(Ne)záhady okolo stavovskej organizácie žurnalistov


To, čo sa deje v Slovenskom syndikáte novinárov, už nevyzerá ako náhoda

(Ne)záhady okolo stavovskej organizácie žurnalistov

Ivan BROŽÍK – Foto: SNN

Udalosti okolo Slovenského syndikátu novinárov (SSN) vrhajú čoraz horšie svetlo nielen na stavovskú novinársku organizáciu, ale aj na novinárov na Slovensku ako takých. Tí, ktorí majú odhaľovať kauzy, zrazu vlastnú vytvárajú a čoraz viac sa v nej utápajú. Treba však pripomenúť – našťastie – iba niektorí.

 

Národ sa nemôže stať prosíkajúcim bezdomovcom


Matica slovenská pri záchrane pôdy využila právo, ktoré jej dáva zákon

Národ sa nemôže stať prosíkajúcim bezdomovcom

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Národ pripravený o vlastnú pôdu, lesy, vodu a nerastné bohatstvo ťažko môže byť schopný prežiť. Matica slovenská svojimi aktivitami na odborných fórach, ako aj svojimi apelmi na kompetentných úradníkov štátu a zástupcov ľudu v parlamente  na stránkach našich novín v minulosti dôrazne využila svoje postavenie v národe a zastala sa bezbranných občanov, farmárov, hospodárov a podnikateľov.

Uznávaný zástavník – bojovník Matice


Uznávaný zástavník – bojovník Matice

Ružena Viskupičová

Napriek tomu, že niektorí vedúci predstavitelia Matice slovenskej naštrbili vlastnými nezodpovednými skutkami jej povesť v posledných rokoch, nové vedenie sa usiluje konkrétnymi skutkami vrátiť tejto národnej inštitúcii dôveryhodnosť. Medzi takýchto bojovníkov patrí aj reportér a spisovateľ Drahoslav Machala, autor literatúry faktu, prozaik, člen výboru MS.                                                                       

Šesť a pol roka fašistickej zlovôle


Matičiari si pripomenuli posledné dni nemeckej okupácie Petržalky

Šesť a pol roka fašistickej zlovôle

Jozef SCHWARZ - Ilustračné foto: (ddk)

Začiatok apríla znamená pre Petržalku nielen zvyčajný príchod jari, ale aj čas pripomínania si konca fašistickej poroby. V prípade Petržalky doslova. Dnešná mestská časť Bratislavy (ale aj Devín) sa stala ihneď po Mníchovskom diktáte v októbri 1938 súčasťou Veľkonemeckej ríše. Starý most bol hraničným mostom a tri zadunajské obce (Jarovce, Rusovce a Čunovo) boli až do roku 1947 súčasťou Maďarska. Tak v novembri 1938 po prvej Viedenskej arbitráži Česko-Slovensku a neskôr vojnovému Slovensku zostal až do konca vojny z Dunaja iba ľavý breh od Karlovej Vsi po Prievoz. Nasledovalo šesť a pol roka fašistickej okupácie.

Matičný pozdrav pre kráľa Svätopluka

V Spišskej Novej Vsi si mladí vlastenci spomenuli na obete Malej vojny Matičný pozdrav pre kráľa Svätopluka Foto: Ladislav PÁKOZDY, Mladá Matica  Malá vojna a Svätopluk kráľom. To sú historické reálie, ktoré mnohým dnešným verejným aktivistom nevoňajú. Slovenská spoločnosť trestuhodne mlčky prešla 75. výročie Malej vojny -otvorenej vojenskej agresii Maďarska na zvrchovanom území Slovenska. Maďari sa po vyhlásení Slovenského štátu ponáhľali s jeho oficiálnym uznaním. Boli prví, zaliečali sa ...

Vyšehradská tabuľa národovcovi

Novozámockí matičiari si pripomenuli osobnosť J. K. Viktorina Vyšehradská tabuľa národovcovi Helena RUSNÁKOVÁ - Foto: archív SNN Aj keď je Visegrád  (po slovensky Vyšehrad ) druhým najmenším mestečkom Maďarska, patrí k najznámejším turistickým lokalitám krajiny. Turistov sem láka nielen krásna príroda, ale aj bohatosť kultúrnych pamiatok. V sobotu 22. marca tohto roku pekné jarné počasie prilákalo do mesta väčší počet turistov, ale do jeho ulíc a do okolitej prírody si vyšli v hojnom počte ...

Mesiac knihy v Matici

Mesiac knihy v Matici Kveta SLYŠKOVÁ  Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. Už tradične sa v tom čase organizujú prezentácie vydavateľských domov a besedy so spisovateľmi, aby oživili záujem o knižnú produkciu medzi občanmi i mládežou. MO MS v Bratislave-Dúbravke v marci predstavil na besede v ZŠ Nejedlého spisovateľské osobnosti, ktoré žijú v tejto mestskej časti. Medzi deti zavítala spisovateľka Katarína Petkaničová a medzi matičiarov prišiel prof.  PhDr. Ján Podolák, DrSc., ktorý ...

Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_3

Informácia V súlade s volebným prísľubom podporil som z vlastných zdrojov tieto podujatia: 11. marca: Spoločnosť Andreja Hlinku – 50 eur, 11. marca: na bustu J. M. Hurbanovi v Košiciach – 50 eur, 27. marca: účasť žiakov ZŠ kráľa Svätopluka na slávnosti v Bratislave – 205 eur, 27. marca: podpora aktivít MO Bošáca – 90 eur, 27. marca: podpora aktivít MO Dúbravka – 90 eur, 31. marca: dar na národný pamätník vysťahovalectva – 500 eur. Dovedna 985 eur. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej ...

Gustáv Kazimír LASKOMERSKÝ - Z litografie pamäti slovenského polyhistora


Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský na Svetovej výstave  vo Viedni

Z litografie pamäti slovenského polyhistora

Pavol M. KUBIŠ – Foto: panoramio.com. archív SNN

 Svojou literatúrou obveseľoval v čase, keď slovenská beletria plnila skôr spasiteľskú funkciu. V pomatičnom období sa však nebál do svojich humoresiek, fejtónov a čŕt vniesť nefalšovaný humor. Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský sa narodil pred sto deväťdesiatimi rokmi 4. marca 1824. V roku 1873  sa vo Viedni uskutočnilo grandiózne podujatie: svetová výstava. Centrálne výstavisko vybudovali v známom Prátri. Názorným dokladom o jeho vzhľade je dodnes zachovaná farebná kameňotlač T. Neumanna (tlačil H. Gerhart)  Náhodne objavený grafický list je o to cennejší, že dnes by sme už  márne hľadali nejaký pôvodný katalóg výstavy alebo dokumentárnu fotografiu z tejto udalosti. Spomínaná farebná litografia areálu svetovej výstavy zachytáva ústrednú architektúru výstaviska – smelú konštrukciu rotundy a hlavnú os na ňu z dvoch strán napojeného dlhého koridoru s priečnymi krídlami a s množstvom voľne stojacich pavilónov uprostred parčíkov s vodometmi. Nevenoval by som sa tak obšírne opisu tejto scenérie, keby som sa o tomto svetovom fóre nebol náhodou dozvedel zaujímavú informáciu spojenú s osudmi slovenského polyhistora (tak by sa popri Matejovi Belovi mal označiť), ktorého však skôr poznáme iba ako lekára a spisovateľa. Áno, ide o Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, ktorý v lete roku l873 spolu s manželkou na radu priateľov (po úmrtí svojich troch detí) pobudol dva týždne – aby sa „rozptýlil“ – práve na Svetovej výstave vo Viedni.