August 1968 bol polčasom totalitného režimu

thumbnail

Tanky spojeneckých armády pochovali reformu komunistického režimu u nás. Keď sa máme zamyslieť nad 21. augustom 1968, nemôžeme nespomenúť začiatok nástupu komunistického režimu na Slovensku. Podmienky mu vytvárala už exilová Benešova vláda v Londýne. Napriek tomu vo voľbách v roku 1946 na Slovensku nezvíťazili komunisti. Slováci odmietali komunizmus i pražský centralizmus. Slovenská otázka sa stala trvalým problémom pražskej administratívy, o ktorej autor publikácie Československo roku 1968 V. Kurál napísal, že „sa stala poslednou rozbuškou, ktorej odpálenie uvoľnilo cestu k Pražskej jari“.

august 1968_film_670x300
Fotografia Ladislava Bielika 21. augusta 1968 z Bratislavy , ktorá preletela svetom.

Azda ani netreba pripomínať, ako radikálne sa porátala pražská vláda s predstaviteľmi prvej Slovenskej republiky a akým spôsobom bola nastolená komunistická moc. Februárový puč z roku 1948 priniesol mnoho útrap najmä religióznemu Slovensku. Útok na cirkev, slobodu vierovyznania, na slovenských vlastencov a antikomunistov narobil nenapraviteľné škody v materiálnej, a najmä v duchovnej sfére národa. Násilné presadzovanie kolektivizácie v poľnohospodárstve a praktické zrušenie súkromného vlastníctva zapríčinili postupný úpadok národného hospodárstva.

ZMENY ÚSTAVY

Na celoštátnej konferencii KSČ v júli 1960 došlo k závažným zmenám ústavy. Zakotvili do nej článok 4  o vedúcej úlohe komunistickej strany v spoločnosti a štáte a z marxizmu-leninizmu sa stala štátna ideológia. Nová ústava radikálne obmedzila právomoci SNR zrušením jej výkonného orgánu  ‒ Zboru povereníkov. Pražská vláda tým dosiahla obmedzenie právomoci slovenských orgánov na najvyššiu možnú mieru. Štátny znak prišiel o stáročia používaný dvojkríž, ktorý  nahradila vatra pod Kriváňom. Keď sa v roku 1963 stal prvým tajomníkom KSS Alexander Dubček, kritika pomerov v strane a štáte prichádzala predovšetkým zo Slovenska. Ozýval sa najmä hlas svedomia národa – spisovatelia, ktorí sa k pomerom v štáte vyjadrili veľmi kriticky na konferencii Zväzu slovenských spisovateľov v apríli 1963. Dosiahli síce drobné ústupky, ale i naďalej sa na Slovensku postupovalo tvrdo v straníckej línii KSČ.  Ideologické ostrie smerovalo prvom rade proti náboženským aktivistom.  Komunisti však upustili od myšlienky vytvoriť tzv. národnú cirkev a akceptovali pápeža ako hlavu katolíckej cirkvi v Česko-Slovensku.

DVETISÍC SLOV

Rok 1967 poznačili vystúpenia proti režimu. Na 4. zjazde Zväzu československých spisovateľov Ludvík Vaculík v prejave Dvetisíc slov poukázal na potláčanie  občianskych  slobôd,  cenzúru a monopol moci v rukách úzkeho vedenia KSČ.  Antonín Novotný v tom čase zastával funkciu prezidenta i prvého tajomníka KSČ. Alexander Dubček v októbri 1967 kritizoval kumuláciu funkcií a žiadal demokratizáciu pomerov v strane. Plénum strany podporilo Dubčekov návrh a v januári 1968 sa uznieslo na nezlučiteľnosti úradu prezidenta a funkcie prvého tajomníka strany a Novotného uvoľnilo zo straníckej funkcie. Dubček si tým od Novotného vyslúžil obvinenie zo slovenského buržoázneho nacionalizmu.

OBRODNÝ PROCES

Prezident A. Novotný si protislovenským a arogantným správaním pri návšteve Martina v roku 1967 celkom pohneval Slovákov. Matica slovenská reagovala 15. marca 1968 výzvou, aby rezignoval aj na funkciu prezidenta republiky. K výzve sa pridali vysoké školy a Novotný vzápätí odstúpil z úradu prezidenta. Voľbou armádneho generála Ludvíka Svobodu za hlavu štátu a obsadením dubčekovcov do najdôležitejších postov v štáte sa začal reformný – obrodný proces v strane a štáte. Mal ambiciózny plán ‒ vytvoriť nový politický systém: socializmus s ľudskou tvárou. Narazil však na Moskvu, ktorá po invázii vojsk Varšavskej zmluvy (bez účasti Rumunov) do Česko-Slovenska na ďalších dvadsať rokov upevnila komunistický režim pri moci.

                                                                                                          Eva ZELENAYOVÁ ‒ Foto: archív SNN

Súvisiaca reflexia Jána Smolca, aktéra udalostí Augusta 1968


Krátky rozhovor s historikom a svedkom danej doby priniesol Dušan D. KERNÝ

3 otázky pre: profesora Ivana Laluhu, historika a účastníka pohnutých udalostí 1968

  • Je po takmer polstoročí o tých dramatických udalostiach povedané všetko?

Laluha IvanSkôr sa mnoho, ak nie všetko o roku 1968 a jeho následkoch zanedbalo. Historici intenzívne skúmajú, ale veľa tabu zostáva v archívoch silových orgánov a najužšieho vedenia vtedajších okupantov. My sme však pozabudli zachytiť príbehy občanov prebudenej spoločnosti v roku 1968, ich nádeje, očakávania a najmä osudy po tom, čo bol Dubček odstavený, a zdalo sa, že sila tak obrodných, ako aj slovenských myšlienok je porazená. Osudy drobných aktérov či už pri storočnici prvej svetovej vojny, ako i SNP v roku 1968 a 1989 – to sú veľké témy. Nové generácie do päťdesiat rokov si to tak nepripomínajú, oslovuje to najmä tých, čo to prežili. Veď práve časový odstup nám umožňuje hlbší ponor aj do motívov radikalizmu na Slovensku, ktorý už v roku 1968 chcel to, čo bolo napokon možné až v roku 1989.

  • Posmrtne vyšli pamäti Vasila Biľaka – priznal sa k pozvaniu polmiliónovej armády?

K pozývaciemu listu sa nevyjadril, ale je zrejmé, že patril k rozhodujúcim aktérom v príprave intervencie, bol na tajnej schôdzke v Komárome... Podľa neho „pomoc bola prepotrebná, dobre, že prišli“. Za najväčšiu „holubicu“ v sovietskom vedení označuje  šéfa sovietskeho vedenia Brežneva a za „jastrabov“ Kosygina a Suslova.

  • Má ešte dnes  veľké občianske hnutie a posun k obrode spoločnosti v roku 1968, teda pred takmer polstoročím, aktuálny národný a politický význam?

Európa a Európan nie je abstraktný pojem ‒ každý sme príslušníkom nejakého národa. Konflikty sa najúčinnejšie riešia, keď ich riešia tí, ktorých sa to týka, a nie postranní kibici, ktorí sú pripravení prihriať si svoju polievočku. Rok 1968 nám aj toto pripomína, varuje, čo sa stane, keď sa to nedodržuje.

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

 Foto: archív SNN

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.