3 otázky pre:  Mgr. Evu UŠIAKOVÚ, primátorku mesta Brezová pod Bradlom

Bez dejateľov nemáme dejiny

  • S obdivom sledujeme aktivity Brezovej, či už ide o rekonštrukciu Hurbanovho pomníka, alebo najnovšie o rekonštrukciu Štefánikovej mohyly. Aký vzťah má Brezová k týmto našim osobnostiam?

Naši významní dejatelia si zaslúžia pozornosť. Je na nás, aby sme poklady, ako je busta Jozefa Miloslava Hurbana, pomník majstra Jána Husa (jediný na Slovensku), pamätník meruôsmych rokov, dejinný pamätník na cintoríne (autor D. Jurkovič), Mohyla na Bradle a mnoho ďalších, zveľaďovali, starali sa o ne s patričnou úctou a tak zachovávali toto dedičstvo pre ďalšie generácie.  V minulom roku nám prešiel projekt cez dotačný systém MK SR na  zreštaurovanie Hurbanovho pomníka, tento rok podávame žiadosť na zreštaurovanie pomníka Jána Husa. V závere roka sa nám podarilo uskutočniť projekt Pamätná izba D. Jurkoviča, ktorá je zriadená v Národnom dome Štefánikovom.

  • Mohyla prešla rekonštrukciou v roku 19​96, ale čosi sa vtedy nespravilo...

V roku 1996 bola ukončená generálna rekonštrukcia mohyly, vtedy sa vymieňali najviac poškodené travertínové bloky, štyri dosky umiestnené na tumbe mohyly. V kolaudačnom rozhodnutí bola podmienka hydrofobizácie mohyly po určitom čase, pretože travertín vplyvom poveternostných podmienok sa rozrušuje a je do značnej miery dosť znečistený, najmä zo severnej strany. Teraz ide o navrhnutie technológie spôsobu renovácie a opravy Mohyly Milana Rastislava Štefánika.

  • Je súčasťou rekonštrukcie aj zámer vybudovať nejaké vhodné odpočinkové zóny pre návštevníkov Bradla?

Nie. V minulosti však bola spracovaná krajinno-architektonická štúdia na dotvorenie celého areálu a súčasťou sú aj oddychové zóny. To je pre nás výzva do budúcnosti, aby sme rôzne návrhy a štúdie aj zrealizovali.

Zhováral sa Ivan BROŽÍK Foto: archív E. U.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.