Ján VRTIELKA: Zakríknuté vlastenctvo


Ad: Zakríknuté vlastenectvo na juhu, SNN č. 27/2012

Zaujal ma článok s týmto titulkom na strane 7 od autorky Ivany Hornej, v ktorom vyzýva nespokojných občanov, aby sa obrátili na kompetentné štátne inštitúcie so žiadosťou na nápravu stavu, keď sú porušované práva Slovákov žijúcich na južnom Slovensku v menšinovom postavení.

Z. KOBOLKOVÁ: Čechoslovakisti z neho mali plné gate

Keďže si tak trochu pripadám ako bývalá novinárka, nedá mi aby som nereagovala na SNN číslo 27/2012 a podčiarkujem v ňom sedem výborných titulov. Dvakrát podčiarkujem nový a vážny problém českej vierolomnosti, s ktorým prišla E. Zelenayová. Prosím, venujte tomuto aj naďalej priestor v novinách. Zároveň túto pani novinárku navrhujem na celoštátne vyznamenanie pri 20. výročí SR.

Vladimír PEVNÝ: Zrušia sviatok SNP?


AD: Zrušenie dvoch štátnych sviatkov, SNN č. 25

Reagujem na výzvu v SNN č. 25/2012, kde ste vyzvali čitateľov, aby zaujali stanovisko k zrušeniu dvoch štátnych sviatkov. Môj osobný postoj mi pripadá takmer bezvýznamný voči sumáru názorov, ktoré som v tejto súvislosti zaznamenal – mali podobu od rezolútnej obhajoby terajšieho stavu až po zdôvodňovanie ich ďalšieho rozšírenia alebo radikálneho obmedzenia.

Akad. mal. Jano MRÁZ: List ministrovi


Otvorený list z Mníchova

O mínusovom národnom povedomí a dobrovoľných utopencoch v mori cudzoty

 Vážený pán minister Čaplovič!

Často o tom rozmýšľam a v duchu si kladiem otázku, či má jedna spoločnosť, čo by sa v našom prípade mohlo nazvať národom, právo na vlastný štát, keď mnohí jeho príslušníci, najmä z vrstiev inteligencie, jeho vznik nielen ignorovali, ale proti jeho vzniku dokonca verejne bojovali?

Ján DUDÁŠ: Prešľap redakcie

AD.: Čitateľské fórum, SNN 5/2012

POLEMIKA

Som veľmi prekvapený nízkou bezargumentačnou a citovou reakciou p. Rydla v SNN č. 5/2012-známeho svojím podvodníckym prisvojením si titulu profesora vo Švajčiarsku, ktorým nikdy nebol, čo je konanie na úrovni pseudointeligenta - ktorá je adekvátna skôr periodiku vierového stádovitého spoločenstva a nie celoslovenskému periodiku.

Jozef BARÁNIK: Nesúhlasím, pán Čomaj


 AD.: Povodeň lží, príživníctva a korupcie, SNN 5/2012

POLEMIKA

V článku o tzv. gorile ste sa vyjadrili, že to ani nie je taká závažná trestnoprávna vec, ani taká veľká národohospodárska škoda, ako prehra morálna. Istotne. Jedno mi však vo vašej úvahe chýbalo: tvrdá, presná a prísna pointa, ako ju už u Vás pomaly päťdesiat rokov poznám! Dovolím si ju povedať za Vás:

Ján BUDZÁK: Tiso deti zachránil


POLEMIKA

AD.: Ešte k Tisovi, SNN 51 – 52/2012

Pán Haščák v SNN 51 – 52/2011 v závere svojho článku píšete: „Ak sa mýlim, prosím o prepáčenie.“ Vy to pán Haščák nemáte pomýlené, vy to máte popletené. Ja som bol liečený v Tatrách od 21. 7. 1939 do 7. 7. 1945 a prepustený som bol ešte s celou nohou v sadre. Tiež som začal vo vile Šafárik. Mám kruté spomienky na pobyt v tejto vile. No to nie je podstatné. Preložili ma do liečebne Červený kríž v Novom Smokovci. Neviem, ale asi máte bujnú fantáziu, lebo v tom čase zotavovňa Sibír, ktorá stála vedľa Červeného kríža, bola obsadená nemeckými deťmi z Hitlerjugend. Skadiaľ ste zobrali, že počas povstania? Veď v roku 1939 povstanie ešte nebolo.

A. HAAS: Skončia sa útoky na Štúra

Začiatkom roku 2012 som sa stal členom Matice slovenskej. Súčasne som sa dozvedel o existencii týždenníka SNN. Zistil som, že je to výborný týždenník. Zásluhu na tom majú redaktori SNN. Prezrel som si aj niektoré čísla z minulého roka.

Ľudmila BUGÁROVÁ: Maďarizačný tlak

Konečne sa mi dostali do rúk tie správne noviny. Hneď ako sú mi doručené, prečítam ich jedným dychom. Stotožnila som sa so všetkými článkami v prvom i v druhom čísle. Takéto noviny by mali byť povinným čítaním na slovenských školách. Zaujal ma článok Ivany Hornej Biele miesta v národnej regionálnej politike v SNN č. 2/2012.

Ivan LUŽÁK: Logo RTVS

Už dlhší čas je na svete logo novej diskutabilnej organizácie, a to Rozhlasu a televízie Slovenska. Jej samotný vznik bol od začiatku sprevádzaný viacerými oprávnenými pochybnosťami. Či je to skutočne ekonomicky vhodné spojenie dvoch subjektov, či sa iba nenašiel vhodný kandidát na miesto riaditeľa STV, či sa nesleduje len účinnejšie politické ovládnutie oboch inštitúcií naraz.