Aby sme neopakovali staré historické chyby

thumbnail

3 otázky pre: Viliama HORNÁČKA, predsedu Združení slovenskej  inteligencie KORENE

  • Aký význam malo prijatie Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR pre slovenský národ?

Kľúčový! Deklaráciou sme si otvorili cestu medzi národy, ktoré sa rozhodli žiť slobodný život a zvrchovane rozhodovať o svojom osude ako rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Mnohí predstavitelia SR na to však veľmi rýchlo zabudli...

  • SNR prijala Ústavu SR pred dvadsiatimi siedmimi rokmi. Ako ju hodnotíte dnes?

Ústava je vyjadrením ucelenej štátnej idey a tvorí základ zákonodarstva aj podstatu politického systému štátu, ktorý sa ňou musí riadiť. Takzvaná veľká novela z februára 2001 však odovzdala dôležité právomoci VÚC a obciam, ale sekundárne aj medzinárodným inštitúciám a podriadila slovenské zákony právnym normám EÚ. Tým vážne oslabila pôvodnú plnú suverenitu SR, ako bola zakotvená v Ústave z 1. 9.1992.

Aj v čase, keď si pripomíname sedemdesiate piate výročie SNP, prichádzate s novými výzvami k národu. Prečo?

Dejinotvorné udalosti sa nehodnotia podľa zámerov, ale podľa následkov, ktoré spôsobili. Aj toto vojenské vystúpenie potvrdzuje našu častú

historickú skúsenosť, že unáhlenosť, nedostatočná pripravenosť, ideová nejasnosť, nejednotnosť vedenia aj velenia spolu s absenciou výraznej autority, nekoordinovanosťou a živelnosťou, ktorá bola egoistickou  svojvôľou a sebapresadzovaním sa (Veličko, Beneš, Šrobár, Golian, Husák...), nemôžu viesť k úspechu. A tak Slováci boj

ovali, kládli životy, ale hlavným víťazom bol Beneš, ktorý obnovil unitárne Československo a kruto potrestal Slovákov za slovenskú štátnu samostatnosť. Táto udalosť je dodnes bolestivou jazvou rozdeľujúcou ‒ čiže oslabujúcou ‒ Slovákov ako národ, z čoho vždy ťažili najmä cudzí. Aby sme neopakovali historické chyby a zach

ránili hodnoty nášho národného dedičstva ako podstatu národnej identity Slovákov,  ktorá je dnes vážne ohrozená, navrhujeme pre spoluprácu národných síl slovenskej spoločnosti jednotiace heslá kampane pred voľbami 2020: „Bráňme si vybojované!“ a „Za slovenské Slovensko!“ Je najvyšší a možno aj posledný čas, aby sme sa poučili.

Zhováral sa: Mat

ej MINDÁR  Foto: archív V. H.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.