3 OTÁZKY PRE: Petra Mulíka, riaditeľa Slovenského historického ústavu

thumbnail

Sviatok sv. Cyrila Metoda a Slováci

● V posledných dňoch sa rozvinula veľmi protirečivá diskusia o sviatku sv. Cyrila a Metoda. Je to výraz určitej polarizácie názorov alebo sú za tým tendencie urobiť zo Slovákov nehistorický národ?

Podobne ako pri kauze jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade podnet na túto diskusiu bol viac-menej politický. Aj keď časť slovenských intelektuálov celkom prijateľne ovláda historické reálie, spojené s pôsobením solúnskych bratov na našom území, slovenská spoločnosť ako celok si celkom neosvojila a racionálne neprijala cyrilo-metodskú tému ako súčasť svojho historického vedomia.

Je až problém predstaviť cyrilo-metodskú problematiku tak, aby sa ňou stala?

Je. Pretože aj to najpodrobnejšie objasnenie historických súvislostí cyrilo-metodskej témy verejnosti neprinesie jeho okamžité a efektívne prijatie v masovom meradle. Bežnému Slovákovi chýba premostenie cyrilo-metodskej témy do súčasnosti. Treba stále zdôrazňovať, že je tu súvis (možnože nie priama kontinuita) od byzantskej misie (863 – 885) s cyrilo-metodskou tradíciou, ktorá sa ako najsilnejší prameň nášho národného obrodenia objavila už v 16. storočí.

● Ako môžu slovenskí historici prispieť k pochopeniu cyrilo-metodskej témy?

Historici sa musia usilovať predstavovať túto problematiku objektívne, ale zo slovenských pozícií. To prirodzene neznamená, že treba vymýšľať nejaké oslavné neprirodzené konštrukcie. Samotné poznanie dejín je postačujúce, ak sa vhodným jazykom priblíži slovenskej verejnosti. Veľmi veľa však môžu urobiť v tejto téme všetci „ľudia slova“ – novinári, publicisti, redaktori printových a elektronických médií, ak si tému osvoja a budú o nej hovoriť kvalifikovane. Aj politici s hrdosťou, primeranou tejto starobylej téme, by mali kultivovane povedať, čo sviatok sv. Cyrila a Metoda pre národ znamená.

Zhováral sa: (rd)

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.