Cena Daniela Rapanta Antonovi Hrnkovi

thumbnail

Cena Daniela Rapanta Antonovi Hrnkovi. Novým nositeľom matičnej Ceny Daniela Rapanta 2015 je PhDr. Anton Hrnko, CSc. Cenu zriadil Historický odbor Matice slovenskej v roku 1997 ako svoje najvyššie ocenenie a udeľuje ho za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí. Laureátovi ju odovzdali čestný predseda Historického odboru MS prof. Richard Marina, DrSc., a tajomník tohto odboru PhDr. Peter Mulík, PhD. Laudácio  predniesol PhDr. Ján Bobák, CSc. S gratuláciou vystúpil podpredseda prezídia MS Mgr. Peter Kozolka.

Hrnko štvorecAnton Hrnko vyštudoval filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta historických vied získal v roku 1985 za prácu Politický vývin a antifašistický odboj na Slovensku 1939 ‒ 1941. V rokoch 1979 ‒ 1999 pôsobil v Historickom ústave SAV ako samostatný vedecký pracovník, kde bol aj vedúcim oddelenia dejín kapitalizmu. Od roku 1998 bol generálnym riaditeľom Národného pamiatkového a krajinného centra.

Po páde komunizmu sa angažoval aj politicky. Významne prispel k dosiahnutiu slovenskej štátnosti v roku 1993. V rokoch 1990 ‒ 1998 bol poslancom SNR a NR SR. V súčasnosti zastáva post podpredsedu Slovenskej národnej strany. Od roku 1999 pracuje ako vedúci oddelenia NATO v sekcii zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov MO SR. Odborne sa venuje najnovším dejinám medzinárodných vzťahov a miestu Slovenska v nich, obrannej a zahraničnej politike, ale aj regionálnym dejinám a problému dotvárania historického vedomia Slovákov.

Je dlhoročný člen Matice slovenskej a jeden zo zakladateľov MO MS v Bratislave. Svoje matičné aktivity však sústredil najmä v Historickom odbore MS, kde je dlhoročným členom jeho výboru. Je zároveň aj členom výboru Matice slovenskej.

(pm)Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.