Zlatá maďarská mládež

Nedávno som sa v jednej z európskych metropol zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii, venovanej rusínskemu národu a regiónu Podkarpatskej Rusi v medzivojnovom období rokov 1918 – 1939.  Toto ...

Generáli nášho povstania

JÁN GOLIAN Narodil sa 26. januára 1906 v maďarskom Dombóvári v rodine slovenských osídlencov Dolnej zeme – ako vojenský veliteľ SNP mal teda iba tridsaťosem rokov. Po vzniku Česko-Slovenskej republiky sa ...