Dialóg s ministerstvom sa zmenil na konflikt

thumbnail

Predseda MS: Akýkoľvek zásah štátu do Matice slovenskej už zatne do živého. Posledné dni prežívala Matica slovenská krušné obdobie. V pondelok 15. júna jej predstaviteľov pozvala ministerka kultúry Natália Milanová na stretnutie, ktoré sa týkalo financovania a činnosti národnej ustanovizne. Na úvod predstaviteľom Matice oznámila, že aj napriek niektorým podporným vyjadreniam koaličných politikov na adresu Matice slovenskej ona nie je s jej súčasným pôsobením stotožnená. Po takmer dvojhodinovom rokovaní, keď matičiari pravdivo a otvorene odpovedali na jej otázky, to vyzeralo, že ministerku sčasti presvedčili. Opak bol však pravdou. Ešte v deň rokovania zverejnilo Ministerstvo kultúry (MK) SR status na sociálnej sieti Facebook, že vedenie MS ministerku o svojej činnosti a náplne práce nepresvedčilo. „Nepopieram jej historické zásluhy v 19. storočí, no súčasné vedenie Matice slovenskej ma v pondelok nedokázalo presvedčiť o zmysluplnom poslaní tejto inštitúcie v 21. storočí. Vzhľadom na to trvám na otvorení diskusie o zásadnej zmene fungovania a financovania Matice slovenskej, ktorej výsledkom bude revízia výdavkov z verejného rozpočtu.“ V statuse uviedli aj citácie ministerky – najmä na adresu nášho týždenníka, ktoré na rokovaní vôbec nezazneli. Napríklad, že Slovenské národné noviny „vulgarizujú verejný diskurz“ a nazvala ich „plátkom“. Vraj by sa musel ich zakladateľ Ľ. Štúr v hrobe obracať, ak by ich čítal dnes. Samotný Ľ. Štúr publikoval v rokoch 1845 – 1848 v SNN omnoho nekompromisnejšie príspevky na obranu slovenského národa a jeho kultúry ako my dnes.

  • MARGINÁLIE

Podľa MK SR sa súčasní predstavitelia nedištancovali od morálnych a finančných zlyhaní svojich predchodcov v Matici. Vedenie MS sa niekoľkokrát dištancovalo od aktivít svojich predchodcov, keď ustanovizeň investovala nemalé finančné zdroje z tzv. Národného pokladu na zhodnotenie obchodníkovi s cennými papiermi. O tieto zdroje Matica prišla a je veriteľom skrachovanej spoločnosti. Ministerke tiež prekáža, že Historický odbor MS udelil nedávno cenu D. Rapanta historikovi prof. Rydlovi. Predseda M. Gešper vysvetlil, že cenu udelil Historický odbor MS, ktorý pozostáva z historikov a vedcov, ktorí sú dobrovoľníci v Matici. Mimochodom, ustanovizeň už  na jeseň v roku 2019 zmenila svoje stanovy, aby ocenenia prechádzali schvaľovacím procesom aj vo vedení inštitúcie. Ministerka mala viacero takýchto výhrad, ktoré sú margináliami a nie sú dôležitým pilierom MS.

Úlohy MS vyplývajú zo zákona a tie si matičiari plnohodnotne plnia, aj keď im na to nestačia ich  vlastné finančné zdroje i zdroje zo štátu. MS pripravila stručný materiál Problematika financovania Matice slovenskej, ktorý zaslala niektorým poslancom parlamentu. Aj na základe neho sa ustanovizne zastal aj predseda NR SR B. Kollár a členka koaličného klubu OĽaNO A. Záborská. Podľa nich je financovanie Matice zo strany štátu nedostatočné. Napokon jediný konštruktívny záver z rokovania matičiarov a MK SR bolo zriadenie pracovnej komisie MK SR a MS, ktorá by sa mala zaoberať činnosťou, ako aj financovaním ustanovizne od budúceho roka 2021. Nateraz teda nie je jasné, či štát na účelovú dotáciu pre ustanovizeň siahne a o koľko jej ju zníži, alebo ostane na súčasnej výške.

