Ako ďalej, Matica slovenská

thumbnail

Matiční delegáti z celého Slovenska volia nového predsedu. Matičiari z celého Slovenska rozhodujú tento víkend v Liptovskom Mikuláši o smerovaní ustanovizne na najbližšie štyri roky. Jedným z bodov  konajúceho sa valného zhromaždenia Matice slovenskej bude voľba nového predsedu Matice. Potrebné nominácie získali traja: súčasný predseda MS Marián Tkáč, súčasný podpredseda Marián Gešper a člen predsedníctva a výboru MS Roman Michelko. Dozorný výbor Matice slovenskej (DV MS) zaujal záväzné stanovisko, že súčasný predseda M. Tkáč už bol predsedom dve funkčné obdobia a viac nemôže kandidovať.  „Súčasný predseda MS vykonáva dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Prvé funkčné v období 2010-2013, druhé funkčné v období 2013-2017. Preto tento záver neoprávňuje súčasného predsedu MS, aby sa stal kandidátom na funkciu predsedu MS na ďalšie (tretie) funkčné obdobie bez ohľadu na splnenie kritéria nominačného procesu,“ uvádza DV MS k ustanoveniu Stanov MS Hlava VIII, čl.1, ods. 2: Predsedu volí valné zhromaždenie na štyri roky, najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia. Delegáti zhromaždenia budú pravdepodobne rozhodovať najskôr o možnosti opätovnej kandidatúre súčasného predsedu. Matičiari si na valnom zhromaždení zvolia aj nových tridsiatich ôsmich členov výboru Matice slovenskej, kandidátov je 54. Priamej voľbe podliehajú aj členovia dozorného výboru MS. Za predsedu kandidujú súčasný predseda DV MS Štefan Martinkovič a člen výboru MS Jozef Steiner.  Za členov DV MS kandiduje 16 uchádzačov, volia sa piati nominanti. Troch dosadí ministerstvo kultúry.

  • NOVÝ PREDSEDA
Súčasné vedenie MS: predseda M. Tkáč (zľava), správca M. Smolec, podpredseda M. Gešper. Ako sa zmení po voľbách?

Najzaujímavejším bodom rokovania bude teda voľba nového predsedu Matice. Otázna totiž ostáva kandidatúra Mariána Tkáča.  Napriek tomu sa pre SNN vyjadril, prečo sa rozhodol opätovne kandidovať: „Za sedem rokov sa napriek všetkému meno Matice predsa len vylepšilo, za čo sa chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom, starším i mladším. Som hrdý na našich mladých a slzy sa mi tlačia do očí, keď vidím nezištnosť a obetavosť starších na našom vidieku. Chcem, aby sa prinavracanie Matice do väčšieho povedomia slovenskej spoločnosti neprerušilo a aby Matica ‚nevypadla z hry‘. Kontinuita a vylepšenia – to je moje volebné heslo.“

Jeho mladší kolega a podpredseda MS Marián Gešper pre SNN povedal: „Môj osud sa spojil s Maticou v roku 2002, keď som vstúpil do jej radov počas vysokoškolských štúdií na právnickej fakulte v Košiciach, teda v období, keď aktivizácia v národnom hnutí bola okamžite spojená s pohŕdaním a s výsmechom liberálne orientovaných študentov. Medzi prvé kroky bude patriť utuženie a rozvoj spolupráce s cirkvami, s národne i so slovansky orientovanými spoločenskými organizáciami a združeniami, keďže to národné, kresťanské, demokratické a slovanské sa nedá od Matice odpojiť.“

Tretí kandidát Roman Michelko už raz na funkciu predsedu Matice kandidoval v roku 2013. Prečo sa rozhodol znovu kandidovať, pre SNN vysvetlil: „V mojom prípade celkom jednoznačne nejde o naplnenie si akýchsi osobných ambícií. Moja kandidatúra je výsledkom množstva rozhovorov a diskusií, ako aj vedomia, že som schopný predložiť jasnú víziu pre Maticu, ktorá dokáže posunúť túto inštitúciu na novú kvalitatívnu úroveň. Uvedomujem si, že najväčšia hodnota  každej spoločnosti či inštitúcie je v ľuďoch, ktorí ju tvoria. Preto by som jasne deklaroval, že vítam každého, kto sa chce podieľať na napĺňaní  našej spoločnej vízie. Prvým krokom by teda bola vnútorná konsolidácia Matice.“

  • NOVÝ VÝBOR

Matica je verejnoprávna inštitúcia založená na vnútornej samosprávnej demokracii. Rozhodovanie je v niektorých otázkach kolektívne. Matičným parlamentom je výbor MS. Ten rozhoduje o všetkých dôležitých konaniach a krokoch Matice. Výbor vedie predseda, ktorý aj predkladá návrhy. Okrem neho návrhy predkladá aj napr. správca Matice, ktorého na základe návrhu predsedu volí práve výbor MS. Z pozície kontroly do činnosti  MS vstupuje dozorný výbor MS, ktorý má funkciu výkladu stanov  a kompetenciu aj pozastaviť prijaté rozhodnutia.

Pavol JAVORSKÝ – Foto: M. HANUSKA - SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.