Cyrilo-metodské dni v odkazoch a súvislostiach

thumbnail

Matici slovenskej je vlastné pripomínanie tradičných hodnôt národnej minulosti. Cyrilo-metodské dni v Terchovej, ktoré sa tento rok uskutočnili už po dvadsiaty deviaty raz, opäť potvrdili charakter širokospektrálneho podujatia, ktoré neprehliadnuteľne obohatila i Matica slovenská, čo treba tiež chápať aj v širších súvislostiach a kontinuite. Začnime práve nimi.

V posledných rokoch sa jednoznačne ukázalo, ba vlastne ukázala samotná Matica hľadaním si zmysluplného miesta v zmenených podmienkach meniacej sa spoločnosti a súvislostí v nej, že významným pôsobiskom našej najstaršej kultúrnej ustanovizne je neustále pripomínanie tradičných a skutočných hodnôt národnej minulosti. Takých, ktoré majú v sebe až silu pilierov a ktoré treba ‒ v často až príliš dynamickom a všetko relativizujúcom svete ‒ cyklicky a trpezlivo „klásť“ na oči. Ba skôr vyberať a nanovo ich ukladať do genetickej pamäti najmä mladších generácií Slovákov. Hoci aj atraktívnymi a „novými“ formami, stále však tak, aby pomyselný punc autenticity nebol narušený...

Na napĺňanie všetkého spomenutého v predchádzajúcich riadkoch je nevyhnutná spolupráca Matice slovenskej s regiónmi na všetkých stupňoch, s ľuďmi v samosprávach a so spoločenskými a kultúrnymi organizáciami, s občianskymi združeniami a duchovnými spoločenstvami pôsobiacimi v mestách, obciach a dedinách na celom Slovensku. Pri takpovediac bežných podujatiach, udalostiach miestneho významu a vnímania až po tie s „visačkou“ celonárodného a aj myšlienkovo najvýznamnejšieho stupňa. Práve žiadaný dobrý výsledok jednej takejto dobrej spolupráce bol viac než zrejmý aj v priebehu výnimočných dní, počas ktorých sme na celom Slovensku viac spomínali na dvoch solúnskych bratov, ktorí prišli k našim predkom a doniesli im dary nevyčísliteľnej hodnoty. Hovoríme, pravdaže, o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi...

■ MATIČNÝ DEŇ

Skôr ako si ho predstavíme, treba pripomenúť, že z pohľadu dlhodobej aktuálnosti je známe, že Terchová je úzko spätá s odkazom a pripomínaním spolupatrónov Európy, neskôr svätých mužov, ktorí z Grécka priniesli na územie našich predkov obrovské duchovné poklady a položili základy mnohému budúcemu ‒ aj z pohľadu vnímania súčasníka.

Macedónsky prezident a biskup GALIS (v strede) po koncerte v terchovskom kostole.

Ako dôkaz stačí uviesť, že už v roku 1990 bola práve Terchová vôbec prvým miestom na území vtedajšieho Česko-Slovenska, kde sa uskutočnili cyrilo-metodské dni! Nečudo, bolo na čom stavať, veď aj tamojší rímskokatolícky kostol je najväčším chrámom u nás, ktorý je zasvätený solúnskym bratom. Ale boli a sú tu aj ďalšie motívy, ako napríklad ten, ktorý vyzdvihol riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf  Patrnčiak: „Prišli sme s myšlienkou, že si chceme sviatok uctiť, udržať, rozvíjať a zveľaďovať. Chýbal nám typ podujatia, ktorý by napĺňal a sýtil dušu a ten začala napĺňať silná skupina organizátorov na farskom úrade, obecnom úrade a kultúrnom stredisku, ktorí sa zomkli...“                                     

CESTA KRÍŽA

Počas úvodného dňa veriaci vystúpili na vrch Oravcové, kde absolvovali krížovú cestu. Potom sa presunuli do kostola na svätú omšu a večer Detská dramatická Družina TND uviedla divadelné predstavenie. V stredu 4. júla sa v peknom priestore Terchovskej galérie umenia začal odvíjať program, ktorý možno smelo nazvať matičným. Úvod obstaral doslova bonbónik určený nielen milovníkom kvalitného umenia, ale vlastne všetkým, ktorí chápu dôležitosť prepojenia duchovného života a umeleckých prejavov, ako aj schopnosti ctiť a obhajovať skutočné hodnoty. Hovoríme o vernisáži výstavy Vincenta Hložníka, ktorú napĺňa tridsiatka diel venovaných umelcom na Národný poklad SR. Kurátor výstavy Peter Cabadaj, oduševnený Terchovčan a matičiar zároveň ‒ čo dokazuje dlhé desaťročia svojou prácou – poukázal nielen na spomenuté aspekty, ale pripomenul aj mnohé spojitosti Hložníkovho života a diela s Maticou slovenskou. Hoci napríklad aj to, že Matica mu v roku 1941 finančne pomohla ukončiť štúdium v Prahe a vzápätí ho aj ako mladého začínajúceho výtvarníka  zamestnala. Na čo sám Hložník spomínal v roku 1989 takto: „Rok 1942. Prichýlil ma v Matici slovenskej v Martine. Povďačný som za túto pomoc predovšetkým Dr. Jozefovi Cincíkovi. On svojou jasnozrivosťou akosi vytušil vo mne predsa len ilustrátora kníh. Matica ma vzrušovala... bol som na pôde vznikali... tých pár martinských mesiacov ma pripútalo ku knihe ešte silnejšie.“