  • ANTIKAMPAŇ

Žiaľ, odmietavý postoj ministerky kultúry a následne status MK SR na sociálnej sieti naštartoval v médiách sériu článkov, ktoré poškodzovali dobré meno ustanovizne. Zapojili sa najmä liberálne médiá typu Denníka N. Vedenie Matice najskôr odmietlo reagovať cez sociálne siete, ale po kampani prijalo Predsedníctvo MS v stredu 17. júna stanovisko, ktoré publikujeme pod týmto článkom. K situácii sa obratom vyjadril aj predseda MS pre internetový denník S. Z jeho rozhovoru vyberáme: „Nevdojak si dávame otázku, či by sa v iných štátoch takto správali k podobne starým ustanovizniam, ktoré sa môžu pochváliť takouto dlhou a vytrvalou kontinuálnou činnosťou a mimoriadnym prínosom pre Slovensko, slovenský národ i celú spoločnosť.  Je nedemokratické a krátkozraké niečo zrušiť, zakázať, zdegradovať, oveľa ťažšie je to vytvoriť a dlhodobo rozvíjať. Matica slovenská je úspešným príbehom slovenského národa a jeho najvýznamnejších osobností, je jedným z národných symbolov. (...) Ja som veľmi rád, že starší matičiari, ktorým vďačíme za ich dlhoročné úsilie a prácu, majú svojich nasledovníkov v stovkách mladých matičiarov. Matica slovenská bude žiť, o tom niet pochýb. Musíme si otvorene povedať, že akýkoľvek zásah štátu do Matice slovenskej už zatne do živého. Matica slovenská je dlhodobo poddimenzovaná, keďže sa nevalorizovala štátna, respektíve predovšetkým prevádzková dotácia zameraná na zachovanie základného chodu. Práve z tohto dôvodu sme museli za posledných desať rokov prepustiť až sedemdesiat zamestnancov, čo je pre našu kultúrnu inštitúciu obrovské číslo. V súčasnosti majú mnohí odborní a vedeckí pracovníci kumulované agendy, pritom v posledných rokoch sme zefektívnili svoju činnosť a preukázateľne šetrili zdroje, to však už nemôže ísť donekonečna.“

Pavol JAVORSKÝ – Foto: MS 


Stanovisko Matice slovenskej k pretrvávajúcim útokom na ustanovizeň

„Predsedníctvo Matice slovenskej (P MS) vyjadruje prekvapenie nad formou doterajšej komunikácie zo strany Ministerstva kultúry SR (MK SR) smerom k Matici slovenskej. Predstavitelia ministerstva kultúry jasne vyjadrili nedôveru voči ustanovizni – a to veľmi neštandardne – cez mediálne prostriedky v čase, keď s predstaviteľmi Matice slovenskej ešte ani nerokovali. Predsedníctvo MS považuje takúto komunikáciu zo strany MK SR s najstaršou národnou, kultúrnou a vedeckou ustanovizňou za poľutovaniahodnú a zaujatú. Zo samotného rokovania z 15. júna 2020 na pôde MK SR vyplynuli viaceré otázky, na ktoré sa snažili predstavitelia MS odpovedať.

Zo strany ministerstva pritom nezazneli žiadne predstavy ani konštruktívne návrhy na podporu regionálnej kultúry, ktorú realizujú dobrovoľné i profesionálne zložky Matice slovenskej po celom Slovensku. Ustanovizeň nemôže súhlasiť so znížením finančnej podpory zo strany štátu v roku 2021, ktorá je aj tak dlhodobo poddimenzovaná, ani s oklieštením práce jednotlivých matičných pilierov, predovšetkým oblastných stredísk a vedeckých pracovísk. Nesúhlasíme ani s obmedzením vydavateľskej činnosti MS vrátane Slovenských národných novín. Odmietame akékoľvek zásahy do nezávislosti verejnoprávnej ustanovizne, ktorá si minulý rok pripomenula sté výročie kontinuálnej činnosti po obnovení Matice slovenskej v roku 1919. Matica slovenská sa nevyhýba konštruktívnemu dialógu o náplni, pôsobnosti a činnosti MS v 21. storočí. Veríme, že spoločná koordinačná komisia MK SR a MS, ktorú prvotne iniciovala Matica slovenská, bude objektívnym nástrojom na podporu a rozvoj ustanovizne a jej nadčasového poslania.“

