Ako von finančných problémov Matice?

thumbnail

Ako z problémov?

Krajská rada Matice slovenskej (MS) Nitrianskeho kraja na svojom zasadnutí 14. 5. 2014 vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcimi pomermi v MS, ktoré súvisia s opätovným nezvolením správcu MS, a najmä so súčasnou nepriaznivou ekonomickou situáciou. Neprijatie rozpočtu ani v máji 2014 svedčí o bezradnosti súčasného manažmentu konsolidovať matičnú ekonomiku, vrátane rovnako zložitej situácie v Neografii, a. s.

Sprievodným javom tejto situácie je pretrvávajúca platobná neschopnosť, výpadok príjmov, čerpanie zdrojov nad rámec rozpočtu, úverová zadlženosť s ručením Neografie, a. s., reálna hrozba prepúšťania veľkého počtu zamestnancov, ktorí sa stanú obeťou neuváženého a zlého hospodárenia MS v ostatných troch rokoch.

Vyzývame kompetentné orgány MS, členov výboru MS, aby čo v najkratšom čase prijali opatrenia vedúce k prijatiu vyrovnaného rozpočtu na rok 2014, vrátane prehodnotenia výšky miezd vedúcich činovníkov, ktorí nesú zodpovednosť za tento stav. Zároveň aby zaviazali všetkých zástupcov MS v orgánoch Neografie, a. s., zdržať sa v závažných otázkach, týkajúcich sa hospodárenia MS v súvislosti s Neografiou, a. s., v súlade s článkom 1, odst. 2, písm. g) stanov Matice slovenskej, rozhodnutí smerujúcich k zmene súčasných vlastníckych pomerov, tzn., že o predaji akcií Neografie vo vlastníctve MS môže rozhodnúť výhradne valné zhromaždenie MS.

Zároveň upozorňujeme na možné negatívne následky z prípadného nezaplatenia úveru SLSP a následného vynúteného prebratia tohto záväzku Neografiou, a. s. Týmto krokom by mohla MS stratiť nielen bankovú, ale aj spoločenskú dôveryhodnosť, a tak skomplikovať finančnú situáciu oboch inštitúcií v budúcnosti.

Jozef STEINER, predseda KR

 

Maroš Smolec_1

REAKCIA Mgr. Maroša SMOLCA, člena Výboru MS, člena Predstavenstva Neografia, a.s. a šéfredaktora SNN:

Vyhlásenie Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja vnímam ako pozitívny záujem nitrianskej matičnej pospolitosti podieľať sa na kontrole a spravovaní vecí matičných. Ako člen Výboru MS a Predstavenstva Neografia, a.s. konštatujem, že doterajšie neprijatie vyrovnaného rozpočtu na rok 2014 v 1. štvrťroku 2014 nie je len subjektívnou vinou manažmentu Matice, ale hlavne výpadkom vyplácania dividend zo strany Neografia, a.s. v roku 2013 aj 2014. Matičiari s týmto výpadkom nepočítali – čo považujem za chybu komunikácie medzi Neografiou, a.s. a Výborom MS. Dôvodom nevyplatenia dividend boli a sú výstavba novej fabriky Neografie „na zelenej lúke“, konkurenčné prostredie v tlačiarenskom segmente a všeobecná hospodárska kríza.

Potom, ako sa vedenie Matice a Výbor MS o tomto výpadku dozvedeli, začali obratom konať. V priebehu troch mesiacov sa prijali šetriace opatrenia na základe schválených nových vnútorných predpisov. Rovnako koná aj manažment Neografie, a.s. V tomto smere je prepúšťanie zamestnancov MS i Neografii nevyhnutné. Vážne ekonomické zmeny sa dejú v súčinnosti a verím, že napomôžu k zvládnutiu komplikovanej situácii v oboch inštitúciách. Ako člen Predstavenstva Neografia, a.s. verejne prehlasujem, že do dnešného dňa nebola otázka založenia resp. predaja akcií Neografie predmetom rokovania. A ako člen Výboru MS prehlasujem, že nikdy nebudem konať a rozhodovať v neprospech Matice slovenskej.

 

 1 Komentár

  • Moji bratia a sestry z ázijskej krajiny, som slečna Koh Lian Fong zo Singapuru; Bol som v núdzi úveru pred niekoľkými mesiacmi. potreboval som pôžičku otvoriť svoju reštauráciu a bar, keď jeden z mojich dlhoročným obchodným partnerom predstaviť ma na tomto dobrých a dôveryhodných Mr.Zhang úveru veriteľa, ktorý mi pomohol s úverom, a úroková sadzba je veľmi nízka, vďaka bohu dnes. Som teraz úspešné podnikanie žena, a ja som sa stal užitočným. V živote druhých, teraz držať reštaurácia a bar. A asi 22 pracovníkov, vďaka bohu za môjho života som opustil aj dnes šťastná matka s tromi deťmi, vďaka tebe Mr.HZANG Teraz môžem postarať o mojej krásnej rodiny, teraz môžem zaplatiť svoj účet. Teraz som chlieb víťaz mojej rodiny. Ak ste hľadať dôveryhodný a spoľahlivý vodcu úveru. Môžete ho môžete e-mailom pomocou, (ZHANGLOANCOMPANY@GMAIL.COM Pls povedz mu slečna Koh Lian Fong, tvorí Singapur zoznámiť vás s ním. VĎAKA

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.