Ekonomická stabilita vytvára priestor na rozvojové programy

thumbnail

Matica je otvorenou organizáciou, ktorá si ctí zákon. Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová bola hostiteľkou ostatného rokovania výboru Matice slovenskej (MS), ktorý sa konal štvrtého septembra, deň pred Národným výstupom na Pustý hrad. Členovia výboru MS na svojom rokovaní prerokovali dôležité ekonomické dokumenty, týkajúce sa hospodárenia ustanovizne v roku 2014 a čerpania aktuálneho rozpočtu za rok 2015.

Správca Matice slovenskej Maroš Smolec predložil účtovnú závierku za rok 2014 až po odovzdaní daňového priznania, ktoré ustanovizeň odovzdala až koncom júna. „Dôvodom boli dodatočné daňové priznania za roky 2012, ako aj 2013 pre zrušenie a následné vysporiadanie tzv. zámennej zmluvy medzi Maticou a Neografiou. Matica opäť do svojho vlastníctva získala budovu v Priekope a Neografia poslednú časť budovy tlačiarní v centre Martina. Vyrovnanie týchto vzťahov a chýb z minulosti si vyžiadalo opraviť aj daňové priznania,“ vysvetlil správca.  Matica komplikovaný, reštrukturalizačný rok 2014 skončila so stratou vyše 640 tisíc eur, ktorá sa započítala do ziskov z minulých rokov. Rozpočet v roku 2015 sa však čerpá podľa predpokladov a jeho čerpanie je na úrovni niečo vyše 40 percent. „Matica šetrí aj v tomto roku. Niektoré útvary sme vyzvali, aby čerpali prostriedky podľa plánu,“ vysvetlil predkladateľ J. Gustiňák, riaditeľ Finančno-ekonomického útvaru MS.

  • ZMENA ROZPOČTU

Po zrušení zámennej zmluvy, Matica svoju budovu, tzv. šatnicu na Volgogradskej ulici v Priekope prostredníctvom verejno-obchodnej súťaže odpredala za súdno-znaleckú cenu 794 tisíc eur. „Tento príjem sme museli zapracovať do rozpočtu na rok 2015, a preto sme predložili jeho zmenu. Mojou prioritou aj verejným prísľubom bolo vysporiadanie všetkých dlhov z minulosti, a to sa nám podarilo. Matica slovenská uhradila Neografii 107 000 eur za technické zhodnotenie investície do nehnuteľnosti v čase, keď bola jej vlastníkom v období po neplatnej zámene. Taktiež sa Neografii, a. s., uhradili nesplatené záväzky vo výške viac ako 138 000 eur, niektoré ešte z roku 2012. Tiež sa uhradili všetky neuhradené záväzky voči ostatným dodávateľom a v súčasnom období od konca júla 2015 Matica slovenská dosiahla stav, keď eviduje vo svojom účtovníctve len záväzky s priebežným plnením úhrad v lehote splatnosti. Celkom boli uhradené záväzky 200 054 eur,“ uviedol správca MS M. Smolec. Zmena rozpočtu spočívala v započítaní záväzkov a prebytok Matica použije na svoje financovanie v rokoch 2016 a 2017.

Vedecký tajomník P. Cabadaj predložil finálnu verziu Stratégie Matice slovenskej na najbližšie roky. „Stratégiu sme pripravili aj na výzvu ministra kultúry M. Maďariča, ktorý vyzval Maticu, aby si našla svoje miesto v spoločnosti,“ doplnil predseda MS M. Tkáč. Stratégia je rozsiahlym dokumentom spracovaným na tridsiatich stranách. Do 15. októbra sa uskutoční vnútromatičná diskusia o pripomienkach, doplnkoch a úpravách. Následne po schválení vo výbore MS ju vedenie Matice predloží Ministerstvu kultúry SR a poslancom z Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.

  • KONTROLA NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) ešte v januári 2014 vykonal komplexnú kontrolu v Matici slovenskej,  zameranú na nakladanie s verejnými prostriedkami počas rokov 2010 až 2014. Kontrola upozornila na niektoré formálne nedostatky, ako aj pochybenia – konkrétne s už spomínanou zámennou zmluvou. Matica postupovala v rozpore so zákonom, keď zámennú zmluvu neschválil kolektívny orgán, tak ako to ustanovuje zákon. Prijaté opatrenia NKÚ prekontroloval a konštatoval výrazné zlepšenie finančnej disciplíny v ustanovizni. „Som rád, že NKÚ konštatoval zlepšenie postupov s nakladaním verejných prostriedkov a správne vysporiadanie zámennej zmluvy. Je to dôkazom, že za posledný rok sa v Matici vykonalo penzum práce. Matica je konečne otvorenou organizáciou, ktorá si ctí a dodržiava zákony,“ dodal na záver správca MS Maroš Smolec.

Matica dosiahla ekonomickú stabilitu a vyrovnanosť finančných vzťahov, ale šetriaci režim pre matičiarov sa zďaleka nekončí. Zbytočné výdavky sa znížili a v tomto trende treba pokračovať aj do budúcnosti. Tým sa vytvára priestor na podporu rozvojových matičných projektov a programov.

Peter JAVORSKÝ – Foto: Marek HANUSKAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.