remeselný stánok fujary najlepší remeselník 22 roèník Európske ¾udové remeslo medzinárodný festival remesiel a ¾udovej kultúry ¾udová kultúra životný štýl

thumbnail
Tohtoroèným krá¾om remesiel je výrobca fujár z Banskej Bystrice Michal Filo. Na 22. roèníku festivalu Európske ¾udové remeslo (E¼RO) v Kežmarku ho totiž usporiadatelia oznaèili za najoriginálnejšieho a najlepšieho remeselníka. Na snímke remeselný stánok nového krá¾a remesiel, ktorým je výrobca fujár Michal Filo z Banskej Bystrice. FOTO TASR - Adriána Antošková , 15. júl 2012