3 OTÁZKY PRE: Dušana JARJABKA, predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá


Jarjabek - štvorec3 OTÁZKY pre: Dušana JARJABKA, predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá

Bez profesionality to jednoducho nejde

Zhováral sa Ivan BROŽÍK - Foto: Maroš M. BANČEJ

Aké najdôležitejšie úlohy tento rok z vášho pohľadu čakajú Národnú radu Slovenskej republiky?

Slovenský parlament čaká neľahký rok. Celkom isto budeme musieť legislatívne reagovať na oživenie ekonomiky a podporíme vyššiu zamestnanosť. Ale z môjho pohľadu by zrejme najzávažnejšie a pre oblasť kultúry najdôležitejšie malo byť rokovanie o stratégii kultúry. Tento rozsiahly materiál vznikal vlani na ministerstve kultúry a bol by som rád, keby sme ho v parlamente nielen vzali na vedomie, ale začali na tomto základe aj robiť konkrétne kroky.

3 OTÁZKY PRE: Rafaela RAFAJA, prvého podpredsedu Slovenskej národnej strany


RAFAJ 3 OTÁZKY pre: Rafaela RAFAJA, prvého podpredsedu Slovenskej národnej strany

Európa sa musí najprv postarať o svojich chudobných

Zhováral sa Ivan BROŽÍK - Foto: SNS

Ako hodnotíte imigračnú politiku Európskej únie, ktorá, zdá sa, postupne vytvára rôzne úrovne občanov?

Ako nesystémovú, chaotickú, zištnú a pokrivenú nielen politikou neoliberalizmu, ale aj ideológiou multikulturalizmu, a tým aj neférovú voči občanom EÚ. Ako sa má cítiť dvadsať miliónov nezamestnaných v Únii, keď vidia široko otvorenú náruč pre migrantov z tretích krajín? Nový návrh europoslanca Elmara Broka na možnosť repatriovať späť občanov Únie z východnej Európy je jednoducho neprípustný!

OTÁZKY PRE: Rema CICUTTA, držiteľa ceny Primátor roka 2013

3 OTÁZKY PRE: Rema CICUTTA, držiteľa ceny Primátor roka 2013

 Deväťstoročné jubileum mesta zdravia

 Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

● Piešťany si minulý rok pripomínali 900. výročie prvej písomnej zmienky o svojej existencii. Ako sa to prejavilo v živote mesta?

Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch sa konali vo viacerých oblastiach. Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany bolo spojené s udeľovaním ocenení osobnostiam Piešťan. Tiež sme prezentovali jednotlivé zväzky Kroniky mesta Piešťany a ich elektronická podoba je sprístupnená aj pre širokú verejnosť na webe mesta. S veľkým záujmom u verejnosti sa stretla výstava Dejiny samosprávy v Piešťanoch. Veľké oslavy so sebou už tradične prinieslo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 1. júna 2013. Program bol mimoriadne pestrý. Jeho neoddeliteľnou súčasťou bolo aj stretnutie Piešťancov zo zahraničia, medzi ktorými nechýbali ani potomkovia rodiny Winterovcov, budovateľov piešťanských kúpeľov.

3 OTÁZKY PRE: Štefana PETEJU, majiteľa jedinečnej zbierky šlabikárov z Bardejova


peteja - štvorec3 OTÁZKY PRE: Štefana PETEJU, majiteľa jedinečnej zbierky šlabikárov z Bardejova

Kniha s mimoriadnym poslaním a zmyslom

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

● K podujatiam 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie prispel svojou nezvyčajnou výstavou šlabikárov z celého sveta Štefan Peteja z Bardejova. V jeho zbierke sa nachádza aj najstarší slovenský šlabikár z roku 1896. Čím vás tieto prvé školské učebnice zaujali, že ste sa stali ich zberateľom?

Tak ako väčšina príbehov aj ten môj zberateľský sa začal náhodou. Pred vyše štvrťstoročím mi jeden z mojich priateľov daroval nezvyčajný dar – výtlačok šlabikára. Kniha, s ktorou sa stretol každý z nás v školských laviciach, vo mne prebudila nielen spomienky na časy dávno minulé, ale niečo oveľa väčšie – záujem a odhodlanosť venovať tejto knižke svoj voľný čas a pochopiť jej dôležitosť i zmysel v našom živote.

3 OTÁZKY pre: Mons. Stanislava ZVOLENSKÉHO, arcibiskupa Bratislavskej arcidiecézy

Zvolenský-štvorec3 otázky pre: Mons. Stanislava ZVOLENSKÉHO, arcibiskupa Bratislavskej arcidiecézy

Potvrdili význam sv. Cyrila a Metoda

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Foto: L. LESAY

V Bratislave nedávno rokovala Rada európskych biskupských konferencií. Aké má kompetencie?

Rada európskych biskupských konferencií je inštitúcia, ktorá vznikla po Druhom vatikánskom koncile v roku 1971 ako nástroj spolupráce medzi katolíckymi biskupmi nášho kontinentu. Združuje predsedov biskupských konferencií európskych štátov. Aj iné svetadiely majú podobné inštitúcie spolupráce biskupských konferencií. Momentálne má Rada európskych biskupských konferencií tridsaťsedem členov. Pravidelne sa stretáva na plenárnom zasadnutí raz do roka na území niektorej z členských biskupských konferencií.

