Busty pre obetavých národovcov

thumbnail

3 OTÁZKY pre Mariána GEŠPERA, predsedu Matice slovenskej

Meno Matice slovenskej v posledných dňoch zarezonovalo v súvislosti so storočnicou vzniku prvej Československej republiky. Ako Matica hodnotí obdobie republiky 1918 ‒ 1938? 

  • Tridsiaty október 1918 bol zásadný prelom v dejinách slovenského národa. Oslobodenie od rakúsko-uhorskej tyranie v roku 1918 konečne umožnilo slovenskému národu sa nadýchnuť po viac než storočí stupňujúcej agresívnej maďarizácie, ktorá priviedla slovenský národ až na kraj pomyselnej existenčnej priepasti. Veď polofeudálny maďarizačný uhorský režim negarantoval ani základné slovenské národné práva, čo sa prejavovalo aj v tom, že sme nemali povolené ani jedno slovenské gymnázium, nieto ešte univerzity. V novej republike nás popri pozitívach čakali aj nové problémy, predovšetkým zápas so stupňujúcim sa čechoslovakizmom. Veľkým pokrokom však bolo, že konečne mohli pôsobiť masové slovenské politické strany, celkovo sa poslovenčilo školstvo, obnovila Matica slovenská a došlo k nebývalému rozvoju slovenskej národnej kultúry. Dejiny sa však vznikom ČSR nekončili, čakali nás nové boje a ďalšie dejinné míľniky smerujúce k roku 1993.

Matica odhalila 29. októbra v Bratislave bustu S. Zocha a o deň neskôr po štátnych oslavách v Martine bustu M. Dulu...

  • Zoch a Dula boli nezištní a obetaví národovci, ktorých národné a kresťanské presvedčenie bolo pevnou súčasťou ich osobností. Odhodlane bojovali za slovenský národ v čase, keď len prihlásenie sa k Slovákom znamenalo perzekúciu. V prípade Dulu, ktorý celý život neúnavne zápasil s uhorským režimom, muselo byť veľkým zadosťučinením, keď ako predseda SNR 1918 vystavil maďarónom spravodlivý účet.

Budete v takýchto aktivitách pokračovať? 

  • Matica slovenská dokázala aj v týchto podujatiach svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti. Veď nielen pri oslavách sto sedemdesiateho výročia Žiadostí národa slovenského v Liptovskom Mikuláši či oslavách vyhlásenia SNR 1848 na Myjave sme mali hlavný podiel na celkovej organizácii týchto celonárodných podujatí. Často iba Matica si dôsledne pripomenula mnohé zabudnuté národné osobnosti viažuce sa k výročiam magických osmičiek tohto roka, a to v rôznych častiach Slovenska.

Zhováral sa Pavol JAVORSKÝPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.