Štúrovci v Gemeri

Zaujímavá prezentácia pre školákov z rožňavskej Zlatej ulice. V rámci Roku Ľudovíta Štúra sa pracovníci rožňavského Domu Matice slovenskej v spolupráci so študentom histórie Jozefom Jakubovským rozhodli ...

Temné mraky aj nad nami

BESEDNICA Konflikt v Ukrajine sa stal najaktuálnejšou a najrozpornejšou témou v Európe. Mrak nami nepoznaného strachu z vojny, ktorý tu bol v minulom storočí, zatiahol nebo aj nad nami. Sociálne procesy, ...