Biskupi neustúpili tlaku liberálov

thumbnail

Mimoriadna synoda vo Vatikáne nepodľahla pokušeniam doby. Ústavný súd SR vyhlásil jednu zo štyroch otázok referenda o rodine za protiústavnú. Nadradil záujem menšiny nad záujem štyristoosemtisíc občanov podpísaných pod petíciou za vypísanie referenda. Pri dvadsiatom piatom výročí zvrhnutia totalitného režimu je namieste aj otázka, či nestojí  priama demokracia vyššie než zastupiteľská? Nie je najvyšší čas zaoberať sa  aktuálnym stavom spoločnosti  a ústavu zmeniť na prospech občanov, a teda aj priamej demokracie

 Takmer pol milióna občanov Slovenskej republiky si želá zachovanie tradičnej rodiny a výhradnú podporu štátu zväzkom muža a ženy, ktoré sú schopné reprodukcie. V období, keď Európa vymiera, je táto otázka zvlášť dôležitá. Tendencie v pretváraní ľudských práv, oslabujúcich funkciu rodiny, sú nepochopiteľné. Zaoberalo sa nimi aj mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody o rodine vo Vatikáne 5. až 19. októbra. Záverečná správa bude pracovným nástrojom pre nasledujúcu synodu, ktorá sa uskutoční od 4. do 27. októbra budúceho roku.

NAJKRAJŠÍ ZÁZRAK

Katolícka cirkev zvolala synodu  preto, lebo chce o aktuálnych otázkach rodiny diskutovať. Spontánne prejavené názory v mnohých mestách Európy i sveta proti tendenciám, ktoré ohrozujú prirodzený a zdravý vývoj populácie, nemohli zostať bez odozvy cirkvi. Text posolstva  kresťanským rodinám schválilo deväťdesiat percent synodálnych otcov. Obsahuje poďakovanie rodinám „za vernosť, vieru, nádej a lásku, ktorú ponúkajú svetu“. Manželskú lásku označuje za jeden z najkrajších zázrakov  šíriacich sa plodnosťou a  rodičovstvom, čo nie je iba prokreácia, ale dar. Synodálni otcovia sa v Posolstve obracajú na vlády a medzinárodné organizácie s výzvou, aby presadzovali práva rodiny.

Ježiš - ukrižovanieSlovenskú republiku na synode zastupovali bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a gréckokatolícky arcibiskup metropolita Ján Babjak. Čo najviac na synode oslovilo Mons. Jána Babjaka? Pre SNN povedal: „ Synoda sa zaoberala  predovšetkým mapovaním dnešnej situácie rodín a poukázala najmä na krízové situácie, v ktorých sa ocitá veľa dnešných rodín po celom svete. Bolo zaujímavé vnímať radosti, ale najmä ťažkosti, s ktorými dnešné manželstva zápasia vo všetkých piatich kontinentoch sveta. Rýchlo sa meniaci svet, nedostatok práce, vojnové udalosti, emigrácia či mnoho iných sociálnych faktorov menia stabilitu tradičnej rodiny, ktorá tak musí čeliť mnohým nepriaznivým vplyvom.“

JEDNOZNAČNÝ POSTOJ

Liberálne médiá  zaujímala predovšetkým ústretovosť Vatikánu voči homosexualite a homosexuálnemu súžitiu, čo sa objavilo v správe z  diskusie. Jednoznačný postoj k nej zaujal kardinál Wilfrid Fox Napier, arcibiskup z Durbanu, ktorý povedal, že tieto otázky neboli predmetom diskusie a nesúhlasí s tým, aby názor jedného či dvoch účastníkov  bol prezentovaný ako mienka synody. „Neexistujú absolútne nijaké dôvody na posudzovanie homosexuálnych zväzkov tak, že by boli akokoľvek podobné či dokonca vzdialene analogické Božiemu zámeru s manželstvom a rodinou,“ povedal.  Zdôraznil, že „je úplne neprijateľné, aby pastieri cirkvi boli vystavovaní nátlaku v tejto oblasti a aby medzinárodné organizácie podmieňovali financovanie chudobných krajín zavádzaním zákonov, ktoré ustanovujú ‚manželstvo‘ osôb toho istého pohlavia“.

