Čo prináša Slovensku štátny rozpočet 2022

thumbnail

Vyrovnané hospodárenie nášho štátu v roku 2024 je nereálne. Súčasní ministri na čele s premiérom Eduardom Hegerom sú presvedčení, že na Slovensku aktuálne vládne najlepšia vláda, akú  Slovensko malo v doterajšej existencii. Ako dôkaz uviedol predseda vlády aj parlamentom schválený rozpočet na rok 2022, ku ktorému neboli  takmer nijaké pripomienky. Podľa neho bola k návrhu zhovievavá aj parlamentná opozícia, ktorá vraj nemá ekonomických expertov. Aký je teda schválený rozpočet na rok 2022? Je dobrý či zlý... Hodnotiť ho takto by nebolo správne. Musíme ho posudzovať k úlohám a rozpočtom v predchádzajúcom období, k úlohám a potrebám v súčasnosti a tiež k možnostiam, ktoré vytvára pre budúcnosť.

  • DRAHÉ OPATRENIA

Už podmienky, za ktorých ministerstvo financií pripravovalo návrh štátneho rozpočtu na rok 2022, boli v porovnaní s predchádzajúcim obdobím iné, dá sa povedať horšie. Obdobie pandémie a opatrenia proti nej postihli a poznačili celú spoločnosť, aj financie. Náklady a výdavky spojené s bojom proti tejto chorobe nás už stáli okolo dvoch miliárd eur, čo je približne 1,9 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Po takmer dvoch rokoch tohto boja môžeme len konštatovať, že niektoré opatrenia vlády boli nelogické, málo užitočné a drahé.

Vláda 15. decembra, tak ako predpisuje zákon, predložila návrh rozpočtu 2022 na schválenie do Národnej rady SR. Parlament ho po neveľkej diskusii schválil. Prečo sa o ňom nediskutovalo ako po iné roky, sa môžeme len domnievať. Možno to bolo aj tým, že štátny rozpočet sa schvaľoval v návrhu rozpočtu verejnej správy a ten bol pomerne rozsiahly. Mal takmer dvesto strán. Vyznať sa v ňom nebolo pre poslancov jednoduché. Ak by mali odpovedať napríklad na otázky: aké sú príjmy a výdavky štátneho  rozpočtu, aký je jeho schodok, deficit, možno by na ne ani dve tretiny z nich nevedeli správne odpovedať. Nevedomosť následne potvrdila aj televízna debata o rozpočte, kde si diskutujúci politici plietli pojmy štátny rozpočet s rozpočtom verejnej správy.

  • VYSOKÝ DEFICIT

Štátny rozpočet ako ekonomický pojem alebo kategória má fondovú a účtovnícku podobu. Z hľadiska fondového chápania je centralizovaným peňažným fondom štátu. Z účtovníckeho pohľadu je bilanciou, ktorá má stranu príjmov a stranu výdavkov. Hlavnými zdrojom príjmov sú priame a nepriame dane a nedaňové príjmy. Výdavky pozostávajú z bežných  a kapitálových výdavkov a  vládnych úverov. Ak jeho príjmy a výdavky sa rovnajú, hovoríme o vyrovnanom rozpočte. Prebytkový rozpočet je, keď jeho príjmy sú vyššie ako výdavky, a schodkový rozpočet, čiže deficitný rozpočet, ak jeho výdavky prevyšujú jeho príjmy. Štátny rozpočet je aj zákonom, pretože ho schvaľuje zákonodarné  zhromaždenie – Národná rada Slovenskej republiky. Ako zákonu sa mu prisudzuje rozhodujúca úloha a význam vo financiách štátu. Hovorí sa mu aj zákon roka.

Jeho príjmy sú 19 miliárd 974 miliónov 241 tisíc 885 eur. Výdavky sú vo výške 25 miliárd 447 miliónov 760 tisíc 137  eur. Rozpočet je schodkový. Výdavky sú vyššie ako príjmy o 5 miliárd 473 miliónov 518 tisíc 252 eur. Schodok, ktorému hovoríme aj deficit, predstavuje 4,94 percenta z HDP. Ak by sme porovnali štátny rozpočet na rok 2022 s  rozpočtami predchádzajúcich rokov, mohli by sme uviesť, že terajší štátny rozpočet v porovnaní s rokom 2019 vykazuje podstatne vyšší schodok. V roku 2018 schodok predstavoval 1,33 percenta  HDP a súčasný štátny  rozpočet na rok 2022 má schodok 4,94 percenta, čo je vyše 3,7-násobku. Štátne rozpočty v rokoch  2020 a 2021 mali síce vyššie schodky, ako má rozpočet na tento rok, ale po všetky tieto roky, a aj rok 2022, rástol štátny dlh a zadlženie štátu. Oproti roku 2019 vzrástol štátny dlh v roku 2021 o 37 percent a  prekročil hranicu 60 percent HDP. V roku 2021 dosiahol hrubý štátny dlh 61,5 percenta HDP.

V hodnotení súčasného štátneho rozpočtu na rok 2022 sa analytici rozpočtovej politiky a  vládni a opoziční politici, rozchádzajú. Chvália ho, čo je samozrejmé, politici a poslanci vládnej koalície. Nesúhlasí s ním parlamentná  opozícia Nie sú v jeho hodnotení za jedno ani analytici rozpočtovej politiky. Jedni oceňujú v ňom pokles jeho schodku v porovnaní s rokmi 2020 a 2021, no niektorí považujú dosiahnutie deklarované zníženie schodku za málo reálne.

  • VIACERÉ RIZIKÁ

V zohľadnení úloh a potrieb dneška je toho viac, čo sa dá vyčítať štátnemu rozpočtu na rok 2022. Nezohľadňuje v potrebnej a možnej miere potreby obyvateľov postihnutých  pandémiou. Nezohľadňuje  pokles ich ekonomickej a spoločenskej činnosti a ani zvýšenú infláciu, teda rastúce ceny ich životných potrieb. V rozpočte sa nepočíta s rastom príjmov a platov lekárov, zdravotníkov, učiteľov, štátnych zamestnancov, s ktorým počítala predchádzajúca vláda. Rovnako na tom sú zle aj dôchodcovia. Zvýšenie ich dôchodkov v roku 2022 o 1,3 percenta nie je dostatočné. V porovnaní s celkovou infláciou ich životná úroveň v roku 2022 poklesne. Z uvedeného vyplýva, že štátny rozpočet na rok 2022 nie je dobrý po sociálnej stránke voči svojmu obyvateľstvu vzhľadom na potreby obyvateľstva a možnosti, ktoré má štát a vládna koalícia k dispozícii.

V porovnaní k úlohám a potrebám spoločnosti v budúcnosti má štátny rozpočet na rok 2022 viaceré riziká. Tie spočívajú najmä v relatívne značnom raste štátneho dlhu v rokoch 2020 a 2021, v deficitnom hospodárení koalície a v narýchlo tvorených, presadzovaných a schválených reformách. Zdá sa preto málo reálne tvrdenie ministerstva financií I. Matoviča a vlády, že v roku  2024 štátny dlh klesne pod 59 percent. Rovnako je málo reálne, aby sme v roku 2024 hospodárili s vyrovnaným  štátnym rozpočtom, ako to vyžaduje pre svoje členské štáty Európska  únia.

 

Štefan SAMSON – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.