3 OTÁZKY pre: Maťa ĎURINDU, frontmana Maticou ocenenej hudobnej formácie


ďurinda3 OTÁZKY PRE: Maťa Ďurindu, frontmana Maticou ocenenej hudobnej formácie

Tridsať rockov Tublatanky

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

  • Skupina Tublatanka vyráža koncom septembra na turné, ktoré bude v znamení tridsiateho výročia založenia kapely. Zaznie na koncertoch prierez celou vašou tvorbou? 

Áno, zahráme skladby zo všetkých albumov. Nebudú chýbať najobľúbenejšie piesne, ktoré naši priaznivci poznajú i z videoklipov a DVD. Počas turné budeme používať aj veľkú obrazovku pre videoprojekcie. Máme tiež obrovskú zvukovú aparatúru a prichystal som si aj päť svojich najobľúbenejších gitár. Bubeník Peter Schlosser bude na koncertoch používať nové bicie. Zo zvuku, ktorý sme nastavili, sme veľmi dobre vnútorne naladení, a to s nami zažijú aj diváci na koncertoch. Chcem dodať, že prvá zostava Tublatanky sa síce začala formovať už v roku 1982, no hlavne nasledujúci rok bol prelomový pre naše ďalšie pôsobenie a úspechy. V roku 1983 sme odohrali prvé koncerty a získali sme nahrávaciu zmluvu. Počas súčasného jesenného turné sa na fanúšikov tešíme v Nitre 27. 9., v Pezinku 28. 9., v Brezne 4. 10., v Martine 5. 10., v Bardejove 11. 10., v Michalovciach 12. 10., v Prešove 13. 10. a v Bratislave 19.10.

3 OTÁZKY PRE: Richarda MARSINU, spoluautora Zlatej knihy Slovenska


Marsina historik štvorec3 otázky pre: prof. R. Marsinu, spoluautora Zlatej knihy Slovenska

Dokumenty slovenskej identity a štátnosti

Text a foto: Dušan D. KERNÝ

Ste spoluautorom Zlatej knihy Slovenska – dokumenty štátnosti. Aký význam má príležitostné vydanie k dvadsaťročnici štátu?

Pred rokmi vyšli dva diely Dokumentov slovenskej identity a štátnosti – sú to však objemné knihy, ktorých cieľom bolo obsiahnuť pokiaľ možno všetko. No to je potrebné, ale skôr na štúdium. Preto podľa vydavateľa bolo prepotrebné poskytnúť verejnosti takrečeno ľudovú knihu. Teda nezľaviť nič z už dosiahnutej úrovne vedecky potvrdených faktov, ale dať niečo, čo poskytne stručnejší prehľad. Keďže namiesto niekoľko tisíc strán dokumentov o identite a štátnosti má kniha 150 strán, tento cieľ sa zrejme dosiahol.

3 OTÁZKY pre: Mgr. Štefana NIŽŇANSKÉHO, bývalého riaditeľa STV


Nižnansky Štefan - štvorec3 otázky pre: Mgr. Štefana NIŽŇANSKÉHO, bývalého riaditeľa STV

Na obrazovky kvalitu a nie vulgárnosť

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

V parlamente sa objavila iniciatíva, ktorej cieľom je obmedziť narastajúci trend vulgarizácie, perverznosti, hraničnej krutosti a všadeprítomnej obscénnosti.

Sledujem ich, viem aj o najaktuálnejšej a považujem ich nielen za legitímne, no tiež za prospešné a potrebné. Nemyslím si však, že nasmerovanie priamo do prostredia komerčných televízií niečo pomôže. Vyzývať, upozorňovať, žiadať i protestovať je potrebné podľa mňa smerom k zákonodarcom, výkonnej moci aj regulačným orgánom. V tomto prípade k Rade pre vysielanie a retransmisiu.

3 OTÁZKY pre: ušana TÓTHA, reverenda z kanadskej základiny v Toronte


3 otázky pre: Dušana TÓTHA, reverenda z kanadskej základiny v Toronte

Oceňujem Maticu a pamätník vysťahovalectva

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

Na pôde Matice slovenskej ste vyvinuli nemálo úsilia postaviť Pamätník vysťahovalectva. Koľký je to už pokus?

Bol to siedmy okrúhly stôl, podstata je, že sa vytvorila Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Oceňujem, že Matica slovenská, ktorá bola od prvopočiatku pri týchto snahách ešte od roku 1984, ako aj pri položení základného kameňa v roku 2000, vytvára teraz vedno s dvomi občianskymi združeniami novú iniciatívu na postavenie pamätníka.

3 OTÁZKY pre:Milana STANA, výtvarníka a vydavateľa


3 otázky pre Milana Stana, výtvarníka a vydavateľa

Stále je na čom sa smiať        

 Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

Ste na poli humoru ako doma či už ako karikaturista, či vydavateľ legendárneho časopisu Kocúrkovo. Ako to je podľa vás so zmyslom Slovákov pre humor? Mení sa s dobou? Je ešte na čom sa smiať?

