Ivan Gašparoviè Ján Kaèala preberanie odvzdávanie ocenenie 18. výroèie vzniku Slovenske republiky

thumbnail
Prezident SR Ivan Gašparoviè (v¾avo) odovzdáva štátne vyznamenanie Rad ¼udovíta Štúra II. triedy Jánovi Kaèalovi na novoroènom odovzdaní štátnych vyznamenaní osobnostiam Slovenska 3. januára 2011 v priestoroch historickej NRSR v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer *** Local Caption *** jazykovedec vysokoškolský pedagóg dlhoroèný pracovník riadite¾ Jazykový ústav ¼Š SAV