Prvý január 1993 – výstup z dejinného zákrytu


Kučera  štvorecSlovensko a jeho odveké územie bolo valom západoeurópskej civilizácie

Matúš KUČERA – Foto: archív SNN

Na tejto strane uverejňujeme článok o troch hodnotných knižných daroch vydavateľstva Perfekt k 20. výročiu samostatnej Slovenskej republiky – táto úvaha prof. M. Kučeru je krátkym výňatkom z jedného daru. Autorom je čerstvý osemdesiatnik, poslanec niekdajšieho Federálneho zhromaždenia ČSFR, ktorý patril k tým, čo rozhodli o rozdelení tzv. federácie a zrode Slovenskej republiky. Kniha, z ktorej sme vybrali úryvok, má názov: Môj štát, moja vlasť.

Hitlerovci a ich prisluhovači ho mali v zuboch II.


Ďurčanský FerdinandF. Ďurčanského sledovali nemeckí agenti a bol v centre negatívnych depeší do Berlína

Milan S. ĎURICA

V minulom čísle sme I. časti tohto príspevku uviedli množstvo správ a hlásení nemeckých tajných agentov a diplomatov, ktoré Ferdinanda Ďurčanského vykresľovali ako nedôveryhodného a nemecké záujmy poškodzujúceho človeka. Všetky tieto kompromitujúce depeše, spravodajské informácie, ale aj udania horlivých domácich prisluhovačov smerovali k tomu, aby bol zbavený vládnych funkcií a spoločenského vplyvu.

Vysťahovalci ani za morom na svoju otčinu nezabudli


Pittsburská dohoda štvorecHlavnými organizátormi národného a duchovného života Slovákov v Amerike boli kňazi II. časť

Peter SLIACKY

Činnosť Slovákov v Spojených štátoch amerických pozorne sledovali aj v Rakúsko-Uhorsku – a to nielen krajania, rodáci, príbuzní, ale aj vládnuce kruhy. Mocenské štruktúry monarchie vystupovali proti aktivitám Slovákov za morom a cenzurovali tlač, ktorá sa dostávala zo Spojených štátov amerických na územie Rakúsko-Uhorska. Dokonca finančne dotovali noviny s názvom Zástava, ktoré útočili na slovenských národno-kultúrnych predstaviteľov a mali otupiť slovenské národné aktivity v USA.

Vysťahovalci na svoju otčinu za morom nezabudli


Pittsburská dohoda štvorecHlavnými organizátormi národného a duchového života Slovákov v Amerike boli kňazi - I. časť

Text a ilustrácie: Peter SIACKY

Americkí Slováci významne vplývali na formovanie našich najnovších dejín. Čo ich podnecovalo, aby bojovali za práva Slovákov ešte v Rakúsko-Uhorsku a pokračovali v presadzovaní práv v zemi ich predkov? Treba povedať, že veľkú rolu zohrala úplne iná sociálna klíma v Spojených štátoch amerických. Lenže tak ako na Slovensku aj tu zohral najväčšiu úlohu slovenský klérus, ktorý bol hlavným organizátorom národného a duchovného života Slovákov v Amerike.

Uviedol Slovákov na výslnie dejín


rastic štvorecRASTIC – prvý slovenský štátnik európskeho formátu a kráľ Slovákov  

Milan S. ĎURICA

Po zmene režimu v roku 1990 redaktor ktoréhosi časopisu na Slovensku mi kládol otázky ankety, v rámci ktorej bolo aj: „Koho považujete za najvýznamnejšiu osobnosť stredovekých slovenských dejín?“ Na moju jednoznačnú odpoveď: „RASTICA,“ redaktor zostal udivený, ako keby bol počul prvý raz v živote toto meno, a opakoval otázku. Tak som mu povedal: „Vy ho asi voláte Rastislav.“ Ale ani potom nezdal sa mi byť presvedčený.

Láska v múroch Limes romanus


 Kelemantia - rímsky vojenský tábor pri Iži štvorecAntická detektívka z pevnosti Kelemantia alebo stratený príbeh slovenských dejín

Zuzana KUGLEROVÁ

Píše sa rok 320 nášho letopočtu. Alebo 330? Nie je to až také podstatné. Rímska ríša už nie je tou, čo bývala. Rozrástla sa o nové provincie – lenže práve tie ju oslabujú a odčerpávajú jej sily. Patrí k nej aj Panónia. Vo všetkých provinciách treba udržiavať poriadok bičom a cukrom. Taká je politická taktika, ktorú Rimania používajú...

Necháme si ukradnúť cyrilo-metodskú tradíciu?


cyril a metod socha v BABlíži sa 1 150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda a na oslavy jubilea zabúdame

Eva ZELENAYOVÁ

Ústava Slovenskej republiky sa v preambule odvoláva na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy. Na budúci rok uplynie 1 150 rokov od udalosti, ktorá natrvalo zostala v duši Slovákov, aj keď v priebehu vekov nebolo jednoduché hlásiť sa k odkazu sv. Cyrila a Metoda. Ešte pred dvadsiatimi rokmi proti prijatiu ústavy hlasovala politická strana s kresťanstvom v názve.

Hitlerovci a ich prisluhovači ho mali v zuboch II.


Ďurčanský FerdinandF. Ďurčanského sledovali nemeckí agenti a bol v centre negatívnych depeší do Berlína

Milan S. ĎURICA

V minulom čísle sme I. časti tohto príspevku uviedli množstvo správ a hlásení nemeckých tajných agentov a diplomatov, ktoré Ferdinanda Ďurčanského vykresľovali ako nedôveryhodného a nemecké záujmy poškodzujúceho človeka. Všetky tieto kompromitujúce depeše, spravodajské informácie, ale aj udania horlivých domácich prisluhovačov smerovali k tomu, aby bol zbavený vládnych funkcií a spoločenského vplyvu.