa „zlatej miliardy“

Nikolaj MALIŠEVSKYJ  Preklad PhDr. Jozef MIŽÁK, Tibor KOREČKO Zdroj: www.fondsk.ru               

Správy o tom, že vládne kruhy Veľkej Británie už vydali vyhlásenie o podpore homosexuálnych partnerstiev a sú pripravené v oficiálnych dokumentoch zameniť výraz „muž a žena“ termínom „partneri“, „aby chránili práva sexuálnych menšín“, zverejnila západná tlač ešte vlani na jar. Táto zmena terminológie sa uskutočňuje v rámci kampane za legalizáciu manželstiev rovnakého pohlavia.

Jozef BEHÝL: Zákony a politici musia slúžiť ľuďom, nie naopak


Behyl - štvorecObčiansky kandidát Jozef BEHÝL: Prvoradý je verejný záujem!

Zákony a politici musia slúžiť ľuďom, nie naopak

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív JB

Občianskeho aktivistu a kandidáta na prezidenta Jozefa BEHÝLA (56) najlepšie charakterizuje jeho volebné heslo: Občan je štát, štát je občan. Je absolvent Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Pracoval v Okresnom osvetovom stredisku v Trnave, bol profesionálny mládežník a po roku 1989 podnikateľ a aktivista v záujmových združeniach. Založil Občiansky parlament a nechal sa presvedčiť, aby kandidoval za prezidenta SR. S manželkou a dcérou žije v Bratislave. Na podporu svojej kandidatúry vyzbieral tridsaťštyritisíc podpisov.

● Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli kandidovať za prezidenta SR?

Boli to viaceré dôvody. Počas uplynulých rokov som hľadal rôzne cesty a možnosti, prostredníctvom ktorých by som mohol zasiahnuť do politiky. Či už cez politickú stranu alebo výraznými občianskymi aktivitami. Najmä posledné desaťročie vývoja na Slovensku ma presvedčilo, že po roku 1989 nebol záujem politických garnitúr, aby Slovensko bolo krajinou slobodných a spokojných ľudí. Činnosť každej doterajšej vlády vykazovala obrovskú mieru korupcie, sprenevery, výpredaja národného majetku a podceňovania intelektuálnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Hazardovanie s ich životmi i budúcnosťou. Toto boli skutočné dôvody, prečo som po troch rokoch vystúpil zo strany SMER a dal som sa na cestu občianskeho aktivistu.

3 OTÁZKY PRE: Jozefa BEDNÁRA, Ministerstvo kultúry SR


Bednár MK3 OTÁZKY PRE: Jozefa BEDNÁRA, hovorcu Ministerstva kultúry SR

Islam na Slovensku nie je registrovaný

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

● Aké sú legislatívne podmienky na registráciu cirkví na Slovensku?

Registráciu cirkví a náboženských spoločností na Slovensku upravuje zákon č. 308/1991 Zb., podľa ktorého musí žiadateľ okrem iného preukázať, že cirkev má dvadsaťtisíc plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky. Návrh na registráciu musí tiež obsahovať vyhlásenie, že cirkev alebo náboženská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a bude tolerantná k ostatným cirkvám a náboženským spoločnostiam a osobám bez vyznania. Registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s týmto zákonom a ostatnými zákonmi, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, so zásadami ľudskosti a znášanlivosti alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov.

3 OTÁZKY PRE: Egila LEJONA, nórskeho publicistu a spisovateľa


3 OTÁZKY PRE: Egila LEJONA, nórskeho publicistu a spisovateľa

Kto chce spolupracovať, cestu aj partnerov nájde

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

● Žijete striedavo na Slovensku a v Nórsku. Ste známy tým, že sa usilujete aktivizovať intelektuálne kruhy po celej Európe. Ako vnímate súčasnú situáciu inteligencie v rôznych európskych štátoch?

Intelektuál, ktorý chce byť vo svojom spoločenskom pôsobení primerane objektívny, musí byť v čo najväčšej miere nezávislý od politikov aj od korporácií, ktoré vstupujú do všetkých sfér verejného života. Objektívnosť nesmie byť obmedzovaná ekonomickými tlakmi na prácu a život intelektuála, lebo v prípade, že sa im podvolí, nemôže byť nezávislý ani objektívny. Žiaľ, situácia je taká, že v súčasnosti intelektuálne hnutia len ťažko môžu profesionálne a zodpovedne napĺňať svoje ciele vzhľadom na to, že osvietených sponzorov, ktorí by podporili pozitívne spoločenské aktivity bez presadzovania vlastných záujmov, je veľmi málo. Platí to všeobecne, v rôznych štátoch Európy je situácia odlišná.

SLOVO O SLOVENSKU 8 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Finančné skupiny nemajú Slováci v láske. Logicky by sa však národ nemal k nim stavať negatívne či dokonca opovržlivo, sú predsa naše, slovenské, kapitál zveľaďujú doma, dane platia (hádam) na Slovensku, všetky tie J+T, PENTA, Slavia Capital, Istrocapital... sú tu a nepatria nijakej nadnárodnej či cudzej spoločnosti ako niekdajšie VSŽ, Slovnaft, elektrárne, plynárne alebo automobilky, nemajú nijaký tajomný domicil ani nejestvujúcu štátnu príslušnosť. Prečo sa teda k vlastným podnikavcom národ stavia skôr s odporom ako s uznaním?