DUCHOVNÁ SLEPOTA          

Opýtali sme sa Mons. Babjaka, čo dnes ohrozuje kresťansky vnímanú rodinu?  „Áno, aj kresťanskú rodinu dnes ohrozujú tie isté problémy, ktoré ohrozujú všetky rodiny. Kresťanská rodina je  navyše pod tlakom  konzumného spôsobu života, sekularizmu, ale aj gender ideológie, ktorá stavia Boží poriadok na hlavu. Človek, ktorý ako koruna tvorstva dostal rozum a slobodnú vôľu do daru, aby múdro prežil svoj život na tejto zemi a rozhodol sa pre šťastnú večnosť, sa niekedy zrieka týchto darov. Osobne si myslím, že každý človek raz spozná, čo mu bolo na osoh a čo na škodu. Žiaľ, pre niektorých to bude už veľmi neskoro. Prichádza mi na myseľ plač starej ženy na smrteľnej posteli, ktorá neustále opakovala slová: „Bože, prečo som bola celý život slepá, prečo si mi otvoril oči až teraz, keď už je neskoro?“ Táto žena nebola slepá, ona dobre videla, plakala len nad svojou duchovnou slepotou, nad tým, že zle a v hriechoch prežila svoj pozemský život.“

MEDIÁLNY LOV

Keďže médiá uverejňovali rozličné extrémne stanoviská, spýtali sme sa aj na vnútorné pomery v cirkvi. Či  napríklad nejestvujú tlaky zvnútra cirkvi  na zmenu postoja k týmto skupinám ľudí? „ Médiá vždy striehnu na cirkev a chcú vidieť a spoznať rôzne senzácie. Podarilo sa im ‚zmocniť sa‘ po prvom týždni biskupskej synody ešte len rozpracovaného materiálu, ktorý v konečnej fáze po hlasovaní dostal celkom inú podobu než ten, z ktorého médiá urobili veľkú bublinu. Áno, boli otvorené mnohé problémové otázky, hovorilo sa o rozvedených a druhýkrát sobášených, o svätom prijímaní pre rozvedených, bol ponúkaný model ortodoxných cirkví druhého manželstva, bola otvorená otázka homosexuálov a dokonca africkí biskupi otvorili otázku polygamie. Ale nakoniec sa nijaká senzácia nekonala a cirkev zostala na pozíciách Magistéria. Veľmi silne rezonovali slová sv. Augustína: ‚Hriech odsúdiť, ale hriešnika milovať.‘ Cirkev pevne kráča v šľapajach Ježiša Krista, držiac sa jeho evanjelia. Je tu pre všetkých ľudí, a ponúka im svoje sviatosti, ako najväčšie dary pre životnú cestu k večnému cieľu. Tieto dary sú pre všetkých pokrstených a praktizujúcich kresťanov, ktorí žijú v milosti Božej posväcujúcej.“

POKLADY VIERY

Napokon na záver synody prehovoril aj pápež František. Upozornil na niektoré napätia a pokušenia, ktoré synodálne rokovania sprevádzali. Poukázal na pokušenie dať sa viesť Písmom a nedať sa prekvapiť Bohom,  na pokušenie klamlivého milosrdenstva, ktoré obväzuje rany bez toho, aby ich najprv ošetrilo a liečilo. Na pokušenie prispôsobovať sa svetskému duchu namiesto toho, aby sme ho očisťovali a prispôsobovali Božiemu Duchu. Pokušenie ignorovať poklad viery, považujúc sa nie za strážcov, ale za majiteľov a pánov. Alebo pokušenie používať prehnane uhladený jazyk, aby sme povedali veľa vecí a v skutočnosti nepovedali nič. Synoda nepotešila liberálov. Cirkev neuznala zväzky homosexuálov, hoci vyslala signál, že je otvorená a neodmieta nikoho.

 Eva ZELENAYOVÁ ‒ Foto: archív SNN

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.