3 OTÁZKY PRE: Ing. Mariána TKÁČA, PhD., predsedu Matice slovenskej

thumbnail

Matica slovenská spolupracuje s Rusínmi

  • Navštívili ste Rusínsky festival vo Svidníku, podujatie prezentujúce zvyky, kultúru a jazyk tejto národnosti, aké ste si odniesli zážitky?

Rád som prijal pozvanie. A znovu sa mi potvrdilo, že Rusíni sú veľmi cieľavedomí a vytrvalí. Učiteľ hudobnej výchovy Miloš Stronček, predstaviteľ svidníckych Rusínov a hlavný organizátor festivalu, je plný nadšenia a entuziazmu. Áno, Rusíni sú jedinou národnostnou menšinou, ktorej počet pri poslednom sčítaní ľudu neklesol, ale naopak vzrástol.

  • Predstavitelia Rusínov boli tiež pri vzniku našej najstaršej celoslovenskej ustanovizne...

Je to tak. Vzťah medzi Slovákmi a Rusínmi bol v minulosti ovplyvnený tým, že sme stáli na tej istej strane frontu. Na druhom valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1864 udelili čestné členstvo prešovskému gréckokatolíckemu biskupovi Jozefovi Gagancovi, čo odzrkadľuje spoločný boj Slovákov a Rusínov proti maďarizácii v uhorských časoch. Svedčia o tom už aj Žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských, o ktorých rokovali v júni 1848 a v dokumentoch Slovanského zjazdu v Prahe je aj táto veta: „Sněm slovanský v Praze žáda, aby národ slovenský a rusinský v Uhřích ani v nejmenším potlačený nebyl.“ Išlo o uznanie Slovákov a Rusínov od Maďarov, o ich vlastné národné snemy, o zriaďovanie národných škôl od začiatočných až po gymnáziá, lýceí a univerzity s vyučovacou rečou slovenskou a rusínskou, o právo zakladať národné spolky. Osobitný bod, týkajúci sa Rusínov, obsahuje aj Memorandum národa slovenského, prijaté 7. júna 1861.

  • Aké možnosti spolupráce vidíte medzi Maticou slovenskou a Rusínmi?

Možnosti zaiste sú. Rusíni sú skutočne lojálnymi slovenskými občanmi, máme blízky, ba prelínajúci sa folklór a tradície. Viem, že s Rusínmi úzko spolupracuje Dom Matice slovenskej v Prešove. O spolupráci sme hovorili na stretnutí s bývalým predsedom Rusínskej obrody Slovenska V. Protivňakom, stretnem sa aj s ich novým vedením. Na festivale bola i predstaviteľka Rusínov zo Srbska pani Papugová, pričom sme zistili, že jej reč je v postate zemplínčina. Prienikov medzi nami je veľmi veľa.

Zhováral sa Viliam KOMORA

Foto: archív SNNaPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.