SPOLOČNÝ PUNC

Slávnostnú cyrilo-metodskú svätú omšu na vrchu Oravcové celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš GALIS.

Kostol sv. Cyrila a Metoda v podvečerných hodinách hostil liturgiu svätého Jána Zlatoústeho (gréckokatolícka svätá omša), ktorú celebroval otec Peter Fedor. Spolu s ním sa  na liturgii zúčastnili aj pútnici z farností z Ľubice a Kežmarku. Po nej sa opäť program presunul do galérie a opäť mal spolumatičný punc. Do života totiž slávnostne uviedli druhé vydanie monografie obce, ktorú spolu s obcou vydalo matičné vydavateľstvo. Symbolicky v roku trojstého výročia narodenia tamojšieho rodáka a radcu Márie Terézie A. F. Kollára, čo Matica reflektovala pred časom vydaním príležitostnej brožúry taktiež z tvorivej dielne Petra Cabadaja, donedávna jej vedeckého tajomníka.

Cyrilo-metodské dni v Terchovej vyvrcholili tradične počas štátneho sviatku. Deň bol bohatý na liturgický, ale aj kultúrny program. Po úvodných dvoch svätých omšiach sa tradičná terchovská cyrilo-metodská omša uskutočnia na vrchu Oravcové, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. V poobedňajších hodinách sa na Námestí A. Hlinku predstavili mladí folkloristi aj žiaci tamojšej SZUŠ Akadémie Muzika. Podvečer Kostol sv. Cyrila a Metoda hostil záverečný galakoncert tohto ročníka CMD v Terchovej, počas ktorého sa divákom predstavil Štátny komorný orchester zo Žiliny a viacerí sólisti.

PYRAMÍDA DUCHOVNOSTI

Z predchádzajúcich riadkov je zrejmé, že program CMD 2018 bol pyramídou s logickým vrcholom počas štátneho sviatku. Spomenúť treba aj silný medzinárodný presah potvrdzujúci širšiu slovanskú spoluprácu a diplomatický úspech. Čestným hosťom počas troch dní bol totiž prezident Macedónskej republiky prof. Dr. Gjorge Ivanov a srdečný pozdrav v liste poslal aj arcibiskup ochridský a macedónsky Štefan, v ktorom okrem povzbudenia v duchu odkazu solúnskych bratov prisľúbil účasť na budúcoročných CMD. Celé podujatie bolo venované desiatemu výročiu vzniku Žilinskej diecézy, ktorej patrónmi sú slovanskí apoštoli svätí Cyril  a Metod. V súvislosti so sviatkom sv. Cyrila a sv. Metoda a pripomínaním ich odkazu treba upriamiť pozornosť aj na širšie súvislosti. Dlhodobo voláme po udržiavaní živej viery, po prebúdzaní prirodzeného vlastenectva a hrdosti na odkaz predkov ‒ predovšetkým medzi mladšími generáciami. Hľadáme cesty, motivácie aj príležitosti, ako všetko spomenuté dosiahnuť. Práve spomínaný sviatok je ideálnou príležitosťou, ktorá býva už dlhšie napĺňaná nielen v Nitre, ale aj v iných končinách Slovenska. Vždy, keď začiatkom júla prídem do Terchovej v objatí Malej Fatry na severozápade našej vlasti, uvedomím si, aké je to vlastne jednoduché. Stačí „iba“ vedome a kontinuálne udržiavať tradíciu: cez vieru generácií, folklórne prejavy a neustále dopĺňanú hladinu znalostí. Potom zákonite stretávate prirodzene sebavedomých ľudí, ktorí vedia, kam patria a čo chcú. No a čo budúcnosť, navyše v znamení jubilea, keďže na budúci rok sa zavŕši prvá tridsaťročnica spomínaného podujatia? S radosťou sledujeme, že jeho zakladatelia, ktorí pri ňom stoja aj dnes, v Terchovej kontinuálne nachádzajú presvedčených a tiež aj obetavých pokračovateľov. Ľudí, ktorí chápu posolstvo solúnskych bratov a budú pokračovať v orbe na pomyselnej národa roli dedičnej. Aj v posilňovaní viery, prirodzeného vlastenectva a hrdosti na predkov a ich odkaz. Tu je aj zákonité miesto Matice slovenskej.

Text a foto: Igor VÁLEK

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.