Láska v múroch Limes romanus


 Kelemantia - rímsky vojenský tábor pri Iži štvorecAntická detektívka z pevnosti Kelemantia alebo stratený príbeh slovenských dejín

Zuzana KUGLEROVÁ

Píše sa rok 320 nášho letopočtu. Alebo 330? Nie je to až také podstatné. Rímska ríša už nie je tou, čo bývala. Rozrástla sa o nové provincie – lenže práve tie ju oslabujú a odčerpávajú jej sily. Patrí k nej aj Panónia. Vo všetkých provinciách treba udržiavať poriadok bičom a cukrom. Taká je politická taktika, ktorú Rimania používajú...

Necháme si ukradnúť cyrilo-metodskú tradíciu?


cyril a metod socha v BABlíži sa 1 150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda a na oslavy jubilea zabúdame

Eva ZELENAYOVÁ

Ústava Slovenskej republiky sa v preambule odvoláva na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy. Na budúci rok uplynie 1 150 rokov od udalosti, ktorá natrvalo zostala v duši Slovákov, aj keď v priebehu vekov nebolo jednoduché hlásiť sa k odkazu sv. Cyrila a Metoda. Ešte pred dvadsiatimi rokmi proti prijatiu ústavy hlasovala politická strana s kresťanstvom v názve.

Hitlerovci a ich prisluhovači ho mali v zuboch II.


Ďurčanský FerdinandF. Ďurčanského sledovali nemeckí agenti a bol v centre negatívnych depeší do Berlína

Milan S. ĎURICA

V minulom čísle sme I. časti tohto príspevku uviedli množstvo správ a hlásení nemeckých tajných agentov a diplomatov, ktoré Ferdinanda Ďurčanského vykresľovali ako nedôveryhodného a nemecké záujmy poškodzujúceho človeka. Všetky tieto kompromitujúce depeše, spravodajské informácie, ale aj udania horlivých domácich prisluhovačov smerovali k tomu, aby bol zbavený vládnych funkcií a spoločenského vplyvu.

Havlova pirueta, Klausov omyl a naše rozhodnutie


Na začiatku sme mali na Slovensku neporovnateľne horšiu situáciu ako Česi

 Napriek kríze, marazmu, aféram, úplatkom... patríme k hornej štvrtine krajín na našej planéte. To je prinajmenšom povzbudivé konštatovanie. Sotva si to mysleli autori katastrofických scenárov v dňoch, keď sa lámal chlieb. K tým časom sa chcem vrátiť. Nie ako historik ani národohospodár. Len ako jeden z vás, ktorý mal iba náhodou možnosť byť bližšie pri tom.

Slováci, kde sú naše korene


K prameňom najstaršej histórie Slovenska, približne od roku 3000 pred Kristom

Cyril a jeho učeníciS takýmto provokujúcim titulkom vyšla vo vydavateľstve Eko-konzult v roku 2010 kniha zahraničného Slováka C. A. Hromníka. Kniha má 193 strán a je súborom esejí a článkov, ktoré autor uverejnil v poslednom desaťročí k tejto téme v zahraničných odborných časopisoch. Hoci články boli napísané populárnym štýlom, autor sa aj tu dôsledne pridržiaval vedeckej exaktnej argumentácie. 

Musíme zachovať národnú identitu Slovákov

slovenská inteligenciaDňa 9. decemebra 2011 sa v budove bratislavskej Ekonomickej univerzity konala jubilejná konferencia Združení slovenskej inteligencie s názvom: Národný štát v procese globalizácie. Na konferencie sa zúčastnilo vyše 300 predstaviteľov slovenskej inteligencie. Ako pre SNN uviedol organizátor podujatia V. Hornáček, práve táto konferencia je prelomová, nakoľko sa odovzdáva štafeta zápasu za ochranu slovenských štátnych záujmov mladšej vekovej generácii. 

Záhady dvoch veľkomoravských hrobov

Našu odbornú i čitateľskú verejnosť eminentne zaujíma, kde a kedy vlastne zomrel veľkomoravský arcibiskup Metod a kde bol pochovaný?  Autor Igor Kišš nie je profesiou historik ani archeológ, a evanjelický teológ. Otázkami našej dávnej histórie sa však intenzívne zaoberá a po podrobnom skúmaní mnohých štúdií archeológov a výsledkov bádania  sumarizuje poznatky o tomto probléme v nasledujúcich riadkoch.