Hurbanov príklad prostred nás

thumbnail

Tohto roku si pripomíname dvojsté výročie narodenia  Dr. Jozefa Miloslava Hurbana – muža, ktorý perom, slovom i skutkom vrchovato naplnil ideál plnohodnotného života zasväteného boju za slobodu slovenského národa. Jozef Miloslav Hurban, ktorý z kazateľnice rovnako ako na koni so šabľou po boku alebo vlastnou obhajobou pred uhorskými súdmi dokázal burcovať svedomie národa, bojovať za jeho slobodu a trpieť za obhajobu jeho práv. Lebo Hurban bol muž skutkov, ktorý si slobodu nielen ctil, ale za ňu aj celý život bojoval.  Keď 8. marca 2013 dostal spisovateľ Drahoslav Machala pozvanie na zasadnutie výboru Mladej Matice v Banskej Bystrici, navrhol mladým matičiarom, aby si dali za cieľ pri príležitosti blížiaceho sa výročia Jozefa Miloslava Hurbana osadiť jeho pamätnú tabuľu na Hlavnej ulici v Košiciach. Pre Drahoslava Machalu bol Hurban nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie, príkladom odvahy a vzorom vlastenectva. Mladí iniciatívni matičiari pod vedením vtedajšieho predsedu Mladej Matice a dnes podpredsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera prijali túto myšlienku za svoju a s plným nasadením sa zapojili do napĺňania tohto cieľa, ktorý sa v piatok 22. septembra 2017 v Košiciach stal skutkom.

Iniciatíva Mladej Matice, radových členov Matice slovenskej, matičných aktivistov z Košíc, riaditeľa Domu Matice slovenskej v Košiciach Michala Matečku a Krajskej rady MS Košického kraja priniesla svoje ovocie. Pamätná tabuľa s bustou Jozefa Miloslava Hurbana dnes zdobí priečelie budovy bývalej radnice na Hlavnej ulici č. 59 v Košiciach. Neďaleko tohto miesta predniesol Hurban svoju reč, keď spolu so slovenskými dobrovoľníkmi vstúpili 28. februára 1849 do Košíc, kde ich  privítali i davy nadšencov. Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule a busty, ktoré sú dielom akademického sochára Radka Mačuhu, bol sviatkom pre matičiarov z Košíc, Prešova, Rožňavy, Michaloviec, zo Spišskej Novej Vsi, z Moldavy nad Bodvou, ale aj pre mnohých národne cítiacich obyvateľov Košíc. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili podpredseda Matice slovenskej Marián Gešper, viceprimátor Košíc Martin Petruško, krajská tajomníčka  SNS Monika Gergeľová a mnohí ďalší významní hostia kultúrneho a politického života.

Na úvod programu odzneli slovenská hymna a matičná hymna Kto za pravdu horí. Viceprimátor Košíc a podpredseda Matice slovenskej predniesli príhovory a po odhalení tabule a busty pokračoval kultúrny program v priestoroch starej mestskej radnice. Tam sa k hosťom prihovoril aj významný hosť – tajomník Veľvyslanectva RF v SR Nikita Griščenko, ktorý poukázal sa slovanské súvislosti osobnosti J. M. Hurbana. V programe vystúpila s básňou Daniela Hrehová. Osobitne treba vyzdvihnúť scénku s názvom Jozef Miloslav Hurban s nami, kde herecky vynikli mladí matičiari Peter Schvantner a Barbora Repková. Program ďalej pokračoval vystúpeniami folklórneho súboru Studzenka z Plechotíc i speváckeho zboru Matičiarky z Košíc. Kultúrny program ukončil záverečným príhovorom hlavný organizátor podujatia – riaditeľ D MS v Košiciach Michal Matečka.

Text a foto: Dáša MACHALOVÁ

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.