Nič dobré sa nenaučili – na nič zlé nezabudli

Dlhodobé koncepty maďarskej politiky voči susedom - 2. časť Nič dobré sa nenaučili – na nič zlé nezabudli Roman MICHELKO – Karikatúra: Andrej MIŠANEK Pri analýze súčasnej politickej situácie v Maďarsku si musíme uvedomiť, že jeho politika pracuje s dlhodobými konceptmi. A musíme pritom konštatovať, že minimálne dvakrát  bola táto koncepcia úspešná. Práve prvá a druhá Viedenská arbitráž sú  z maďarského pohľadu jasné pozitívne zmeny ich vyše deväťdesiatročného úsilia o revíziu Trianonu. ...

Srbsko: Od „bager revolúcie“ k Európe


 Čo ukázali predčasné voľby v Srbsku

Od „bager revolúcie“ k Európe

Martin JARINKOVIČ – Foto: archív SNN

V nedeľu 16. marca 2014 sa v Srbsku konali v poradí desiate parlamentné voľby od zavedenia pluralitného politického systému a prvých pluralitných volieb v roku 1990. Uplynulých dvadsaťštyri rokov prinieslo pre Srbsko i celý región západného Balkánu mnohé politické i spoločenské turbulencie, rozpad a drobenie Juhoslávie, sprevádzaný vojnovými konfliktami, pád hospodárstva a ekonomického štandardu občanov.

Spravodlivosť sa nevynucuje bombami


Uplynulo pätnásť rokov od  leteckých útokov NATO na bývalú Juhosláviu

Spravodlivosť sa nevynucuje bombami

Martin JARINKOVIČ – Foto:

Celé Srbsko aj svetová verejnosť si koncom marca tohto roku pripomenuli pätnáste výročie agresie NATO na vtedajšiu Zväzovú republiku Juhoslávia. Bombardovanie sa začalo 24. marca 1999 o 20.45 hodine. Vtedajší premiér Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda v neskorších memoároch Kde je vôľa, tam je aj cesta – Môj politický maratón na strane 48 o sedemdesiatich ôsmich dňoch leteckých útokov a bombardovania, na čom sme aj my participovali otvorením nášho vzdušného priestoru, napísal: „Akcia NATO bola neobyčajná: úderná, rýchla, efektívna, s minimálnymi stratami. Politicky aj vojensky brilantná.“

Anton ČULEN: Vráťme nedeli potrebnú úctu a náplň


Potrebujeme deň, počas ktorého by sme mali čas na rodinu a pre seba

Vráťme nedeli potrebnú úctu a náplň

Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: archív autora

Anton Čulen vedie politickú stranu Aliancia za nedeľu. Jej politický program neobsahuje nijaké frázy, nemá desiatky bodov a odsekov, je nanajvýš stručný. Napriek tomu v štatistikách prieskumov popularity táto politická strana nefiguruje. Antona ČULENA sme sa opýtali, ako to vníma.

● Aliancia za nedeľu – o čo tu vlastne ide? Je to politický subjekt, ktorý si zvolil nosnú tému alebo je tu téma, ktorá, keďže sa nerieši, dala impulz na založenie politickej strany?

Prvýkrát sme s problematikou voľnej nedele na Slovensku vyšli na iniciatívu  prezidenta Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Petra Novoveského. Bolo to v decembri v roku 2002. Vtedy sme ako prví v postkomunistickej Európe zorganizovali letákovú akciu Nedeľa s rodičmi. Cieľom akcie bolo primäť kompetentných na Slovensku, aby prijali v súvislosti s nedeľnou prácou takú legislatívu, aká je bežná vo väčšine štátov Európskej únie. Túto našu iniciatívu na Slovensku v prvom rade podporil vtedajší predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Rudolf Baláž, ktorý ju aj koordinoval. Požiadal ma, aby som oslovil viaceré kresťanské spoločenstvá, ale aj generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi. Predovšetkým vďaka biskupovi Balážovi sa nám podarilo získať širokú podporu kresťanských združení a podporila nás aj Ekumenická rada cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, čím nadobudla aj ekumenický charakter.

