Matičný futbalový turnaj mladých

Nová športová tradícia O pohár kráľa Rastislava. Pri  príležitosti osláv 1 150. výročia príchodu Konštantína (Cyrila) a Metoda na naše územie, ktoré boli v roku 2013, Miestny odbor Matice slovenskej založil ...