Duplicita matičnej vedy je politizáciou

thumbnail

Vedci Matice sa ohradzujú voči snahám ministerky obmedziť ich činnosť. Mediálne útoky ministerky kultúry N. Milanovej proti Matici slovenskej pokračujú. V rozhovore pre Nový čas naznačila, že ministerstvo má ambíciu znížiť účelovú dotáciu pre ustanovizeň. Sumu nekonkretizovala. Naznačila však, že peniaze by sa mali vziať matičnej vede a Slovenským národným novinám. Matica slovenská dostáva od štátu ročne dotáciu medzi 1,5 a 1,7 milióna eura. Vedeckí pracovníci Matice slovenskej varujú pred politickými zásahmi do slobodného vedeckého výskumu a bádania, ktoré patria k výdobytkom demokratických slobôd po roku 1989. Mediálne odkazy Ministerstva kultúry SR vedeckému pilieru MS podľa nich obsahujú zavádzania, nezmysly, ale aj politizovanie a neznalosť zákona i Matice slovenskej.

  • HLBOKÝ OMYL

Matiční vedci považujú argument MK SR o takzvanej duplicite vedy za hlboký omyl minimálne v troch rovinách. Prvá rovina je, že v slobodnej, demokratickej a pluralitnej spoločnosti nie je možné centralizovať vedeckú činnosť do jedného rezortu a urobiť z neho štátny monopol na vedecký výskum a bádanie. „Ak je veda v MS duplicitná s vedou v SAV, podľa tejto logiky je aj univerzitná veda, veda pod ministerstvami, a dokonca múzeami rovnako duplicitná s vedou v SAV. Neexistuje jediný dôvod na to, aby bola práve matičná veda selektívne vylúčená zo štátnej podpory, zatiaľ čo štát financuje univerzitnú, rezortnú či múzejnú vedu, príkladmi sú Divadelný ústav a Múzeum SNP pod MK SR, Vojenský historický ústav pod MO SR, Slovenský historický ústav v Ríme pod MŠVVaŠ SR či tiež verejnoprávny Ústav pamäti národa a mnohé ďalšie,“ uvádza vedecký tajomník MS Pavel Mičianik.

V Matici slovenskej pracuje len desať vedeckých pracovníkov, aj to nie všetci na plný úväzok. Predseda MS Marián Gešper považuje vyjadrenia predstaviteľov MK SR na adresu matičnej vedy za zavádzajúce: „Keď vyhodnotíme jedinečné a preukázateľne prínosné výsledky práce súčasných vedeckých pracovníkov MS, zároveň vezmeme do úvahy hlboké podfinancovanie našej ustanovizne, môžeme vnímať slová o plytvaní verejných prostriedkov ako prejav neznalosti až zneváženia ich vedeckej práce.“ Podľa neho ministerka kultúry Natália Milanová pravidelne dokazuje, že neovláda ani základy problematiky Matice slovenskej a jej fungovania: „Je zarážajúce, že ministerka kultúry zaviedla verejnosť, keď v rozhovore pre Nový čas 13. 7. 2020 uviedla, že Matica slovenská má Jazykovedný ústav MS. Žiadny takýto ústav neexistuje.“ Vedeckými pracoviskami MS sú Slovenský historický ústav MS, Slovenský literárny ústav MS, Archív MS, Krajanské múzeum MS a Stredisko národnostných vzťahov MS. Predseda MS upozorňuje, že ministerka kultúry dostatočne neovláda ani zákony, keď MS vyčíta, že jej vedecké pracoviská nemajú akreditáciu: „Zákon nevyžaduje od vedeckých ústavov pod MK SR, či už v múzeách, alebo inštitúciách, aby si zabezpečili akreditáciu z ministerstva školstva, pokiaľ neponúkajú konkrétny študijný program. Vedecké pracoviská MS nevykonávajú pedagogickú činnosť. Ak budú legislatívne zjednotené pracovné podmienky a odborné kritériá pre všetky vedecko-výskumné pracoviská v SR, MS naplní nový zákon do bodky.“

  • JEDINEČNÉ ZAMERANIE

Riaditeľ Archívu MS a zástupca vedeckého tajomníka Pavol Madura prízvukuje, že argument o takzvanej duplicite matičnej vedy je v skutočnosti nezmyslom: „Rovnako ako iné vedecké ústavy v rôznych rezortoch aj veda v MS má svoje špecializované a jedinečné zameranie. V prvom rade sa vo výskume venujeme bohatým dejinám Matice slovenskej, činnosti jej miestnych, vedeckých, umeleckých odborov, ako aj životu a dielu významných Slovákov a Sloveniek, pôsobiacich doma i v zahraničí. Na bádanie nám slúži Archív MS a archív Krajanského múzea MS, v ktorých sa nachádzajú vzácne zbierky, ktoré nenájdete nikde inde na svete. V úzkej súvislosti s dejinami a osobnosťami sa zároveň venujeme slovenskému národnému obrodeniu a výskumu dejín slovenského exilu. Predmetom matičnej vedy je slovenský národ vo všetkých aspektoch. Žiadna duplicita vedy v MS a vedy v iných inštitúciách neexistuje.“ Matičnú vedu ustanovuje zákon o Matici slovenskej č. 68/1997 Z. z., ktorý jej určuje robiť základný slovakistický výskum a spolupôsobiť pri plnení úloh štátu v oblasti kultúry a vedy. „Hlavným subjektom matičnej vedy vo výskume a v bádaní je slovenský národ, jeho kolektívna identita a vývoj, teda vedci MS sledujú vyslovene slovenskú civilizačnú a národnú líniu,“ dopĺňa vedecký tajomník MS.

Veronika MATUŠKOVÁ – Foto: SNN

Autorka je  hovorkyňa Matice slovenskej.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.