Havlova pirueta, Klausov omyl a naše rozhodnutie


Na začiatku sme mali na Slovensku neporovnateľne horšiu situáciu ako Česi

 Napriek kríze, marazmu, aféram, úplatkom... patríme k hornej štvrtine krajín na našej planéte. To je prinajmenšom povzbudivé konštatovanie. Sotva si to mysleli autori katastrofických scenárov v dňoch, keď sa lámal chlieb. K tým časom sa chcem vrátiť. Nie ako historik ani národohospodár. Len ako jeden z vás, ktorý mal iba náhodou možnosť byť bližšie pri tom.

Slováci, kde sú naše korene


K prameňom najstaršej histórie Slovenska, približne od roku 3000 pred Kristom

Cyril a jeho učeníciS takýmto provokujúcim titulkom vyšla vo vydavateľstve Eko-konzult v roku 2010 kniha zahraničného Slováka C. A. Hromníka. Kniha má 193 strán a je súborom esejí a článkov, ktoré autor uverejnil v poslednom desaťročí k tejto téme v zahraničných odborných časopisoch. Hoci články boli napísané populárnym štýlom, autor sa aj tu dôsledne pridržiaval vedeckej exaktnej argumentácie. 

Musíme zachovať národnú identitu Slovákov

slovenská inteligenciaDňa 9. decemebra 2011 sa v budove bratislavskej Ekonomickej univerzity konala jubilejná konferencia Združení slovenskej inteligencie s názvom: Národný štát v procese globalizácie. Na konferencie sa zúčastnilo vyše 300 predstaviteľov slovenskej inteligencie. Ako pre SNN uviedol organizátor podujatia V. Hornáček, práve táto konferencia je prelomová, nakoľko sa odovzdáva štafeta zápasu za ochranu slovenských štátnych záujmov mladšej vekovej generácii. 

Záhady dvoch veľkomoravských hrobov

Našu odbornú i čitateľskú verejnosť eminentne zaujíma, kde a kedy vlastne zomrel veľkomoravský arcibiskup Metod a kde bol pochovaný?  Autor Igor Kišš nie je profesiou historik ani archeológ, a evanjelický teológ. Otázkami našej dávnej histórie sa však intenzívne zaoberá a po podrobnom skúmaní mnohých štúdií archeológov a výsledkov bádania  sumarizuje poznatky o tomto probléme v nasledujúcich riadkoch.