Dvojitá šanca


POZNÁMKA

Dvojitá šanca

(TASR+ib)

Projekt Moja pôda, ktorý sa rozbehol v polovici minulého roku, ponúkol agropodnikateľom šancu kúpiť pôdu za výhodných úverových podmienok. Pôžičku môžu splácať maximálne pätnásť rokov, jeho minimálna výška je tritisíc eur a maximálna tristotridsaťtisíc eur. Žiadatelia musia zabezpečiť minimálne pätnásť percent z objemu úveru. V prípade, že farmár úver nebude môcť ďalej splácať, pôdu predá za cenu poskytnutého úveru. Kupujúcim môže byť aj Slovenský pozemkový fond.  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) na úvery pre farmárov zatiaľ vyčlenila dvadsať miliónov eur. Za túto sumu môžu poľnohospodári nakúpiť dvadsať- až tridsaťtisíc hektárov pôdy.

Prezident podpísal, čo bude v máji, nikto nevie


Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdu pôdy vznikol na poslednú chvíľu

Prezident podpísal, čo bude v máji, nikto nevie

Jan ČERNÝ – Foto: archív SNN

„Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva“. Aj takúto vetu zverejnilo ministerstvo vnútra nad zoznamom legislatívnych noriem, ktorých zámerom je ochrana pôdy. Na Slovensku v súčasnosti platí Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Okrem iného je aj novelou zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Potom máme Vyhlášku MP SR 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona 220/2004 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a Metodické usmernenie MP SR na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri jej použití pre nepoľnohospodárske účely č. 2341/2006 – 910.

Bude mať navrch sila peňazí nad silou argumentov?


Čas plynie prirýchlo a my doslova strácame našu pôdu pod nohami

Bude mať navrch sila peňazí nad silou argumentov?

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Podpora bežných občanov, poľnohospodárov,  krajinotvorcov a mnohých ďalších spolu s tlakom na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky jedine to ešte môže zabrániť výpredaju našej najúrodnejšej pôdy nadnárodným developerom. Apríl má byť mesiacom vzdoru tých, ktorým záleží na zachovaní si vlastníckych práv k slovenskej pôde. Asi pred mesiacom vyhlásil petičný výbor petíciu Za záchranu slovenskej pôdy.

Úpadok civilizácie


SEBAOBRANA

Úpadok civilizácie

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Vedci upozorňujú, že narastajúci konzum elít vedie k narastajúcemu hladu chudobných a postupne aj k stratám pracovnej sily. Autormi novej štúdie sú Safa Motesharrei, Jorge Rivas a Eugenia Kalnay z univerzít v Marylande a Minnesote a predstavili ju v článku A Minimal Model for Human and Nature. Vedci však nie sú celkom pesimistickí. Veria, že kolaps nemusí byť nevyhnutný. Potrebná je podľa nich vhodná politika a štrukturálne zmeny v spoločnosti, ktoré by pomohli vytvoriť stabilnú civilizáciu.

Andrej DANKO: Nebudeme provinciou, ostaneme svojprávnym štátom

Pôsobiť v Bruseli neznamená byť „mimo“, aj tam ide o Slovensko Nebudeme provinciou, ostaneme svojprávnym štátom Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: (red) Prezidentské voľby sú už v podstate za nami, aj keď čakáme na definitívne rozuzlenie v druhom kole.  Témou dňa sa stávajú voľby do Európskeho parlamentu. Strany predstavujú svojich kandidátov a nasadzujú ťažké kalibre. Slovenské národné noviny oslovili právnika, predsedu SNS Andreja DANKA a – už aj kandidáta na poslanecký post v Bruseli. ● Na ...

Nedele nepatria zlatému teľaťu


VŠIMLI SME SI

Nedele nepatria zlatému teľaťu

Ján ČERNÝ

Nedele nesvätíme nákupmi... Zatiaľ ešte nie. Slovenské národné noviny si všimli významné víťazstvo občanov, zvolenského rímskokatolíckeho farského a dekanského úradu a tiež takmer neznámej politickej strany Aliancia za nedeľu (AZN) proti vulgárnej reklame zvolenského nákupného centra so sloganom – Nedele svätíme nákupmi.