avatar
Prezívka: sasho
Informačný kanál autora: Alexander Račkovič Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

Súťaž o súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda

Cyril a Metod v Nitre na hradeMatica slovenská, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Spoločnosť svätého Gorazda vyhlásili verejnú anonymnú sochársku súťaž na výtvarný návrh súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave. Víťazný návrh bude realizovaný a odhalený pri príležitosti 1 150. cyrilo-metodského jubilea v roku 2013.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2012, odborná komisia potom do konca februára posúdi všetky zaslané práce a odporučí najlepší z návrhov na realizáciu. Pozoruhodným faktom je, že zamýšľané bronzové súsošie, ktoré nainštalujú na Hurbanovom námestí v bratislavskom Starom Meste pred Kostolom sv. Trojice, bude realizované v nadživotnej veľkosti.Tri najlepšie výtvarné návrhy aj finančne ohodnotia – prvá cena bude 2 500 euro, druhá 1 000 euro a tretia 500 euro. Celkové náklady na realizáciu bronzového súsošia by podľa štatútu súťaže a zámerov jej vyhlasovateľov nemala presiahnuť sumu 165 000 euro. Vyhlásená súťaž priamo nadväzuje na výzvu Matice slovenskej k slovenským umelcom. Matica v nej apeluje na tvorcov zo všetkých umeleckých odborov, aby vo svojich tvorivých plánoch upriamili pozornosť na blížiace sa jubileum 150. výročia MS a 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda medzi našich predkov v roku 2013. Predpokladá sa, že táto výzva bude podnetom na vytvorenie originálnych a hodnotných diel – jedným z nich teda bude aj súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda.

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 50

Emil Semanco 1Emil SEMANCO  

 Nestačil som sa čudovať, koľko špicľov sme mali kedysi v redakcii Smeny. Keď už zverejnili kadejaké zoznamy a sprístupnili všelijaké archívy, až sa mi zreničky pretočili, kto všetko v mojom najbližšom novinárskom okolí mal popri žurnalistickom ešte ďalší úväzok: Slovan, Sirota, Nový, Perla, Lipský, Opál, Stela...

ČITATEĽSKÉ FÓRUM, SNN 47

  Vážená redakcia, milí a vzácni priatelia, súčasná slovenská politika je „poriadne huncútstvo“! V týchto dňoch bolo prezentované, že bývalý podpredseda Matice slovenskej a dnešný primátor mesta Martin, pán Andrej Hrnčiar bude ...

Vojna v zdravotníctve sa neskončila

lekariSlováci boli v ostatných dňoch svedkami núdzového stavu v niektorých nemocniciach krajiny. Dôvodom boli výpovede takmer 1 500 lekárov na celom Slovensku. Lekári na čele s odborármi bojovali za zmenu riadenia a odmeňovania v zdravotníctve, v ktorom súčasný systém kolabuje. Žiadna transformácia žiadnej vlády jeho boľačky zatiaľ nevyliečila. 

Galko proti nepohodlnému denníku?


Meradlom slovenskej demokracie je aj sloboda slova

Čaro nechceného – tak by sa dalo nazvať vystúpenie bývalého ministra obrany Ľubomíra Galka počas jeho individuálneho turné po publicistických reláciách slovenských televízií. Cieľavedome si vydobýjal priestor len a len pre seba a svoje postoje, až v televízii Markíza umlčal aj skúsenú moderátorku politických diskusií. Zmĺkla preto, lebo  si uvedomila, čo to Galko hovorí, alebo jednoducho až takéto priznanie neočakávala?