3 OTÁZKY PRE: Arpáda TARNÓCZYHO, predstaviteľa tretieho odboja


Tarnoczy štvorec3 OTÁZKY PRE: Arpáda TARNÓCZYHO, predstaviteľa tretieho odboja

Nezabúdať na zločiny totalitného režimu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ- Foto: archív SNN

Ste predseda organizácie Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Boli ste aj politickým väzňom komunistického režimu. Za čo?

Nemal som ani štrnásť rokov, keď ma od štedrovečerného stola vytiahla Štátna bezpečnosť. Zjednodušene povedané – za roznášanie protikomunistických letákov. Nie je najpríjemnejšie spomínať si na tridsaťhodinové výsluchy s gestapáckymi praktikami. Zima, hlad a v hlave myšlienka: Prežijem to? Nikdy nezabudnem na vrecia s mŕtvymi, ktorých som na Pankráci z popraviska alebo z vyšetrovne musel odvážať na cintorín v Ďábliciach. Veril som však, že Boh ma počúva a nezradí, lebo aj medzi väzňami boli „spolupracovníci“, možno len za misu šošovice či možnosť skrátenia trestu.

3 OTÁZKY pre: sochára Martina DZUREKA, autora pomníka Martinovi Rázusovi


3 otázky pre: sochára Martina DZUREKA, autora pomníka Martinovi Rázusovi

Dozrelo to, čo malo dozrieť...

Zhováral sa Emil SEMANCO

V pozvánke Spoločnosti Martina Rázusa na odhalenie pomníka tejto všestrannej osobnosti koncom októbra na Rázusovom nábreží v Bratislave je jeho prorocký Verš bez poézie: „... dozrie to, čo má dozrieť vo svete.“ Ako vo vás – autorovi pomníka – dozrievala jeho podoba, čo ju popri spolupráci s architektom Danielom Bartošom najviac ovplyvňovalo a ako sa v jeho stvárnení prejavila skutočnosť, že tento skvelý človek – vzdelanec, mysliteľ, literát i politik, istý čas pôsobil ako evanjelický farár v Modre, kde aj vy žijete a tvoríte?

Začnem tým posledným konštatovaním. Oslovila ma pani evanjelická farárka Adamovičová, ktorá pozná moju tvorbu, a informovala ma o súťaži na pomník Martina Rázusa v Bratislave. O Martinovi Rázusovi som vtedy vedel len veľmi málo. Začal som hľadať materiály, ktoré ma zaujali. Dozvedel som sa, že pôsobil a oženil sa v Modre. Jeho život a tvorba ma zaujali a pochopil som ho nielen ako spisovateľa, ale aj ako kňaza a politika. To ma inšpirovalo k prvým návrhom pomníka. V tom začala aj naša spolupráca s Ing. arch. Danielom Bartošom, ktorej výsledkom bol súťažný návrh. Týmto spoločným návrhom sme v roku 2008 vyhrali anonymnú súťaž.

3 OTÁZKY pre: Andreja DANKA, predsedu Slovenskej národnej strany


danko štvorec3 otázky pre: Andreja DANKA, predsedu Slovenskej národnej strany

Kandidáti len s vysokou morálkou a kreditom

 Zhováral sa Ivan BROŽÍK

● Nadchádzajúce župné voľby na Slovensku môžu v mnohom ovplyvniť budúci život obyvateľov regiónov. Podľa čoho by si mali vyberať kandidátov?

Kandidáti na predsedov VÚC a poslancov by mali byť aktívni a kreatívni, a najmä by mali pozorne načúvať občanom, aké majú problémy a starosti. Mali by to byť ľudia bez škandálov, s vysokým morálnym profilom a so spoločenským kreditom. Zároveň by to mali byť odborníci, aby vedeli zaujať kvalifikované stanovisko. Len tak totiž môžu pozitívne posunúť dianie v mnohých oblastiach života občanov. Dôležité je, aby boli vlastenci a aby chceli pracovať v prospech ľudí v regióne, na prospech občanov Slovenska.

3 OTÁZKY pre Otakara KOŘÍNKA, prekladateľa a predsedu Rady Litfondu


3 OTÁZKY pre Otakara KOŘÍNKA, prekladateľa a predsedu Rady Litfondu

Boh ochraňuj naše pamiatky!

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Foto: archív

● Ako predseda Výboru sekcie umeleckého prekladu Literárneho fondu si pamätáte na Letné školy prekladu, ktoré sa konali v budmerickom Domove slovenských spisovateľov. Čo podujatia prinášali?

Boli fórom, na ktorom sa zúčastňovali najmä mladí prekladatelia, a prednášali tam skúsení teoretici aj praktici. Podujatia mali vyše tridsaťročnú tradíciu.

3 OTÁZKY pre predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka


Krajňák UPN štvorecTri otázky pre predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka

Tí, ktorí ničili životy iným, budú konečne platiť

Ivan Brožík- Foto: archív ÚPN

ÚPN oznámil zámer odobrať výsluhové dôchodky osobám, ktoré pracovali pre bývalú tajnú službu ŠTB, môžete vymedziť okruh, o koho vlastne konkrétne ide? Zamestnancov ŠTB, agentov, donášačov?

V tomto prípade by išlo len o príslušníkov ZNB zaradených v jednotlivých zložkách Štátnej bezpečnosti, ktorý v zmysle právnych predpisov za svoju službu splnili nárok na priznanie a poberanie výsluhového, resp. starobného dôchodku.