Dvadsaťpäť rokov slovenskej technickej diplomacie

thumbnail

Plaketou ocenili jadrového fyzika a matičiara Jozefa Masiarika. Presne vo výročný deň vzniku konala sa konferencia Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS). Slovenskí technickí vedci a inžinieri slávili dvadsaťpäťročné jubileum vzniku svojho združenia, ktoré bolo ustanovené na slovenskom zjazde bývalej Československej vedecko-technickej spoločnosti 17. marca 1990, a teraz sa usilujú o to, aby tento deň bol pamätným dňom slovenských inžinierov a vedcov. Ako uviedol RNDr. Jozef Kollár, spoluzakladateľ a prvý predseda ZSVTS a zároveň aj člen prezídia Matice slovenskej, vedci a inžinieri rozdelením federálnej vedecko-technickej spoločnosti na jar roku 1990 predbehli neskoršie politické reprezentácie pri delení spoločného štátu Slovákov a Čechov takmer o tri roky.

  • PODPORA VEDY

Vzniku vedecko-technickej organizácie predchádzalo úsilie osobností, ale aj ich konkrétne kroky už takmer od začiatku 18. storočia. Matej Bel, slovenský polyhistor a priekopník slovenského osvietenstva, vypracoval návrh na založenie prvej učenej spoločnosti v Uhorsku so sídlom v Bratislave spoločne s jej stanovami už v roku 1735. Pričinením Ignáca Borna sa v roku 1786 uskutočnil v Sklených Tepliciach prvý vedecký medzinárodný kongres na svete a v rámci jeho konania založili prvú medzinárodnú banskú spoločnosť s cieľom podporovať baníctvo a hutníctvo. Ako je známe, baníctvo a hutníctvo bolo na území Slovenska rozšírené od dávnych čias, a to zrejme priviedlo aj Máriu Teréziu k založeniu Baníckej akadémie (Bergakademie) v Banskej Štiavnici 13. decembra 1762. Slovenský spisovateľ a jazykovedec Juraj Rimay vypracoval v roku 1793 plán na založenie vedeckej spoločnosti – inštitútu aneb Česko-slovanské společnosti medzi Slovákmi v Uhersku, a opomenúť nemožno ani Slovenské učené tovarišstvo, ktoré založil Anton Bernolák so svojimi spolupracovníkmi v roku 1792 v Trnave. V publikácii, ktorú k výročiu vzniku vydal ZSVTS, sa v súvislosti s predchodcami slovenských vedecko-technických inštitúcií uvádza aj založenie Matice slovenskej v roku 1863 ako „celonárodnej kultúrnej ustanovizne s cieľom povzbudzovať odbornú a etickú vzdelanosť národa“. Priamymi predchodcami dnešného ZSVTS, ktorého poslaním je podpora zvyšovania úrovne vedy a techniky, rozvoj vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, bol Spolok československých inžinierov a architektov, založený roku 1865, Klub inžinierov Slovákov (1933), ako aj Československá vedeckotechnická spoločnosť (od roku 1957).

Na konferencii sa zúčastnilo okolo dvesto zástupcov dvadsaťtisícovej členskej základne zväzu, združenej v štyridsiatich piatich odborných spoločnostiach, prevažne zameraných technicky a prírodovedno-technicky, a početní hostia. Bol medzi nimi aj predseda Matice slovenskej, ktorý odovzdal v Roku Ľudovíta Štúra prezidentovi ZSVTS Pamätný list predsedu Matice slovenskej, a pripomenul, že aj Štúr bol vedcom. Matica slovenská patrí od roku 1995 na základe podpísanej dohody medzi šestnásť domácich partnerov ZSVTS (zahraničných partnerov je jedenásť). Prezident jubilujúceho zväzu prof. Dušan Petráš pripomenul, že ním vedená organizácia zastupuje Slovensko ako plnohodnotného člena Svetovej federácie inžinierskych organizácií (WFEO) a Európskej federácie národných inžinierskych asociácií (FEANI), čo umožňuje absolventom štyroch slovenských technických univerzít a osemnástich fakúlt po preukázaní príslušnej praxe a jazykových znalostí získať certifikát európskeho inžiniera (EUR ING). Na konci roku 2014 bolo v európskej databáze inžinierov s týmto titulom zapísaných stoosemdesiatosem Slovákov, čo je zárukou profesijnej inžinierskej kvality pre domáce i zahraničné firmy.

  • CENA PRE MATICU

ZSVTS každoročne usporadúva desiatky akcií s cieľom prispievať ku skvalitňovaniu vzdelávania, k zvýšeniu záujmu mladej generácie o vedu a techniku. Vyvrcholením je každoročne uskutočňovaný Týždeň vedy a techniky a organizácia súťaže slovenských vedcov, technológov, technikov a novátorov o titul Vedec roka. V rámci konferencie bolo Plaketou ZSVTS ocenených viacero vedcov a inžinierov, ale aj predstaviteľov partnerských inštitúcií, vrátane predsedu Matice slovenskej. Plaketou ocenili aj jadrového fyzika, prof. Jozefa Masiarika, dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorý je členom výboru Matice slovenskej. O možnostiach zaktívnenia spolupráce medzi Maticou slovenskou a Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností zaiste povie svoje slovo aj pripravovaná konferencia o vízii Matice slovenskej v treťom tisícročí.

 Irena BERKOVIČOVÁ Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.