Iredenta zaburiňuje juh štátu!

thumbnail

Pokrivené míľniky slovensko-maďarských vzťahov na zmiešanom území. Slovensko-maďarské vzťahy neboli, a nie sú jednoduché ani dnes. Dôvodom sú historické jarmá. Slováci a Maďari relatívne pokojne nažívali počas stredoveku i novoveku v spoločnej rakúsko-uhorskej monarchii až do 19. storočia. Reakciou na emancipačné snahy štúrovcov bola tvrdá maďarizácia a úsilie o totálnu asimiláciu slovenského národa. Vyvrcholilo to po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867. Maďarskí úradníci zavreli Maticu slovenskú, slovenské gymnáziá a začalo sa najtemnejšie obdobie dejín slovenského národa.

 Slovenská inteligencia, zemianstvo, vlastenci z radov remeselníkov i radových občanov boli prenasledovaní a väznení aj za vyjadrenie názoru. Takto si vo väzení odsedel dlhé mesiace aj významný bojovník za práva slovenského národa, publicista, spisovateľ, politik Svetozár Hurban Vajanský, ktorého sté výročie smrti si Matica slovenská pripomínala celý tento rok. Za svoj článok Hyenizmus v Uhrách, kde kritizoval zneuctenie posviacky pomníka jeho otca Jozefa Miloslava Hurbana, ho odsúdili na rok väzenia v Segedíne. Na takú perzekúciu a ďalšie krivdy mnoho Slovákov nedokáže zabudnúť.

TRIANONSKÁ TRAUMA

Dohoda v Trianone stanovila hranice Maďarska a Česko-Slovenska po prvej svetovej vojne. Mocnosťami vymedzenú hranicu Maďari z ich pohľadu nepovažovali za spravodlivú. Bol to historický akt, s ktorým sa dodnes nevyrovnali. Po Viedenskej arbitráži 1938 dokonca južné slovenské územia s pomocou hitlerovcov nezákonne okupovali.

Trianon_Maďarsko nikdy nebolo UhorskomV moderných demokratických dejinách Slovenskej republiky a Maďarska sa práve územie zmiešaného juhu stalo kolbišťom záujmov politických strán. Na jednej strane sa vyhranili Slovenská národná strana (SNS), ktorá ochraňuje Slovákov na juhu, na druhej strane maďarské etnické politické strany, ktoré sa nevzdávajú akejkoľvek formy autonómie – od kultúrnej až po územnú. Koncom dvadsiateho storočia tieto snahy začali presahovať do otvorených iredentistických požiadaviek radikálnych politických predstaviteľov maďarskej menšiny. Plnohodnotne sa tejto téme venoval nebohý publicista Jerguš Ferko v knihe Maďarské sebaklamy. Neskončil síce vo väzení ako Svetozár H. Vajanský, ale protislovenskí aktivisti a novinári mu to vždy pripomínali. I dnes sa usilujú spoločensky odstaviť slovenskú inteligenciu, ktorá obhajuje slovenské záujmy a slovenskú štátnosť.

PRÍKLADNÁ SPOLUPRÁCA

Samotní obyvatelia juhu – Slováci a Maďari – nažívajú  spolu v pokoji. Objavujú sa však nacionalistické excesy, napríklad zneváženie osadenia základného kameňa na pomník Ľudovíta Šúra v Štúrove, a ďalšie evidujeme najmä medzi radikálnou mládežou alebo na futbalových zápasoch.  Úplne nový rozmer získali slovensko-menšinové vzťahy po vzniku aktuálnej vládnej koalície. Vo vláde sa stretla SNS a menšinová strana MOST – HÍD. Spolupráca jej predsedov A. Danka a B. Bugára je pre mnohých prekvapením. A. Danko dokonca niekoľkokrát verejne poďakoval Bohu, že spoznal B. Bugára. Politickí pozorovatelia nedokážu stále definovať, či ide o úprimnú spoluprácu, alebo o vyrátané ťahy na politickej šachovnici. B. Bugár sa objavuje naďalej aj v prítomnosti  predstaviteľov  Strany maďarskej komunity, ktorej pôsobenie slovensko-maďarské vzťahy nijako nekultivuje.

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS) a Komisia výboru MS pre národnostné vzťahy plnia svoju zákonnú úlohu, ktorou je monitorovanie spolunažívania Slovákov a Maďarov na zmiešaných územiach. Jej ostatné  rokovanie bolo minulý týždeň v Lučenci. Predseda  komisie Viliam Komora matičnému týždenníku  SNN povedal: „Všeobecne môžeme konštatovať, že národnostné vzťahy na južnom Slovensku sa za ostatné roky otepľujú. Negatívne vnímame niektoré prejavy, ktoré vyznievajú až ako iredentizmus. Spomeňme konanie proti umiestneniu busty Ľudovíta Štúra v Štúrove, ktorá sa dosiaľ nezrealizovala. Ďalej úsilie o inštaláciu búst v Rimavskej Sobote v tzv. Pamätnom parku Soboťanov. Majú tu byť údajne osadené podobizne aj osobám, ktoré boli blízke maďarskej iredente, pričom s tým vyjadrilo nesúhlas ministerstvo kultúry, ako aj Matica. Komisia sa stretáva i s inými negatívnymi situáciami a prejavmi na jazykovo a národnostne zmiešaných územiach našej vlasti, s porušovaním zákona o štátnom jazyku a s nedostatočnou podporou Slovákov na tomto území. Požadujeme podporu pre slovenskú kultúru a najmä pre slovenské školstvo, keďže školy s vyučovacím jazykom maďarským sú zrejme podporované aj zo zahraničia.“

PARK SOBOŤANOV

Slovenské národné noviny sa usilovali získať informáciu z Rimavskej Soboty, ako to vyzerá s inštaláciou sôch a tabúľ iredentistických predstaviteľov v meste. Po viacerých telefonátoch sa nám do uzávierky tohto čísla nepodarilo ich vyjadrenie získať. Téme Parku Soboťanov sa budeme v SNN venovať.

Maroš SMOLEC – Karikatúra: Andrej MIŠANEKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.