Branislav ŠKRIPEK: Flagrantný konflikt záujmov v štátnej službe

thumbnail

Etický kódex musí každý štátny zamestnanec dodržiavať
Flagrantný konflikt záujmov v štátnej službe
Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: archív BŠ

„V mnohých sektoroch suplujú MVO (mimovládne organizácie) činnosť štátu a plnia tzv. watch-dog funkciu,“ píše na jednej z množstva webových stránok pani Oľga Pietruchová, watch-dog slovenského feminizmu. Teda -izmu tak isto nebezpečného ako všetky -izmy, ktoré sme boli v našom štáte nútení prežiť. Nakoľko nebezpečného v konkrétnych súvislostiach, pýtali sme sa poslanca NR SR a jedného z kandidátov na post europoslanca, Branislava ŠKRIPEKA.

● Vo svojej podstate je každý -izmus ideológia. Oľga Pietruchová však svoje -izmy verejne šíri aj v čase, keď je vo funkcii riaditeľky odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Teda je zamestnankyňa štátnej inštitúcie. To je dosť absurdný rozpor, ak nepoužijeme výraz – zákonne konfliktný rozpor...

Pani Pietruchovú nemožno považovať za nestrannú osobu vzhľadom na jej ideologické previazanie. Nie je človekom dialógu, má averziu voči kresťanom a cirkvi, verejne ich napáda a má ďaleko k nestrannosti. Som presvedčený, že takéto konanie porušuje viaceré ustanovenia Etického kódexu štátneho zamestnanca pri výkone práve vo verejnom záujme, aj niektoré ustanovenia zákona o štátnej službe. Štátny zamestnanec je povinný konať nestranne a je povinný správať sa vždy so zreteľom na zachovanie a upevňovanie dôvery verejnosti a viery verejnosti v nestrannosť, efektívnosť a zákonnosť výkonu štátnej správy a verejnej správy. Rovnako je povinný zdržať sa činnosti, ktorá poškodzuje dôveru verejnosti a ministerstva v jeho schopnosť plniť pracovné úlohy nestranne. Toto sú niektoré citácie z článku 2 a 3 Etického kódexu štátneho zamestnanca.

Škripek poslanec NR SR● Ako poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽaNO ste vyzvali ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), aby vyvodil dôsledky voči riaditeľke Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľge Pietruchovej, ktorá podľa vás opakovane porušuje etický kódex štátneho zamestnanca.

Po hanlivých výrokoch smerom k účastníkom Pochodu za život tentoraz pani Pietruchová iniciovala trestné oznámenie na Konferenciu biskupov Slovenska v súvislosti s pastierskym listom čítaným v kostoloch na prvú adventnú nedeľu minulého roku. Aj keď trestné oznámenie sama nepodala, o tom, že to bola jej iniciatíva svedčí jej komunikácia na facebookovom profile so zverejneným vzorom trestného oznámenia a výzvou k ľuďom, aby ho podali. Týmto konaním podľa môjho názoru porušila ako štátny zamestnanec zásadu nestrannosti, pretože opakovane prezentovala svoj zaujatý postoj voči cirkvi a veriacim. Podľa mňa je to konflikt jej osobného záujmu, ktorý ona nakoniec ani neskrýva. Vedome šírila pravdu skresľujúce a zavádzajúce informácie, ktoré poškodzujú aj povesť služobného úradu, ktorého je zamestnankyňou. Preto som požiadal ministra, aby nenechal viac znevažovať svoje ministerstvo a zvážil výmenu riaditeľa odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

● Pristavme sa pri reakcii ministerstva na vašu výzvu. Z tlačového odboru ste dostali túto jeho reakciu: „Je smutné, že pán poslanec v rámci svojej kampane do Európskeho parlamentu nedokáže ponúknuť občanom skutočné témy. K týmto udalostiam ešte z minulého roka sa už rezort vyjadril. Pani Pietruchová ako súkromná osoba diskutovala na sociálnej sieti v uzavretom fóre a jej činnosť nesúvisela s výkonom jej práce na ministerstve a nebola ani v rozpore so zákonom. Ústava SR zaručuje každému právo na slobodu prejavu,“ vyhlásil pre TASR Michal Jurči z tlačového odboru rezortu práce. Ako vnímate takúto „odpoveď?“

