Do leta sa Štúra v meste na Dunaji azda dočkáme

thumbnail

Matičný predseda v Štúrove Ing. Jaroslav JANOK o vlasteneckých aktivitách. Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove po roku 1990 vykonal množstvo nevyčísliteľnej záslužnej práce na kultúrnom poli, predovšetkým však pomáha a slúži Slovákom z tohto juhoslovenského mesta. Stmeľuje dobrých ľudí – Slovákov, a to dokonca aj spoza Dunaja, utužuje vzájomné vzťahy, prosto napomáha udržiavanie slovenskej národnej jednoty a vlastenectva medzi príslušníkmi nášho národa. Predsedom MO MS v Štúrove je od roku 2010 Ing. Jaroslav JANOK. Vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu STU v Bratislave, odbor spracovanie dreva a výroba celulózy a papiera. Členom MS sa stal v roku 1993. Porozprávali sme sa s ním o problematike matičnej činnosti, ale aj o spolužití s miestnymi príslušníkmi národnostných menšín. Zaujímalo nás, ako vníma činnosť Matice slovenskej a či je odlišná na jazykovo a národnostne zmiešanom území ako v iných častiach Slovenska, kde žijú Slováci vo väčšine.

 

  • Pochádzate zo severovýchodu našej vlasti, preto môžete porovnávať. Je podľa vás činnosť matičiarov odlišná v čisto slovenskom prostredí oproti jazykovo a národnostne zmiešanému, ako je aj v Štúrove, kde žijete od skončenia vysokej školy?

Nielenže si to myslím, ale je to skutočnosť, ten rozdiel je naozaj veľký oproti čisto slovenskému prostrediu. My Slováci, ktorí žijeme v tomto prostredí, máme obmedzené možnosti na kultúrne a spoločenské vyžitie, čo je u nás už trvalý jav.

  • Aké obmedzenia máte na mysli?

Uvediem najmä reálne a pravidelné diskusie vo výbore MO MS v Štúrove pred prípravou našich programov, aby sme si vydiskutovali, ako zabezpečiť ich optimálnu realizáciu nielen pre seba, ale tiež pre verejnosť s čo najnižším financovaním. Alebo odkiaľ zabezpečiť financie, pokiaľ nám nebol schválený projekt z MS v Martine, VÚC Nitra, resp. nám odsúhlasili len nejakú položku či čiastku. Časté sú aj naše negatívne očakávania na reakcie zo strany spoluobčanov maďarskej národnosti a najmä mestských poslancov maďarskej  národnosti. Môžeme poukázať na už aj mediálne známy, organizovaný maďarský protest, ktorý sprevádzal položenie základného kameňa pod bustu Ľudovíta Štúra koncom roka 2015 a jeho praktickú likvidáciu.

  • V matičnej činnosti napriek tomu nepoľavujete. Viac-menej pravidelne organizujete matičný ples,  oslavu Dňa žien, Dňa matiek, Majáles, splav Dunaja, posedenia pre seniorov, predvianočné stretnutia či iné kultúrne a spoločenské akcie...

Väčšina  našich programov má už dlhoročnú tradíciu a je určená celej štúrovskej verejnosti, nielen Slovákom. Na programoch mimo nášho matičného domu sa zúčastňujú aj občania iných národností a rôzneho veku. Pre nás je dôležité aj takto si pripomínať politické a kultúrne výročia, keďže podujatia nám pomáhajú  zachovávať tradičné ľudové obyčaje a zvyklosti.

  • Nemožno nespomenúť besedy so spisovateľmi, súťaže žiakov, pripomínanie si našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, podujatia k jubilejnému Roku Vajanského, ale aj ďalších slovenských národných dejateľov a osobností. Takéto odborné podujatia zrejme tiež profilujú kultúrno-osvetovú činnosť vášho odboru?

Slúžia najmä na predstavenie a priblíženie našich odvekých slovenských a slovanských národných hodnôt. Chceme nimi vzbudiť záujem o osobnosti nášho národa a prehlbovať vzťah k vlasti, teda najmä posilňovať spolupatričnosti so Slovenskou republikou.

  • Aké sú vaše predstavy o efektívnosti matičného hnutia v prostredí mesta Štúrovo, na dolnom toku Dunaja, a vôbec na juhu našej vlasti?
Hotová busta Ľ. Štúra čaká na povolenie miestnej samosprávy na osadenie pri Dunaji.

Predovšetkým  nás vedie zámer vzbudiť väčší záujem o vzájomnú spoluprácu Slovákov žijúcich na národnostne zmiešanom pohraničnom území pri rieke Dunaj;  budovať a rozvíjať vzájomnosť, ktorú pociťujeme aj zo strany slovenských obcí v Maďarsku a tam žijúcich Slovákov. Niekedy sa nám zdá, že je aj úprimnejšia ako od našich slovenských inštitúcií – či už MS, Ministerstva kultúry a slovenských štátnych orgánov. Pracujeme najmä v kultúrnej oblasti, kde vidieť výsledky pri približovaní a sprítomňovaní nášho slovenského folklóru, pestovaní a prehlbovaní vzťahu k našim národným buditeľom a dejateľom. Medzi nimi má popredné miesto práve Ľudovít Štúr, preto si zaslúži mať bustu aj v našom meste Štúrovo, pracujeme na tom, aby sa to podarilo, a verím, že to s podporou MS, ale i štátu úspešne dosiahneme.

  • V akom stave je tento nedávno miestnymi šovinistami znevážený projekt?

O konkrétnom termíne osadenia busty ešte nemôžeme hovoriť.  Môžem však prezradiť, že sochársky portrét  Ľudovíta Štúra a aj podstavec sú už zhotovené, a teda odhadom by jeho osadenie na zaplatenom, prenajatom pozemku mohlo byť reálne do leta tohto roku. Bude to však ešte závisieť od splnenia podmienok na stavebné povolenie, ktoré si vyžaduje na realizáciu pamätníka Stavebný úrad Štúrovo. Držte nám palce a zároveň všetkých vás pozývam: príďte do Štúrova pozrieť si našu vlasť pri najširšej časti toku Dunaja.

Zhováral sa Viliam KOMORA – Foto: archív autora

 1 Komentár

  • Palo

    Nech ho osadia tam kde je Masarykova socha. Masarykovu sochu nech hodia do Dunaja. A este treba odstranit Ceskeho kocura.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.