3 OTÁZKY PRE: Petra PLAVČANA, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

thumbnail

Školstvu pribudli vyše dve stovky miliónov eur

  • Dlhotrvajúce mzdové spory medzi tripartitnými partnermi by sa v oblasti školstva mohli definitívne ukončiť. Rokovali ste s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a výkonným podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska. Došlo k zhode vo veci mzdového ohodnotenia učiteľov. Akú má táto medializovaná zhoda podobu?

Platy učiteľov v regionálnom školstve, odborných zamestnancov a vysokoškolských učiteľov sa od  prvého septembra budúceho roka zvýšia o šesť percent. S týmto zvyšovaním sú stotožnení obaja naši partneri v školskej tripartite. Diskutovali sme najmä o spôsobe, ako tento nárast platov zakotviť do kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Spolu s garantovaným nárastom platov v rokoch 2018, 2019 a 2020, ktorý vyplýva z Programového vyhlásenia vlády, tak už môžeme hovoriť o takmer 40-percentnom náraste platov pedagógov v tomto volebnom období.

  • Je toto zvyšovanie miezd kryté rozpočtom ministerstva?

Ministerstvo školstva má v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na zvýšenie platov už spomínaných kategórií zamestnancov. V tejto chvíli je zatiaľ otvorené riešenie pokrytia mzdových nákladov u zamestnancov v školstve, ktorí spadajú pod originálne kompetencie miest a obcí, pričom ide o sumu približne osem miliónov eur.

  • Ako v tejto súvislosti vnímate kapitolu vášho rezortu vo schválenom zákone – v štátnom rozpočte na rok 2017?

Do rozpočtu ministerstva školstva v budúcom roku pôjde o takmer dvestoosem miliónov eur viac, čo je určite pozitívna správa. Najväčšia časť z týchto finančných prostriedkov bude smerovať do regionálneho školstva – na zvýšenie platov učiteľov i na zabezpečenie začatia pripravovanej reformy.

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Snímka:  autor

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.