Prvá Slovenská republika v moderných dejinách

Slovenský štát pečať 1.SR

Nemôžeme zabúdať na obdobia, keď mali Slováci svoj štát

                                 Peter SLIACKY

Štrnásteho marca 1939 bol v Bratislave počas zasadnutia Slovenského snemu vyhlásený prvý Slovenský štát. Snem najskôr prijal demisiu autonómnej vlády Karola Sidora a neskôr Jozef Tiso oboznámil poslancov s rokovaniami v Berlíne. Po jeho prednese sa 57 prítomných poslancov jednohlasne vyjadrilo za vznik Slovenského štátu postavením sa zo svojho miesta.

V Norimbergu by trest smrti nedostal

tiso j. portrét štvorec

Ján SMOLEC

Udalosti po novembri 1989 prispeli k tomu, že po dvadsaťročnom novinárskom dištanci ma vtedajší, takpovediac umiernení komunistickí novinári, pracujúci v normalizačnom období, vyzvali, aby som pomohol zrehabilitovať 356 politicky i materiálne zdeptaných „dubčekovských“ novinárov.

Ján VACVAL - Doma pobozkal kríž a vybral sa do šíreho sveta

j. vacval - štvorec

 Ján SMOLEC

Významných hlásateľov slovenského národného ducha, ktorých bolo počuť už začiatkom  minulého storočia, sme mali najmä v Amerike, kde podpísali známu Pittsburskú dohodu. Tá prispela k tomu, že sme sa vymanili z maďarského područia, ale zároveň strčili hlavy do českého sedemdesiatročného chomúta. Hoci český útlak bol pre Slovákov oveľa miernejší ako maďarský, usilovali sme sa aj z neho vymaniť.

Alojz MACEK - Uznávaný generál armády slovenskej mládeže


macekNárodovectvo Alojza Maceka možno porovnať len s aktivitami najväčších rodoľubov

Vojtech KARPÁTY

Medzi neprávom zaznávaných a opomínaných slovenských národných pracovníkov a obetavých mládežníckych organizátorov dvadsiateho storočia patrí svojou spolkovou činnosťou, dielom, no najmä pevnými mravnými a ideovými postojmi Alojz Macek. Koncom júna sme si pripomenuli tridsiate siedme výročie úmrtia tejto nedocenenej osobnosti slovenského mládežníckeho spolkového života.

Hľaďme na dejiny bez predsudkov


REFLEXIA

Margita KÁNIKOVÁ

V minulom režime pozitívne spomenúť prvú Slovenskú republiku (1939 – 1945) znamenalo koledovať si o väzenie, v lepšom prípade o kádrový postih. Ak sa toto obdobie spomenulo, tak iba ako klérofašistický slovenský štát, prípadne vojnový alebo takzvaný. Naopak, vyzdvihovanie Slovenského národného povstania bolo povinnosťou, ktorá mu nekritickým zveličovaním a jednostranným prístupom medzi obyvateľmi urobila skôr medvediu službu.

Historiografia nie je beh na krátke trate


Hruboň mladý historik štvorecNa témach prvej Slovenskej republiky sa uživí ešte jedna ďalšia generácia historikov

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

Predstaviteľ občianskeho združenia Historia Nostra Mgr. Anton HRUBOŇ patrí k novej nastupujúcej generácii historikov nezaťažených minulou praxou či ideológiami. Spoluorganizoval druhý ročník konferencie Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 s podtitulom Osobnosti známe – neznáme v Banskej Bystrici, kde odzneli dve desiatky referátov historikov zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Stále je predmetom sporov – odborná diskusia dnes nejestvuje


Slovenský štát pečať 1.SRUplynulo 125 rokov od narodenia katolíckeho kňaza a neskoršieho prezidenta J. Tisa

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

Švajčiarsky diplomat Hans Keller, ktorý pôsobil v rokoch druhej svetovej vojny na Slovensku, vo svojom svedectve o tých časoch zastával názor, že „len ťažko o tom môže hovoriť a súdiť ten, kto to osobne nezažil a nebol svedkom udalostí na Slovensku“. O tomto období vydal pozoruhodné svedectvo aj iný svedok, nemecký autor Volfgang Venohr.

Jozef Tiso zachránil deti pred istou smrťou


tiso j. portrét štvorecObeť lekárskeho experimentu sa vďaka zásahu zhora vyhla odsunu do Osvienčimu

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Niekedy je až neuveriteľné, čo všetko dokáže osud pripraviť pre obyčajného smrteľníka, ktorý v krútňavách dejinných udalostí zažije také veci, čo by stačili vari aj na desať životov. Osud Jána Budzáka je jedným z takých, ktoré by si radšej asi väčšina z nás od sudičiek nevybrala, lebo je v ňom na jedného človeka až príliš veľa trápenia. Napriek tomu či možno práve preto pán Budzák pôsobí vo svojom pokročilom veku energicky a nezlomne. Až sa mi žiada vysloviť, že v jeho prípade sa naplnil význam vety: Čo ťa nezabije, to ťa posilní. 

Hitlerovci a ich prisluhovači ho mali v zuboch II.


Ďurčanský FerdinandF. Ďurčanského sledovali nemeckí agenti a bol v centre negatívnych depeší do Berlína

Milan S. ĎURICA

V minulom čísle sme I. časti tohto príspevku uviedli množstvo správ a hlásení nemeckých tajných agentov a diplomatov, ktoré Ferdinanda Ďurčanského vykresľovali ako nedôveryhodného a nemecké záujmy poškodzujúceho človeka. Všetky tieto kompromitujúce depeše, spravodajské informácie, ale aj udania horlivých domácich prisluhovačov smerovali k tomu, aby bol zbavený vládnych funkcií a spoločenského vplyvu.