Podľa uvedenej logiky môže byť šéfom odboru pre rovnosť príležitostí človek, ktorý otvorene vyjadruje svoj zaujatý postoj voči veriacim, keďže to robí vo svojom voľnom čase. Veríte, že sa tento jeho postoj neprejaví aj v profesionálnej práci pri komunikácii s veriacim človekom? Štátny zamestnanec by mal podľa zásad Etického kódexu zachovávať vo vzťahu ku všetkým občanom zásadu nestrannosti. A zaujatosť pani Pietruchovej ministerstvo nepopiera, iba ju ospravedlňuje tým, že ju deklarovala vo voľnom čase ako súkromná osoba. Lenže pán hovorca je svojimi slovami v rozpore s článkom 2 odsek 1 Etického kódexu, ktorý tu teraz citujem: „Zamestnanec je povinný zdržať sa aj mimo priameho výkonu pracovných povinností akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť štátnej služby alebo výkonu práce vo verejnom záujme.“ Hovorca povedal, že jej to zaručuje sloboda prejavu. Lenže je rozdiel, keď si niekto povie svoj názor, alebo angažuje ľudí takým spôsobom, ako to urobila O. Pietruchová – zreteľne v kontexte jej práce a rodovej ideológie, ktorú iniciatívne pretláča na ministerstve aj kdekoľvek, kde sa objaví.

● Pritom už v novembri minulého roka na interpeláciu poslanca NR SR Richarda Vašečku (prakticky v tej istej súvislosti, teda konflikte záujmov pani Pietruchovej) samotný minister Ján Richter pre agentúru SITA povedal, že vyjadrenia riaditeľky odboru rodovej rovnosti na ministerstva práce Oľgy Pietruchovej k Národnému pochodu za život v Košiciach sú „na hrane Etického kódexu štátneho zamestnanca“. Ján Richter preto poveril služobný úrad ministerstva, aby vyjadrenia Pietruchovej posúdil a vyvodil závery.

Aké závery služobný úrad voči pani Pietruchovej vyvodil, zatiaľ neviem. Na tomto mieste preto upozorňujem, že to trvá už piaty mesiac od odpovede ministra Richtera pre poslanca Vašečku – čo sa mi vidí nenáležité. Vari to ešte služobný úrad ministerstva neprešetril...? Z tohto pohľadu sa skutočne môže javiť, že o takúto ignoranciu možno ide. V mojej interpelácii na pána ministra Richtera z 31. marca žiadam odpoveď aj na túto otázku. Čas na odpoveď voči mne ešte neuplynul. Pýtam sa ho aj na to, či bola vykonaná kontrola toho, ako O. Pietruchová dodržiava zákon o princípoch štátnej služby č. 400/2009, najmä princípy profesionality, nestrannosti a etiky.

● Na blogu istého denníka pani Oľga Pietruchová uvádza: „... Názory vyjadrené v článkoch sú mojimi osobnými postojmi a nereprezentujú názory môjho zamestnávateľa.“ To je dosť zjavná osobnostná rozštiepenosť, v súkromí tvrdiť A a v práci zastávať B.

Pani Pietruchová systematicky porušuje podmienky, ktoré jej stanovil štát v Etickom kódexe štátneho zamestnanca. Tým podľa môjho názoru porušuje aj podmienky, za ktorých má funkciu platenú z daní občanov štátu vykonávať. Z toho dôvodu by pán minister mal zvážiť jej výmenu vo funkcii riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a pohľadať na jej miesto osobu, ktorá dokáže prísne oddeliť svoje osobné preferencie a postoje od pracovných povinností.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.