Ak sa nič nezmení, čakajú nás veľmi náročné časy

thumbnail

Primátor Partizánskeho Jozef BOŽIK aj o výsostnom poslaní Matice slovenskej. Primátor mesta Partizánske, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef BOŽIK je aj dlhoročný člen Matice slovenskej. Ako člen Výboru MS sa na celoštátnej úrovni usiluje pozitívnym spôsobom prezentovať najstaršiu celonárodnú ustanovizeň Slovákov.

Pre zvýšené náklady spôsobené covidovou a energetickou krízou bývalá vláda Eduarda Hegera sľúbila slovenským samosprávam finančnú kompenzáciu vo výške 750 miliónov eur. Dostali ste len 328 miliónov eur, čo nie je ani polovica prisľúbenej sumy. Ako vnímate tento nepríjemný fakt?

Negatívne. Je to jeden z výsledkov neodborného a chaotického vládnutia niektorých jej členov, najmä bývalého ministra financií Igora Matoviča. Vyplatená suma 328 miliónov eur bola kompenzácia, ktorú zafinancoval štát z dane z príjmov právnických osôb. Tieto peniaze boli vyplatené samosprávam jednorazovo v priebehu mesiaca apríl. Stále však čakáme na pomoc Fast Care, ktorá má kompenzovať náklady miest a obcí súvisiacich s pomocou a ubytovávaním utečencov z Ukrajiny. Podľa mojich informácií je problém na strane Európskej komisie. Údajne jej spadol systém, na základe ktorého má odsúhlasiť zmenu využitia finančných prostriedkov. Tie boli pôvodne viazané na Integrovaný regionálny operačný program. Na túto pomoc čaká vyše tisícpäťsto slovenských miest a obcí.

  • Ako hodnotíte pôsobenie expremiéra Eduarda Hegera v súvislosti s nedodržaným verejným prísľubom týkajúcim sa pomoci samosprávam so zvýšenými cenami energií?

Svoje sľuby dodržal iba čiastočne. Zavádzal, keď tvrdil, že nám jeho vláda vyplatila viac finančných prostriedkov, ako nám zobrala. Zo sľúbených 750 miliónov eur sme dostali ani nie polovicu. Nedotlačil Európsku komisiu, aby čím skôr odstránila nedostatky týkajúce sa vyplácania pomoci Fast Care. Takisto nedokázal mestám a obciam kompenzovať zvýšené náklady v súvislosti s nárastom cien elektrickej energie a plynu vo výške 200 miliónov eur na základe schémy dohodnutej na prelome marca a apríla. Táto schéma nebola dotiahnutá do fázy realizácie.  Počas posledných dní a týždňov svojho vládnutia sa viac zameriaval na predvolebnú kampaň svojej strany Demokrati, a preto tieto veci odsúval na vedľajšiu koľaj. Aj to, čo sme mali s ním dohodnuté pred Veľkou nocou po rokovaní na Bóriku, stále odkladal a odkladal. Preto som zvolal rokovanie Pracovnej skupiny ZMOS-u. Bola vytvorená z mojej iniciatívy. Jej členovia sú zástupcovia väčších a menších miest a obcí od východu po západ. Rokovali sme o ďalšom postupe. Dospeli sme všetci k záveru, že z jeho strany neboli všetky sľuby úplne dodržané.

  • Bývalá vláda systém kompenzácií nastavila tak, že od prvého januára 2024 nebude už štát nijakým spôsobom sanovať ceny za dodávky tepla pre slovenské domácnosti. Hrozí tak zvýšenie doterajších regulovaných cien od sto do stoštyridsať percent. Ako reagovali samosprávy na tieto šokujúce informácie?