Slováci vždy mali, majú a aj budú mať zmysel pre humor. Len v niektorých obdobiach ho bolo vidieť viac. Veď aj prvý slovenský román bol humorný a satirický – René príhody mládenca a skúsenosti od J. I. Bajzu. Za socializmu bolo viac času na rozprávanie anekdot, teraz je času pomenej, no s rozprávaním anekdot sa neprestalo. Napríklad: „Čo znamená skratka SaS? – Sami a Sebe.“ „Kto je to Fico? – Mečiar light!“ „Načo nám slúžia peniaze? – Na to, aby sme mohli prežiť túto dnešnú drahotu.“ Stále je na čom sa smiať.

3 OTÁZKY pre: Margitu KÁNIKOVÚ, autorku svedectva o A. Žarnovovi


Kániková Margita3 otázky pre: Margitu KÁNIKOVÚ, autorku svedectva o A. Žarnovovi

Nebol človek zadných vrátok

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

Zásluhou Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov ste vydali knihu V tieni púpavy. Čo vás motivovalo na jej napísanie?

Chcela som zhromaždiť všetko známe, vydať svedectvo o MUDr. Františkovi Šubíkovi, ktorý bol známejší pod pseudonymom Andrej Žarnov – básnik a matičiar, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov. Najmä však  priniesť fakty o dlhom príbehu jeho rehabilitácie po roku 1989, sprístupniť všetko dostupné o procese v roku 1948, o väznení, o svedectvách statočných ľudí, ľavičiarov, rasovo prenasledovaných židovských lekárov, ktorí sa nebáli svedčiť v jeho prospech, keď mal byť súdený za činnosť v rokoch 1939 – 1945.

3 OTÁZKY pre: Milana STANA, výtvarníka a humoristu


3 otázky pre Milana Stana, výtvarníka a vydavateľa

Stále je na čom sa smiať         

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ, foto: archív 

Ste na poli humoru ako doma či už ako karikaturista, či vydavateľ legendárneho časopisu Kocúrkovo. Ako to je podľa vás so zmyslom Slovákov pre humor? Mení sa s dobou? Je ešte na čom sa smiať?

            Slováci vždy mali, majú a aj budú mať zmysel pre humor. Len v niektorých obdobiach ho bolo vidieť viac. Veď aj prvý slovenský román bol humorný a satirický – René príhody mládenca a skúsenosti od J. I. Bajzu. Za socializmu bolo viac času na rozprávanie anekdot, teraz je času pomenej, no s rozprávaním anekdot sa neprestalo. Napríklad: „Čo znamená skratka SaS? – Sami a Sebe.“ „Kto je to Fico? – Mečiar light!“ „Načo nám slúžia peniaze? – Na to, aby sme mohli prežiť túto dnešnú drahotu.“ Stále je na čom sa smiať.

3 OTÁZKY pre: Mariána TKÁČA, predsedu Matice slovenskej


marián tkáč 150 pxMaticu treba zamerať na to, na čo vznikla

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

Foto: (mab)

● Je Matica slovenská jednotou milovníkov národa a života slovenského – ako to zaznelo pri jej vzniku?

Treba doplniť zvyšok vety z roku 1863: „... v záujme vzdelanosti, kultúry a dobrobytu národa,“ nejako tak znejú prvé matičné stanovy. Je to naďalej najzákladnejšie jadro nášho matičného poslania, je to teda naliehavá výzva, aby sa Matica zamerala na to, prečo vznikla. Aby prestali búrky v pohári vody (teda nezmyselné ataky zo strany niektorých matičiarov) a aby sme naozaj výročie slávili aj s pohľadom na to, čo sa od nás čaká. Dostávam naozaj výzvy od radových matičiarov, ktoré vidia v Matici možno poslednú nádej vo vzťahu k „dobrobytu národa“.

3 OtÁZKY pre: prvého podpredsedu SNS Rafaela RAFAJA


RAFAJSlovensko je vo vážnej spoločenskej kríze

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Foto: archív SNN

Podľa Slovenskej národnej strany ľudia prestávajú zo slovenskej politiky cítiť človečinu a upadajú do všeobecnej apatie.

Napriek alarmujúcim signálom o zlyhávaní súdržnosti spoločnosti sa z politiky aj z médií na Slovensku úplne vytratila diskusia o zvyšovaní životnej úrovne Slovákov, ktorá je v EÚ ôsma najnižšia. Slovenský ekonomicko-sociálny priestor tak pripomína čiernu dieru, v ktorej sa stráca vysoká kvalifikovanosť a usilovnosť väčšiny Slovákov pracujúcich v porovnaní so Západom nielen dlhšie, ale aj za zlomkové mzdy.

3 OTÁZKY PRE: Jozefa DVONČA, primátora mesta Nitra


dvonč primátor Nitry3 OTÁZKY PRE: Jozefa DVONČA, primátora mesta Nitra

Matka slovenských miest vie, čo sa patrí

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Foto: strana-smer.sk

Tento rok si pripomíname okrúhlych tisíc stopäťdesiat rokov od príchodu solúnskych bratov na naše územie. Nitra je pri sviatku svätých Cyrila a Metoda centrom osláv výročia príchodu vierozvestcov medzi našich dávnych predkov. Ako sa mesto na túto udalosť pripravovalo?

Boli sme spolu s mojimi spolupracovníkmi ako zástupcovia mesta Nitra členmi koordinačnej rady na prípravu slávností, no a zároveň celý rok v meste prebiehali prípravy aj v spolupráci s inými organizátormi, spoluorganizátormi a so združeniami.