Celoštátna literárna súťaž  tentoraz v znamení jubilea Ľudovíta Štúra

SÚŤAŽ

Hold nášmu velikánovi a materinskému jazyku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra  SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v  zahraničí

vyhlasujú 23. ročník celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

 

Dvadsiaty tretí ročník súťaže sa bude niesť v znamení dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré si budeme pripomínať počas celého Roka Ľudovíta Štúra 2015 vyhláseného vládou Slovenskej republiky.

 

štúr lV roku 2015 si pripomenieme aj ďalšie významné výročia: 170. výročie založenia Slovenských národných novín s prílohou Orol tatranský, 110. výročie úmrtia Jána Francisciho-Rimavského, 90. výročie narodenia Vladimíra Ferka, 10. výročie úmrtia Kláry Jarunkovej, 105. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia Jána Kostru, 110. výročie narodenia a 55. výročie úmrtia Františka Hečka a 220. výročie narodenia Pavla Jozefa Šafárika.

 

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl a iných subjektov a v zahraničí prostredníctvom škôl, spolkov a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Súťažné práce sa budú posudzovať v štyroch kategóriách: v I. kategórii sa posudzujú práce žiakov 1. stupňa ZŠ,  v II. kategórii práce žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií, v III. kategórii práce žiakov stredných škôl, vo IV. kategórii práce žiakov zo zahraničia.

Do celoštátneho kola postúpi maximálne päť súťažných prác v každej kategórii z jednej školy napísaných v slovenskom jazyku. Každá súťažná práca musí byť vyhotovená v štyroch exemplároch. V záhlaví každého exemplára súťažnej práce musia byť nevyhnutne tieto identifikačné údaje: meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória, názov súťažnej práce, meno a priezvisko učiteľa, mejlová adresa učiteľa, presný názov a adresa školy, mejlová adresa školy. Školy a ostatní prihlasovatelia zodpovedajú za to, že zaslané práce sú prácami súťažiacich žiakov, neboli už posudzované v tejto súťaži a v iných súťažiach, ako aj za dodržanie všetkých súťažných podmienok. Pri nedodržaní súťažných podmienok sa práce nezaradia do celoštátneho kola súťaže.

Organizačný poriadok súťaže a text záhlavia (formulár) sú uverejnené na internetovej stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk a na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk (v sekcii pôsobnosť ministerstva, v kapitole štátny jazyk).

Vybrané súťažné práce v slovenskom jazyku treba zaslať do celoštátneho kola do 31. januára 2015 (Slováci žijúci v zahraničí do 1. marca 2015) v štyroch exemplároch  na adresu: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, heslo PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO (Slováci žijúci v zahraničí na adresu: Matica slovenská, Krajanské múzeum Matice slovenskej, Mudroňova 1, 036 01 Martin, Slovenská republika alebo na mejlovú adresu domhronskeho@matica.sk).

Záujemcovia o súťaž môžu získať ďalšie informácie o súťaži v Štátnom pedagogickom ústave (spu@statpedu.sk, tel. číslo: 02/49276111).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 23. ročníka súťaže bude 4. júna 2015 (štvrtok) v Nových Zámkoch.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.