Chaos s občianskymi preukazmi

thumbnail

Slovensko vymazáva do úzadia štátne symboly republiky. Začiatkom decembra 2022 začalo slovenské ministerstvo vnútra vydávať nové biometrické občianske preukazy. V čipe sú odtlačky dvoch prstov a podoba tváre. Na úvodnej strane, ktorá je modrá, však nie je jeden zo symbolov Slovenskej republiky ‒ štátny znak s dvojkrížom, ktorý tam dovtedy bol. Ide o ďalší pokus o kontrolu  občanov, potláčanie národnej identity  alebo o niečo iné? Chaos s občianskymi preukazmi sa začal v minulom roku. Bez konkrétnejšieho vysvetlenia Ministerstvo vnútra SR vyzvalo ľudí, aby si začali vymieňať občianske preukazy pred ukončením jeho lehoty platnosti z dôvodu aktualizácie elektronickej komunikácie občanov s úradmi. Vysvetlenia vo vzťahu k verejnosti zlyhali. Ak však občiansky preukaz bežní občania nepoužívajú na elektronickú komunikáciu, nepodpisujú s ním listiny a nekomunikujú so štátom, nemusia do lehoty platnosti robiť nič. Aj tá najneskoršia sa však  končí najneskôr až v roku 2031, keď sa všetky staré preukazy budú povinne vymieňať za nové. A tam budú musieť byť biometrické údaje bez výnimky.

  • MINISTERSTVO ZMÄTKU

Na prvej strane už nie je štátny znak Slovenskej republiky, iba symbol Európskej únie s písmenami SR, znak SR je viditeľný len pod UV svetlom. A dôvod? Ako inak, Európska únia. Požaduje, aby obsahovali biometrické údaje podobne, ako je to dnes pri cestovných pasoch. Ako vždy, sú aj výnimky. Ak môže nastať situácia, keď odtlačky prstov nie je možné zosnímať, bude vydaný občiansky preukaz bez nich, ibaže s lehotou platnosti obmedzenou na jeden rok, a to aj opakovane. Nikto nevysvetlil ani to, prečo občianskym preukazom s čipmi, vydanými pred júnom 2021,  skončila platnosť už na konci roka 2022. Aj karta banky alebo jedálenská karta s čipom má životnosť päť rokov. O dôvodoch mlčí aj Ministerstvo vnútra SR, aj jedinečné, špecializované Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Vlastne, to má teraz iné starosti, ako riešiť čipy na občianskych preukazoch. Navyše, keďže certifikáty potrebné k elektronickému podpisovaniu dokumentov nie sú povinnou súčasťou občianskych preukazov, za výmenu občianskeho preukazu z dôvodu skončenia certifikácie polícia vyberá poplatok. Týka sa to až dvestotisíc ľudí, ktorí komunikujú so štátom. Navyše, v tomto storočí digitalizácie treba prísť na políciu osobne.

Ešte je tu jeden problém. Nie všetky čítačky prijímajú novú verziu na prácu s elektronickým občianskym preukazom. To znamená, že si musíte  stiahnuť aplikáciu. Na to treba mať software. Teda ide o ďalšie výdavky pre občanov. Ak dáva ministerstvo informatizácie tablety pre dôchodcov, prečo nie aj pre podnikateľov?

  • PROJEKT E-ZDRAVIE

Ministerstvo vnútra SR nezlyhalo, čo sa týka preukazov, prvýkrát. Osobám starším ako šesťdesiatpäť  rokov a mladším ako pätnásť rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom, začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre. Ministerstvo doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb. Problémom je, že poštárky nikto neinformoval, načo je to a že ho nie je možné používať napríklad ako cestovný doklad. Slúži iba ako doklad na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana v ambulancii lekára či  v lekárni. Starší ľudia si však mysleli, že ide o nový o

bčiansky preukaz a platný zahadzovali. Navyše, občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, no neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby, teda fotografiu a  podpis držiteľa. Už len toto zlyhanie by malo pokojne stačiť na odvolanie ministerky Remišovej a ministra Mikulca. Ako vieme, nestačilo to.

  • POTLAČENÝ SYMBOL

Kedysi sa tiež odoberali odtlačky prstov zločincom, obvineným a dodnes napríklad v „demokratických“ Spojených štátoch amerických každému, kto chce vkročiť na ich územie. Ministerstvo vnútra SR podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Tomáša Opartyho tvrdí, že „v momente vydania dokladu sú biometrické informácie o občanovi vymazané z informačných systémov ministerstva“. Na základe čoho sa budú potom  porovnávať údaje o občanovi a načo je to dobré, ak nejestvuje ‒ údajne – paralelná databáza? Sme všetci iba možní zločinci?

Dvojkríž a trojvršie sa stali symbolom Slovenska prvý raz v revolučných rokoch 1848 ‒ 1849.  Prihlásili sme sa tak ku kresťanstvu a zároveň k tradícii sv. Cyrila a Metoda. V zmysle zákona je občiansky preukaz verejná listina, ktorou štátny občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky. Prečo potom na prvej strane je znak Európskej únie, a nie Slovenskej republiky?

Ivan KRAJČOVIČ – Foto: internet

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.