Podpísaní:

Predsedníctvo Matice slovenskej: predseda MS Marián Gešper, prvý podpredseda MS Marek Hanuska, druhý podpredseda MS Marek Nemec, správca MS Maroš Smolec, tajomník MS Viliam Komora, vedecký tajomník MS Pavel Mičianik, tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman, členka P MS Libuša Klučková, členka P MS Zlatica Halková.


SLOVO O SLOVENSKU

Matica slovenská prežila počas minulého týždňa skutočne smutné chvíle. Náš svet opustili dve významné osobnosti slovenského i matičného sveta. Rozlúčili sme sa s bývalým správcom Matice slovenskej a významným bibliografom Štefanom Hanakovičom, na ktorého pohreb do Martina prišiel aj premiér I. Matovič. V Bratislave mala zase rozlúčku  celoživotná bojovníčka za slovenský národ a matičiarka herečka Eva Kristinová. A akoby toho smútku nebolo dosť, nepríjemné útoky prišli aj z radov niektorých mienkotvorných médií liberálneho zamerania. Žiaľ, podnetom pre ne bolo vyhlásenie Ministerstva kultúry SR po rokovaní delegácie Matice slovenskej priamo s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou.

Vraj sa súčasné vedenie Matice slovenskej dostatočne nedištancovalo od morálnych a finančných zlyhaní svojich predchodcov. Vraj je matičná veda na pôde Slovenského historického ústavu a Slovenského literárneho ústavu duplicitná. Vraj by si Matica mala dokázať zarobiť viac vlastných zdrojov a nežiadať zvyšovanie štátnej účelovej dotácie. Vraj týždenník Slovenské národné noviny vulgarizuje verejný diskurz. Takéto hodnotenia tém obsahoval status ministerstva na sociálnej sieti tesne po rokovaní, na ktorom sa takto o nich zďaleka nediskutovalo.

Ministerka kultúry má právo posudzovať činnosť Matice slovenskej, keďže cez jej rezort štát posiela na plnenie zákonných úloh ustanovizni minimálne 1,5 milióna eura ročne. Štátne úlohy spočívajú predovšetkým v podpore slovenského vlastenectva na kultúrnom i spoločenskom poli. A to si Matica zodpovedne plní. Dotácia je preto oprávnená. Ministerka sa preto pýtala nás, ktorí sme sa na rokovaní zúčastnili, na viaceré otázky o našom fungovaní a financovaní. Na všetky sme odpovedali úprimne, pravdivo, bez zahmlievania a špekulácií. Sami sme dokonca navrhli zriadenie spoločnej komisie ministerstva a Matice, ktorá by sa zamyslela nad  aktuálnymi, novými úlohami v 21. storočí. Diskusia sa niesla v objektívnou duchu bez zbytočných emócií. Je pravda, že ministerka poznamenala, že má odlišné predstavy o fungovaní takejto národnej inštitúcie.

Následné vyhlásenie na sociálnej sieti MK SR a útoky niektorých periodík celú situáciu obrátili úplne  naruby. Zrazu to nebolo o slušnom dialógu a hľadaní spoločných východísk, ale o kopancoch a ponižovaní zo strany poplatných médií. Akoby si niekto takýto scenár pripravoval vopred...

Maroš SMOLEC,

šéfredaktor SNN2 Komentárov

  • Milan Mašcuch

    Rasistka Milanová, nepatrí do 21 storočia.

  • Milan Mašcuch

    Milanová, nezabudneme, neodpustíme!

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.