Európska komisia navrhuje lepšiu integráciu migrantov

thumbnail

Štáty Európskej únie dostávajú súbor nástrojov. Európska komisia zverejnila súbor nástrojov s cieľom pomôcť štátnym a regionálnym orgánom v EÚ pri navrhovaní stratégií a projektov na integráciu migrantov. Súbor nástrojov pomenúva päť priorít: prijímanie migrantov, ich vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie a prístup k verejným službám. Na to môžu štáty Únie využiť zdroje EÚ a to ešte v rozpočtovom období 2014 – 2020. Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos upozornil, že ak má európska spoločnosť aj v budúcnosti zostať prosperujúcou, súdržnou a inkluzívnou, už dnes treba investovať do integračných politík.

Európska komisia (EK) v oblasti vzdelávania napríklad navrhuje použiť kombináciu viacerých fondov, aby boli školy inkluzívnejšie a zabránilo sa segregácii – v hre sú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) aj Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) môže poskytnúť materiálnu pomoc študentom v núdzi. Jazykové kurzy, zdravotnú starostlivosť či hľadanie práce migrantov  môžu  štáty financovať cez Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) či opätovne FEAD.

(NE)ZVLÁDNEME TO!

Zo správy EK by sa dalo usudzovať, že integrácia migrantov je profesionálne zvládnutá, sú na ňu vyčlenené ľudské i materiálne zdroje. A najmä neráta s nijakým odmietnutím štátov Únie prijímať migrantov. Pred vyše rokom sa podujala vydať svedectvo o situácii s utečencami v Nemecku Katja Schneidtová. Veľmi dobre pozná mentalitu, kultúrne a náboženské prostredie migrantov z moslimských krajín, odkiaľ pochádza  najviac utečencov, lebo sama žila v manželstve s moslimom a dokonca konvertovala na islam. Mnohým utkvelo v pamäti rozhodnutie nemeckej spolkovej kancelárky Merkelovej, ktorá 4. septembra 2015 dovolila, aby tisíce utečencov pricestovali z Maďarska cez Rakúsko do Nemecka a nestanovila na to nijaký limit. Naopak vyhlásila: „Zvládneme to!“ Už po necelých dvoch rokoch Schneidtová v knihe pod názvom „Nezvládneme to“ píše: „Mám pocit, že sa v posledných desaťročiach nevyskytovalo nič, čo by krajinu tak rozštiepilo ako postoj našej vlády k azylovej politike.“

SPOZA STOLA...

V čom je problém? Autorka knihy vyše dvadsať rokov pracuje s migrantmi ako dobrovoľníčka. Prekvapilo ju, keď sa dozvedela, prečo migranti nie sú spokojní s podmienkami, v akých sú ubytovaní, s jedlom a podobne. Lebo v domovských krajinách im sľúbili, že v Nemecku dostanú dom. Málili sa im dve teplé jedlá denne a dožadovali sa cigariet zadarmo. Schneidtová pochopila, že na rýchlu integráciu sa potrebujú naučiť jazyk. Ale na hodiny nemčiny sa migranti nehrnuli. Zdravotná starostlivosť pre občanov Nemecka sa rapídne zhoršila. V niektorých prípadoch sa stala nedostupnou.  Ďalej uvádza, že je nevyhnutné, aby sa na starostlivosť o utečencov drasticky zvýšil počet platených pracovníkov. Je pravda, že Slovensko nezaplavili tisíce migrantov, ale Slovensko nemá dosť prostriedkov ani na asistentov pre rómske komunity, nieto ešte pre migrantov. Samotná Schneidtová trpko konštatuje, že migračná politika sa robí spoza stola a nechcú sa vidieť reálne problémy s ňou spojené. Inú kultúru, tradície, ktorých sa migranti nechcú vzdať. Teda ani integrovať. Komisárovi Avramopoulosovi by to mal niekto veľmi zrozumiteľne povedať.

Eva ZELENAYOVÁ - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA1 Komentár

  • Dušan Juraj

    Nanucovať niekomu ekonomického migranta bez jeho súhlasu je v rozpore z dobrým mravom .
    Draho zaplatený vstup do Únie.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.