Veľmi zle. Treba povedať, že toto zvýšenie sa bude týkať aj samospráv a podnikateľov. Tým, že od budúceho roka už nie je plánovaná nijaká dotačná schéma, čakajú nás veľmi náročné časy. Ak sa nič nezmení, bude oveľa menej finančných prostriedkov na rozvoj miest a obcí. Samosprávy budú bojovať s ešte väčšími finančnými nákladmi na vykrytie ich základného chodu. Nebudú preto vedieť plnohodnotne pomôcť svojim vlastným občanom prostredníkom služieb, ktoré im poskytujú. Budú ich ešte viac obmedzovať. Ako štát a spoločnosť smerujeme veľmi do náročných časov. Toto je nielen výsledok vládnutia niektorých členov Hegerovho kabinetu a nezodpovedných politikov v súčasnom parlamente, ale aj výsledok ruskej agresie na Ukrajine a pôsobenie všetkých politikov a politických strán, ktorí tu vládli posledných tridsať rokov.

  • Pätnásteho mája vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová úradnícku vládu pod vedením Ľudovíta Ódora. Aké očakávania majú slovenské mestá a obce od nových ministrov?

V prvom rade očakávame návrat k odbornosti, dialógu a vykonávaniu verejnej politiky. Uvedomujeme si, že nová vláda má obmedzené možnosti. Budeme však požadovať od jej členov, aby aspoň sčasti napravili škody po svojich predchodcoch. Ako samospráva budeme jej v tomto nápomocní. Chceme tiež zmierniť následky nezodpovednej a populistickej politiky najmä bývalého ministra financií Igora Matoviča, ktorý vinou svojich neodborných a nekompetentných rozhodnutí priviedol náš štát takmer do bankrotu.

  • Ako primátor mesta Partizánske ste podpísali s vedením Matice slovenskej memorandum o spolupráci. Čo si od toho sľubujete?

Memorandum som inicioval ja osobne. Tým, že som aj člen Výboru MS, si uvedomujem potrebu pozitívneho formovania národného povedomia mladej generácie. Mojím cieľom je, aby mesto Partizánske bolo prvým mestom na Slovensku, ktoré bude systematicky spolupracovať s Maticou slovenskou na neformálnom zážitkovom vzdelávaní žiakov ôsmich ročníkov všetkých základných škôl a tretiakov osemročného gymnázia na území nášho mesta v oblasti problematiky slovenského národného hnutia, štúrovcov a Matice slovenskej. Týmto spôsobom budú naši žiaci môcť spoločne zažiť genius loci miesta, kde sa tvorili národné dejiny, miesta, kde existovala a pracovala Matica slovenská, a miesta, kde sa rodil začiatok našej štátnosti po prijatí Martinskej deklarácie v rámci prvej Československej republiky. Zároveň budú tiež môcť vďaka nášmu mestu pravidelne navštevovať vždy v máji aj Národný cintorín a  Múzeum slovenskej dediny.

  • Ako môže podľa vás Matica slovenská v súčasnosti pozitívnym spôsobom formovať národné povedomie v rámci zjednotenej Európy a globalizovaného sveta?

Matica slovenská môže naďalej pôsobiť edukačne a výchovne. Práve v tomto období je dôležitou inštitúciou pri ochrane kultúry, jazyka, tradícií a formovaní kultúrneho a spoločenského života v obciach i mestách. Preto ako podpredseda ZMOS-u som inicioval aj samostatnú debatu s predsedom MS, so správcom MS a s vedeckým tajomníkom MS na tému Spolupráca Matice slovenskej a Združenia miest a obcí Slovenska. V tomto vidím veľkú perspektívu do budúcnosti.

Zhováral sa Matej MINDÁR ‒ Foto: TASR, Radovan STOKLASA1 Komentár

  • Peter Zajac-Vanka

    Milí primátori a starostovia obcí, ak vláda ktorá dovládla a nasľubovala hory-doly a nič neplní vás oklamala, tak viac nevoľte ani jedného z tých ľudí a ani jednu politickú partaj z tej vlády. Jednoduché riešenie - v Čechách si na to urobili STAN, teda politickú partaj "starostovia a nezávislí"...ano, už je neskoro po vyhlásení predčasných volieb, ale tAKé hnutie PRIMSTA by dokázalo v predvolebnom ošiali ovládnuť verejnú mienku a presadiť, že do parlamentu, čiže do slávnej Národnej Rady Slovenskej republiky budú zvolení iba tí primátori a starostovia, ktorí z PRMISTY v ktorejkoľvek strane dokážu presadiť financovanie verejnej správy, teda obcí a miest.
    Idete!

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.