Členovia MO MS v Trenčíne zhodnotili aktivity z vlaňajška

thumbnail

Členovia MO MS v Trenčíne sa zišli koncom júna na výročnej schôdzi, aby zhodnotili svoje aktivity za uplynulý rok. Dominovali najmä také akcie, ktoré súviseli s aktuálnymi výročiami alebo so spomienkami na významných ľudí.

Neodmysliteľnou súčasťou práce tejto matičnej organizácie zostávajú naďalej pravidelné akcie, akou je trebárs literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára, ktorá trvá už dvadsaťdva rokov a stala sa celoslovenskou, ale príspevky prichádzajú aj zo zahraničia (Francúzsko, Srbsko...). Vysokú hodnotu má tiež spolupráca s DD Lastovička, pre ktorý pripravujú rôzne akcie. V správe o činnosti zvýraznili aj aktívnu a úspešnú spoluprácu s inými organizáciami – s Úniou žien Slovenska, so Slovenskou historickou spoločnosťou, s klubmi dôchodcov, s Klubom numizmatikov v Trenčíne. Veľký ohlas v trenčianskej verejnosti mali aj prednášky Ing. V. Brabenca z dejín priemyslu v Trenčíne, venované trenčianskym likérkam, „tajným“ chodbám v Trenčíne, vážskym mostom v Trenčíne a iné. Napriek skromným finančným prostriedkom, ktoré mal MO MS v uplynulom roku k dispozícii, podarilo sa zvládnuť najmä súťažné akcie a s nimi spojené vyhodnotenia nanajvýš dôstojne.

Pre budúcnosť si trenčianski matičiari predsavzali organizovať pre členov i sympatizantov spoločenské, kultúrne a vzdelávacie aktivity a podieľať sa na akciách záujmových a spoločenských organizácií.

Na výročnom snemovaní si pripomenuli Michala Rešetku, kňaza, slovenského národovca a vzdelanca, od narodenia ktorého v tomto roku uplynie 220 (1794) a 160 rokov od jeho smrti (1854). Ako kaplán pôsobil v Rajci, Dubnici nad Váhom, od roku 1834 až do svojej smrti v Hornej Súči, kde je aj pochovaný. Bol neúnavným zberateľom slovenskej i cudzojazyčnej literatúry. Zbierky z jeho knižnice sa stali podkladom pre vznik diel M. Chrásteka Dejiny reči a literatúry slovenskej a dôležitým materiálom pre prácu J. M. Hurbana Slovensko a jeho svet literárny. Po založení Matice slovenskej sa vzácna Rešetkova knižnica stala jej majetkom. Okrem osvetovej a literárnej činnosti sa Michal Rešetka zaslúžil aj o založenie školy v Hornej Súči, Spolku miernosti, nedeľnej školy. Jeho prínos do dejín slovenskej knižnej a literárnej činnosti je nezastupiteľný a právom ho prevzala do svojho mena aj knižnica v Trenčíne.

Po schválení uznesenia a hymnickej piesni Kto za pravdu horí predsedníčka MO MS J. Poláková ukončila výročnú členskú schôdzu a zaželala všetkým prítomným členom MO MS a sympatizantom príjemné letné dni a pevné zdravie.

Marta HALEČKOVÁPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.