Ján VRTIELKA: Zakríknuté vlastenctvo


Ad: Zakríknuté vlastenectvo na juhu, SNN č. 27/2012

Zaujal ma článok s týmto titulkom na strane 7 od autorky Ivany Hornej, v ktorom vyzýva nespokojných občanov, aby sa obrátili na kompetentné štátne inštitúcie so žiadosťou na nápravu stavu, keď sú porušované práva Slovákov žijúcich na južnom Slovensku v menšinovom postavení.

Z. KOBOLKOVÁ: Čechoslovakisti z neho mali plné gate

Keďže si tak trochu pripadám ako bývalá novinárka, nedá mi aby som nereagovala na SNN číslo 27/2012 a podčiarkujem v ňom sedem výborných titulov. Dvakrát podčiarkujem nový a vážny problém českej vierolomnosti, s ktorým prišla E. Zelenayová. Prosím, venujte tomuto aj naďalej priestor v novinách. Zároveň túto pani novinárku navrhujem na celoštátne vyznamenanie pri 20. výročí SR.

Vladimír PEVNÝ: Zrušia sviatok SNP?


AD: Zrušenie dvoch štátnych sviatkov, SNN č. 25

Reagujem na výzvu v SNN č. 25/2012, kde ste vyzvali čitateľov, aby zaujali stanovisko k zrušeniu dvoch štátnych sviatkov. Môj osobný postoj mi pripadá takmer bezvýznamný voči sumáru názorov, ktoré som v tejto súvislosti zaznamenal – mali podobu od rezolútnej obhajoby terajšieho stavu až po zdôvodňovanie ich ďalšieho rozšírenia alebo radikálneho obmedzenia.

Akad. mal. Jano MRÁZ: List ministrovi


Otvorený list z Mníchova

O mínusovom národnom povedomí a dobrovoľných utopencoch v mori cudzoty

 Vážený pán minister Čaplovič!

Často o tom rozmýšľam a v duchu si kladiem otázku, či má jedna spoločnosť, čo by sa v našom prípade mohlo nazvať národom, právo na vlastný štát, keď mnohí jeho príslušníci, najmä z vrstiev inteligencie, jeho vznik nielen ignorovali, ale proti jeho vzniku dokonca verejne bojovali?

Peter BIELIK: Zbytočná kritika Tisa


AD: Iný pohľad, SNN č. 17/2012

V tomto článku Ján Čarnogurský kritizuje Jozefa Tisa, že bol proti povstaniu v roku 1944, čo vraj bolo škodlivé pre Slovensko. Áno, Tiso sa nepridal k povstaniu a zostal vo svojej nevďačnej funkcii. Nemecko naďalej pokladalo Slovensko za spojenecký štát, aj keď najmä kvôli povstaniu s veľmi ohraničenou zvrchovanosťou.

Ján DUDÁŠ: Prešľap redakcie

AD.: Čitateľské fórum, SNN 5/2012

POLEMIKA

Som veľmi prekvapený nízkou bezargumentačnou a citovou reakciou p. Rydla v SNN č. 5/2012-známeho svojím podvodníckym prisvojením si titulu profesora vo Švajčiarsku, ktorým nikdy nebol, čo je konanie na úrovni pseudointeligenta - ktorá je adekvátna skôr periodiku vierového stádovitého spoločenstva a nie celoslovenskému periodiku.

Jozef BARÁNIK: Nesúhlasím, pán Čomaj


 AD.: Povodeň lží, príživníctva a korupcie, SNN 5/2012

POLEMIKA

V článku o tzv. gorile ste sa vyjadrili, že to ani nie je taká závažná trestnoprávna vec, ani taká veľká národohospodárska škoda, ako prehra morálna. Istotne. Jedno mi však vo vašej úvahe chýbalo: tvrdá, presná a prísna pointa, ako ju už u Vás pomaly päťdesiat rokov poznám! Dovolím si ju povedať za Vás:

Ján BUDZÁK: Tiso deti zachránil


POLEMIKA

AD.: Ešte k Tisovi, SNN 51 – 52/2012

Pán Haščák v SNN 51 – 52/2011 v závere svojho článku píšete: „Ak sa mýlim, prosím o prepáčenie.“ Vy to pán Haščák nemáte pomýlené, vy to máte popletené. Ja som bol liečený v Tatrách od 21. 7. 1939 do 7. 7. 1945 a prepustený som bol ešte s celou nohou v sadre. Tiež som začal vo vile Šafárik. Mám kruté spomienky na pobyt v tejto vile. No to nie je podstatné. Preložili ma do liečebne Červený kríž v Novom Smokovci. Neviem, ale asi máte bujnú fantáziu, lebo v tom čase zotavovňa Sibír, ktorá stála vedľa Červeného kríža, bola obsadená nemeckými deťmi z Hitlerjugend. Skadiaľ ste zobrali, že počas povstania? Veď v roku 1939 povstanie ešte nebolo.

A. HAAS: Skončia sa útoky na Štúra

Začiatkom roku 2012 som sa stal členom Matice slovenskej. Súčasne som sa dozvedel o existencii týždenníka SNN. Zistil som, že je to výborný týždenník. Zásluhu na tom majú redaktori SNN. Prezrel som si aj niektoré čísla z minulého roka.

Ľudmila BUGÁROVÁ: Maďarizačný tlak

Konečne sa mi dostali do rúk tie správne noviny. Hneď ako sú mi doručené, prečítam ich jedným dychom. Stotožnila som sa so všetkými článkami v prvom i v druhom čísle. Takéto noviny by mali byť povinným čítaním na slovenských školách. Zaujal ma článok Ivany Hornej Biele miesta v národnej regionálnej politike v SNN č. 2/2012.